Az élelmiszeripar fejlesztése lehet az egyik kiút a válságból

Szabó István_OTP BankLétfontosságú,hogy az élelmiszeripar, mind az európai uniós, mind a hazai fejlesztésikoncepciókban kiemelt ágazatként kerüljön meghatározásra ? hangsúlyoztalapunknak Szabó István, az OTP Bank Agrár Ügyfélkapcsolati Főosztályánakvezetője.

Mit gondol az agrárium, de különösképpenaz élelmiszeripar magyarországi helyzetéről?

A 2011-es évugyan kiemelkedő volt az agrárium teljesítménye szempontjából, azonban 2012-ben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miattvisszájára fordult a tendencia. Az élelmiszeriparban pedig további kihívástjelent az is, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája csupán a mezőgazdaságitermelés szabályozásának és támogatásának lehetőségeivel foglalkozik, azélelmiszeripart többnyire a versenyszférára bízza. Mindezek következményekéntaz élelmiszeripar kibocsátása Magyarország EU csatlakozása óta folyamatosancsökkenő tendenciát mutat, és a magyar élelmiszeripari feldolgozás is nagyonleszűkült. Megítélésünk szerint az élelmiszeripar a nemzetgazdaság fajsúlyostényezője. Hiszen nem csupán munkahelyeket biztosít, de hozzájárul a hazaialapanyag termelő vállalkozások működéséhez is. Ezt az állítást az isbizonyítja, hogy elemzések szerint a hazai eredetű feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának15%-os növekedésével nemzetgazdasági szinten közel 21.000 új munkahelyteremthető. Ezért létfontosságú, hogy az élelmiszeripar mind az európai uniós,mind a hazai fejlesztési koncepciókban kiemelt ágazatként kerüljönmeghatározásra, hiszen a hazai mezőgazdaság helyzete érdemben akkor javítható,ha megvalósul az alapanyag előállítás és feldolgozás együttes fejlesztése ésmegléte.

Hogyantudja támogatni az OTP Bank az élelmiszeripar fejlődését?

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar finanszírozását egyaránt kiemeltenkezeljük, így a termékfejlesztés soránnagy gondot fordítunk arra is, hogy olyan konstrukciókat dolgozzunk ki, amelyekigazodnak a változó piaci körülményekhez, illeszkednek az uniós agrártámogatásirendszerbe, valamint figyelembe veszik az ágazatok specialitásait. Úgygondoljuk, ha az élelmiszeripar versenyképessége tovább romlik, az a mezőgazdaságegésze szempontjából is súlyos következményekkel járhat, hiszen azélelmiszeripar valódi húzóágazata lehet a gazdaság egészének. Ezért elkötelezettekvagyunk az élelmiszeripari fejlesztések, beruházások megvalósításánakfinanszírozásában.

Milyen hiteltermékeket nyújt az OTP Bankaz élelmiszerágazatban működő vállalkozások számára?

Az élelmiszerágazatban tevékenykedőügyfeleink ? a kedvezményes feltételekkel kialakított MFB hitelprogramokmellett ? az OTP Bank termékpalettáján egyaránt megtalálják a  likviditástelősegítő, forgóeszközt finanszírozó, valamint a beruházási pályázatokmegvalósításhoz támogatást nyújtó különböző beruházási hitelkonstrukciókat is.Ezen túl ajánljuk részükre az MFB Élelmiszeripari és Bankgarancia Programot,mely az élelmiszeripari vállalkozások forgóeszközhitel igénylését segíti előfedezeti oldalon.

Honnanmerítik a termékfejlesztési ötleteket?

Hiszünk a személyes kapcsolatfontosságában, ezért még az idei év novemberében regionális ügyféltalálkozókatszervezünk az ország öt különböző pontján. Ezeken a rendezvényeken aszabályozási, finanszírozási, valamint a hazai, és európai uniós agárpolitikaikörnyezetet érintő szakmai programok mellett lehetőségünk nyílik azügyféligények alapos felmérésére is. 

Tartalom közti banner a cikk végére
yes