BASF IRÁNYOK, 2011. KONFERENCIA az értékteremtő partnerségről

?Mert mindenérték, amit az életben találhatunk,

azokból akapcsolatokból fakad,

amiket akörülöttünk lévőkkel alakítunk ki.?

(RobertAnthony Salvatore)

A budapestiMillenáris Park Jövő háza épületében került megrendezésre 2011. január 13-án a BASFHungária Kft. Agrodivíziójának partnereknek szóló rendezvénye, az ?Irányok 2011? Konferencia az értékteremtő partnerségről? címmel.

A magyarmezőgazdaság, így a benne dolgozók is nagy kihívás és jelentős változások előttállnak, a döntések meghozatala előtt érdemes megállni és elgondolkodni, hogymilyen értéket jelent, teremthet egy kitűzött cél, egy választott irányszámunkra és a velünk együttdolgozók számára. A BASF Agro-csapatának meggyőződése,hogy értéket teremteni, igazi eredményeket elérni csak a partnerekkel közösenlehet. Nagy jelentősége van a közös gondolkodásnak, az értékek közösfeltérképezésének és a lehetőségek latolgatásának. ? indokolta a mottót Kőrös Gyula marketingvezető.

A jelenkutatások szerint a világ terményszükséglete 2030-ra megkétszereződik, amegnövekedett igényt csak úgy lehet kielégíteni, hogy a mezőgazdaság szereplőiközött valódi partnerség alakul ki, kooperálnak a jól működő értékláncok ésfenntarthatóság érdekében. A nyugati világban beláthatatlan a távolság afogyasztó és a termelő között, ezért nagyon fontos, hogy minden elért eredménytbemutassunk a fogyasztóknak, megértessük velük, mennyivel hatékonyabb,körültekintőbb ma a mezőgazdaság, mint egy évtizede. 2009-ben a BASF teljesforgalmának 7 százaléka származott a mezőgazdaságból, ám a kutatásierőforrásokból jóval nagyobb arányban részesedett az ágazat ? melynek negyedéta növényvédelmi, további több mint egytizedét a biotechnológiai kutatásokraköltötték. Mint Vincent Gros, a BASF Agrodivízió Európacsoportjának vezetője kifejtette, a BASF olyan termékeket ésszolgáltatásokat kíván kifejleszteni a gazdák részére, amelyek komplexgazdálkodási rendszer kereteiben alkalmazhatók valóban hatékonyan. Az Optidoseprogramot francia szőlőskertekben fejlesztik azzal a céllal, hogy a permetezéstaz ültetvény sajátosságaihoz igazítva pazarlás nélkül, ám hatékonyan lehessenmegvédeni a szőlőt. Elsősorban a szőlő- és gyümölcsvédelemben van jelentősége aholisztikus szemléletű védekezésnek a gombabetegségek ellen, amikor a szüretközeledtével a hatékony szintetikus gombaölő szerek után biológiai készítményreváltanak. Ezzel a módszerrel mindvégig biztonságosan megvédhetik a terményt ésa fogyasztók egészségét.

A tavaly augusztus óta megfigyelhető tartósáremelkedésből körülbelül 30 százalékot a spekuláció számlájára írhatunk.

A spekulációvárhatóan még nagyobb szerepet játszik majd az árak alakulásában. Ez növeli apiac érzékenységét, amihez alkalmazkodni kell a termelőknek is, valahogyankezelniük kell a piaci ingadozásokat. ? foglalta össze Michael Hessközép-európai vezető a középtávú lehetőségeket és feladatokat. Célszerűtöbb részletben, többféle piacon (határidős üzlet, szabad piac) megjelenni azáruval. Annyi bizonyos, hogy a tavalyinál most sokkal jobbak a kilátások amezőgazdaságban, a kedvező folyamatok tartósnak ígérkeznek.

