Címketervezés vagy címkejavítás

Az élelmiszergyártás és -forgalmazás egyik sarkalatos pontja a címkézés, az élelmiszer azonosítása annak érdekében, hogy megfelelő nyomon követése az élelmiszerláncban biztosított legyen. Az élelmiszerek jelölése és azonosítása el kell, hogy kezdődjön a termék fejlesztésének szakaszában azért, hogy kiküszöbölhetőek legyenek azok a hibák, melyek a termék értékesítését megnehezíthetik, vagy akár meg is hiúsíthatják. Ez sajnos ritkán történik így.

Igazolni kell

A klasszikus élelmiszergyártás során, a termék fejlesztési szakaszában az alapötlet megvalósítása – ami lehet egy piaci igényből eredő vagy akár egy meglévő termékhez kapcsolódó további fejlesztés – és gyárthatóságának az igazolása a legfontosabb cél. Ebből ered, hogy az esetek döntő többségében nem figyelnek a végső termék azonosítási és címkézési követelményeinek a teljesítési kötelezettségére. Ez a hiány – sajnos – eredményezheti egy kifejlesztett termék piaci bevezetésének az elhúzódását. Fontos megjegyezni, hogy a termékek címkézésének felügyelete nem zárul le a termék piaci bevezetését követően, mivel változhatnak a jogszabályi követelmények, valamint a termék gyártásában is történhetnek olyan módosítások, melyek a termék egészét tekintve nem jelentősek, de a termék címkén változtatást tesznek szükségessé.

Recept és teszt

A termék fejlesztése során a termék megálmodói először a termék összetételét határozzák meg, ami alapján elkészítenek egy receptúrát. A receptúra alapján történik a próbagyártás a mindaddig végzett módosítások kíséretében, amíg a kívánt minőségű és fogyasztásra alkalmas termék el nem készül. Ez a próbagyártás nem a normál üzemi körülmények között zajlik, ezért a gyártás technológiáját ki kell dolgozni az üzemi feltételeknek megfelelően, amit az üzemben próbagyártással kell tesztelni mindaddig, amíg biztonságosan el nem készíthető egy állandó minőségű termék a kísérleti végeredménynek megfelelően.

Vonzó legyen, igaz, és egyértelmű

A legyártott termék értékesítéséhez ki kell alakítani a megfelelő csomagolást, amire felkerül a címke a termékhez kapcsolódó összes szükséges és kötelezően előírt információval. A kötelező és önkéntes információkat részletesen kifejti az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete. Az élelmiszerekkel összefüggő önkéntes tájékoztatás sok esetben az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás érthetőségének rovására történik, ezt szintén tiltja az 1169/2011/EU rendelet.

A címke a csomagolás része, így olyannak kell lennie, hogy a vevő számára vonzó és megfelelő legyen. A reklámszakemberek ezen a területen lépnek be a képbe: megalkotják a megfelelő kinézetet és formát, amihez a címkeellenőrnek kell olyan támogatást adnia, hogy a megjelenés és az illusztrációk ne legyenek megtévesztőek, illetve a tájékoztató adatok is megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek. A címke ellenőrzéséhez szükséges legfontosabb információkat a gyártmánylap tartalmazza. A gyártmánylap a termékspecifikációkat határozza meg. A korrekt gyártmánylap elkészítéséhez szükség van a receptúrára, gyártási technológiai adatokra, csomagolási információkra és az alapanyagokhoz kapcsolódó termékspecifikációkra és azok gyártmánylapjaira. Nem elegendő a beszállítótól a termékcímke bekérése, mivel az a megfelelő címke esetén sem tartalmazza a technológus számára az összes szükséges információt. Sajnos gyakran tapasztalható, hogy az alapanyag-információkat nagyvonalúan kezelik, ami a végtermék címkézési adatainak elvesztéséhez, torzulásához vezet. A feltüntetett információk mindegyikére igaz az, hogy nem lehet a fogyasztó számára megtévesztő, zavart keltő.

Az illusztráción látható, hogy a folyamatelemek megléte esetén a helyes eljárás az, hogy a termék fejlesztése során minden szereplő részt vesz az adatok egyeztetésében a termék fejlesztésének és piaci bevezetésének minden szakaszában. Ebben az esetben elkerülhető, hogy a termék piaci vezetése elhúzódjon vagy meghiúsuljon a jelentős idő és pénz ráfordítása ellenére (illusztráció bal oldala). Az esetek nagy részében az egyes szakaszok szereplői nem kommunikálnak egymással, csupán egymásnak adnak információkat és adatokat, amelyek alapján minden szereplő önállóan hoz olyan döntéseket, amelyeknek a megalapozottsága megkérdőjelezhető. Amikor kiderül a hiba, már több lépés is előrehaladt, és felesleges idő- és pénzráfordítás történt.

Íme,  jövő: gyorsaság, pontosság

A jövő valószínűleg a digitalizálás és a felhőalapú megoldásoké lesz a címkézés és csomagolás területén. A technológia már adott ahhoz, hogy valamelyik multinacionális kereskedelmi hálózat előrukkoljon egy olyan megoldással, ami lehetővé teszi a vevők számára, hogy a mobiljuk, okosórájuk segítségével egy termék kódjának beolvasásával a személyes igényeiknek megfelelően azonnal láthassák, hogy a termék számukra megfelel-e.

A termékinformációk pontos felvitele ebbe a rendszerbe még nagyobb hangsúlyt kap, mivel a vásárlás még gyorsabb lesz, és a hiba következménye is gyorsabban terjedhet el. Fontos, hogy a termék fejlesztése során apró részletekre is figyelmet fordítson a gyártó. A digitalizált rendszerben az ellenőrző hatóság dolga is könnyebbé válik, mert a termékhez a gyártási információk is láthatóvá válhatnak.

A vásárló számára mindez úgy lesz elérhető és hasznos, hogy egy regisztrációt követően beállítja a személyes igényeit (allergének, intolerancia-adatok, táplálkozási elvárások, esetleg egyedi receptek stb.), ami alapján a rendszer azonnal szelektálni tud, és tájékoztatja a vevőt a termékkel kapcsolatosan. Persze itt is fontos a gyártói folyamat során történő információáramlás és ezek kezelési pontossága, ami az illusztráció bal oldalán látható felelős személyek és csoportok szoros együttműködésén alapul.

Sebestyén Tibor

Minőségirányítási szakmérnök

Ökosys Zrt.