Azaka Top Pack: a termés ereje

Azaka Top Pack őszi káposztarepcében

Az őszi káposztarepce az utóbbi évek legintenzívebb növénykultúrája lett. Gyakorlatilag – csak a betegségek elleni védekezéseket tekintve – a repce életciklusa során alkalmazott háromszori kezelés (ősz, kora tavasz és virágzás időszaka) abszolút indokolttá vált. Egy védekezés kihagyása/megspórolása egy adott kórokozó és kedvező környezeti tényezők esetében jelentős termésveszteséget okozhat. A repcetermesztés során – főként a vegetációs periódus második felében – a termelők többsége a fehérpenészes rothadás (Sclerotinia sclerotiorum) elleni védelemre összpontosít, azonban nem szabad figyelemen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a repce fómás betegsége (Leptosphaeria maculans; anamorf: Phoma lingam) az utóbbi időszakban (a repce teljes életciklusát végig veszélyeztető) ugyanolyan hangsúlyos termésbiztonságot veszélyezető tényező lett. A tavalyi évben csupán a tavaszi védekezés kihagyása, majd a fertőzési körülmények kedvezően alakulása a fómás fertőzés száron történő korai és súlyos megjelenését eredményezte (1. ábra).

1. ábra Fómás fertőzés következtében a fertőzött szárak felületén tömegesen jelennek meg a kórokozó szaporítóképletei (apró fekete a pontok a piknídiumok) (Fotó: Varga Zs., 2016.05.19.)

A hatékony és eredményes védekezésben nagyon fontos az eltérő hatásmechanizmusú készítmények alkalmazása. Ebben nyújt segítséget az Azaka Top Pack, amely az Azaka (azoxistrobin) és a Riza 250 EW (tebukonazol) kombinációs alkalmazását biztosítja a virágzás kezdetétől a teljes virágzásig (BBCH 60-65). Az Azaka Top Pack 10-12,5 ha repceterület kezelésére elegendő, amely biztonságos és hosszan tartó védelmet biztosít a legfontosabb repcebetegségek, így a szklerotínia mellett a fómás fertőzés ellen is (2. ábra).

2. ábra Az Azaka Top Pack megfelelő védelmet biztosított a repce fómás fertőzése ellen
(Jelmagyarázat: T1-1.kezelés 04.10.-én; T2-2.kezelés 04.30.-án; értékelés 07.14.-én)
(Vas megyei Kormányhivatal NTI, 2015)

Azaka Top Pack kalászos gabonákban

Az Azaka Top Pack kalászos gabonákban szárbaindulástól a virágzás végéig alkalmazható, amely az évjárattól és a fertőzési nyomástól függően 10-12,5 ha gabonaterület kezelésére elegendő. Az Azaka a gombaölő hatása mellett a növényekben kedvező élettani változásokat indít el. Ez a zöldítő hatás hosszabb élettartamot, több tápanyagfelvételt és asszimilációt jelent. Fokozódik a tápanyagok képződése és beépülése, amely több és jobb minőségű termést eredményez. Ez a hatás kimondottan előnyös csapadékszegény évjáratokban, amikor cél a növényállomány vitálisan tartása. A technológiai csomag két készítménye hatékony védelmet biztosít a levél- és kalászbetegségek (kalászfuzáriózis) ellen is (3. ábra).

Mindezek alapján évjárathatástól függetlenül a búza gombaölőszeres védelmében az FMC két állománykezelésre alapozott technológiai javaslata a következő:

Első védekezés – szárbaindulás, kétnóduszos stádium (BBCH 20-32). Cél, a gabona fejlődő lombozatának megvédése a levélzetet károsító kórokozók ellen:

·         Rubric (epoxikonazol) 1 l/ha vagy,

·         Azaka 0,8 l/ha + Rubric 0,8 l/ha.

Második védekezés – kalászolás, virágzás kezdete (BBCH 59-69). Cél, a teljes kalász védelme (kalászfuzáriózis ellen), valamint a gabona zászlóslevelének minél hosszabb ideig történő védelme, fejlődő lombozatának megvédése a levélzetet károsító kórokozók ellen:

·         Azaka Top Pack (Azaka 0,8 l/ha + Riza 250 EW 0,8 l/ha)(szárazabb évjáratban) vagy,

·         Rubric Kalász Pack (Rubric 0,8 l/ha + Riza 250 EW 0,8 l/ha)(csapadékos évjáratban).

3. ábra Az Azaka Top Pack technológiai alkalmazása jelentősen csökkentette a búzaszemek fuzáriumfertőzöttségét
(Jelmagyarázat: T1-1.kezelés 04.15.-én; T2-2.kezelés 05.20.-án; betakarítás 07.15.-én)
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal NTI, 2015)

FMC-Agro Hungary Kft.