Rácz Robert, azAgrodivízió vezetője a stratégia bemutatásakor hangsúlyozta, hogy a BASF folyamatosújításával és megbízható megoldásaival kívánja szolgálni a magyar mezőgazdaságitermelőket ? legyen szó akár termékekről, akár technológiákról, akárszolgáltatásról. A 2009-es évben 7 új termék került a magyar piacra, melyeket2010-ben 3 új követett. 2011-ben aScala? (almában és szőlőben), a Jumbo Turbo? (kukoricában) és az Osiris?(gabonában a Don-szint csökkentésére) jelentik az újdonságot. Az elmúlt kétévben a cég csapata 6 értékesítő és 2 fejlesztő kollégával bővült a hatékonyabbtanácsadás és a problémamegoldás érdekében.

A BASF az olyanértékteremtésben hisz, aminek látható eredménye van. Változatlan marad a cégstratégiája, vagyis a piaci igényeknek megfelelő termékek révén kívánjákjövedelemhez juttatni partnereiket, egyszerre kínálnak terméket ésszolgáltatást, pontos és megbízható szaktanácsokat adnak, a legjobb szolgáltatóhálózat működtetésére törekszenek. Tisztességes partnerként a cég igyekszikmindent megtenni a megállapodások megtartására, ebben a kiépített logisztikának, a 24 órás szállítási határidőnek nagyjelentőséget tulajdonít. Ugyancsak fontosnak tartja az elkötelezettségkinyilvánítását, az egyenes beszédet és a realitások figyelembe vételét, ahibák felismerését és kijavítását. Folyamatos, nyílt kommunikációt folytat asiker érdekben minden szereplővel a mezőgazdaságban, többféle csatornán.

Az információtmeg kell tanulni értékelni és jól használni ? ehhez próbál segítséget nyújtania BASF szakmai nyomtatott és internetes kiadványaival: a Technológia kézikönyvvel, Tippek magazinnal illetve szakmai hírlevelekkel,melyeket a termelők rendszeresen forgatnak tájékozódás céljából, illetve ezértkészítette el a cég kultúrákra szakosodott webes microsite-okat is:

-         www.szoloszem.basf.hu;

-         www.gyomvadasz.basf.hu

-         www.repcesz.hu.

Az értékteremtésjegyében a 2010-es évben bevezetésre került egy új márka, az AgCelence?, mely aBASF legtöbbet tudó, különleges termékeit fogja össze. Azon termékek, melyekaz átlag feletti képességekkel rendelkeznek a növény számára optimáliskörülmények mellett is, joggal megérdemlik azt, hogy külön csoportbatartozzanak. Ezt a csoportot képviseli az AgCelence? márka, mely jelziminden felhasználója felé, hogy e termékek használatával élvezheti azokelőnyeit: magasabb termés, optimálisabb, a feldolgozó a fogyasztói piac általis elfogadott és magasabban értékelt beltartalmi mutatók, egyöntetű szín,forma, magasabb cukor, stb.

Az AgCelencecsoportba jelenleg 3 prémium, a használók által is elismert termék tartozik:

-         azOpera New? a kalászos kultúrákban,

-         aPictor? repcében és napraforgóban,

-          a Cantus? szőlőben.

AzAgCelence-termékek különleges tulajdonságainak felismerésében saját fejlesztőkmellett sokat tettek a magyar termelők is, így a márka bevezetésével a tavalyiévben egy díjat is alapított a cég, mely elismerés azoknak, akik hozzájárultake termékek fejlődéséhez. A tavaly évben 60 magyar termelőnek került a díjátadásra, míg idén a tervezett 10-hez képest 22 partnerrel bővült a díjazottakköre. Maróti Attila, Lukács József, Kovács Sándor és Márton György a helyszínenvehették át az üvegdíszből és aranykitűzőből álló elegáns kitüntetést.  Dr. Aponyi Lajos termelő pedig azért kapottelismerést, mert az AgCelence gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatbanközvetlenül hozzá is lehet fordulni, termesztéstechnológiáról, hatékonyságrólakár a gazdaságában meggyőződve.

Tartalom közti banner a cikk végére
yes