Faültetés? Figyelje az új rendelkezést!

Friss jogszabály vonatkozik a faültetvényekre, a telepítési támogatásra, különös tekintettel a nemes nyárra és annak technológiájára

Az elmúlt években érzékelhetően megnőtt a kereslet a faanyagok iránt. A hírek főleg a lakossági tűzifaellátást említik, de a fafeldolgozó-ipar is érzékeli a jelenséget, és ami még fontosabb: tudja, hogy a jövőben még inkább hasonló lesz a helyzet. Azt kell mondani, hogy nem látni az okot, ami a jövőben ezt jelentősen megváltoztatná: be kell rendezkedni a növekvő faárakra, szűkülő kínálatra. Lehet, hogy a körülmények szerencsés alakulásának köszönhetően nem minden évben érezzük ezt majd súlyosnak, de a tendencia egyértelmű.

Új lehetőségek

A 135/2017.(VI.9.) Kormányrendelet lehetővé tette, hogy úgy hozzunk létre fával borított területeket, hogy azok nem tartoznak az erdőtörvény hatálya alá, nem kerülnek erdőművelési ágba. Így azok számára is vonzóbb lehet a faültetés mezőgazdasági területeken, akik idegenkednek a művelési ág váltásától. Természetesen emellett van lehetőség erdőtelepítésre is, ez esetben a létrehozott faállomány az erdőtörvény hatálya alá fog tartozni, és a telepítéssel érintett terület művelési ága erdőre változik. Erdei fafajokkal faállományokat létrehozni már 2007-től volt lehetőség, amelyek nem az erdőtörvény hatálya alá tartoznak: a 71/2007.(IV. 14.) Kormányrendelet a fás szárú energetikai ültetvények létesítését szabályozta. Ez esetben azonban az ültetvényeket 5. éves korig le kellett termelni (sarjaztatásos ültetvények esetében ezek az ültetvények újrahajtanak, azokat újból 5 évig lehetett fenntartani, és ezt többször). Ezek az ültetvények szinte kizárólag apríték termelésére hivatottak, a piacokat azonban értékesebb faanyaggal is el kell látni.

Ezt kell tenni, így lehet pályázni

A 135/2017.(VI. 9.) Kormányrendelet minden olyan faültetvény szabályozására született, ahol a faállomány maximális vágásfordulója 20 év (belevonták az energetikai ültetvényeket is). Az ültetvényeket szántó művelési ágban tarjuk, ezáltal jár rá a SAPS, és a letermelést, felszámolást követően bármilyen növénykultúra termeszthető rajta továbbra is.

Fás ültetvények esetében bejelentési kötelezettségek vannak a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága felé. Bejelentést kell tenni a tervezett és a megvalósult telepítésről, a tervezett és a megvalósult fakitermelésekről. A nyomtatványok a NÉBIH honlapján állnak rendelkezésre.

Amennyiben a gazdálkodó telepítési támogatást venne igénybe, már erre is van lehetőség. 2017.09.20-án megjelent a VP 5-8.1.1.-16: Az erdősítés támogatása című felhívás, melynek B célterülete az ipari faültetvények létrehozását segíti.

Támogatásra a már engedéllyel (bejelentett és jóváhagyott) rendelkező ültetvények esetében lehet pályázni, nemesnyár- vagy akácültetvényekkel. A támogatást elnyert ültetvényeket 8 év után lehet kitermelni, a maximális fenntartásuk 20 év. Nemes nyár esetében 2216 euro, akác esetében 1640 euro a normatív támogatás mértéke, melynek 90%-a a telepítést követően, 10%-a pedig az 5. évben hívható le, bizonyos feltételek (előírt tőszám, nyesések) megléte esetén. Kiegészítő intézkedésként pályázni lehet kerítés, villanypásztor létesítésére is. A telepítéseket a támogatási határozat közlésétől számított 2. év májusáig kell elvégezni. Az említett kiírások viszonylag rövid, könnyen értelmezhető intézkedések!

Technológia a nyárfák országában

És most bővebben a nemesnyár-ültetvények technológiájáról! Várhatóan ezeket az ültetvényeket telepítik majd a legnagyobb számban, hiszen Magyarországnak világviszonylatban is kiemelkedően jók az adottságai a nyárfatermesztésre: a legjobb bizonyíték, hogy minden nyárfafeldolgozó, -termelő országból találunk ebbe befektetőket hazánkban).

Bár az energetikai célú fás ültetvények 2010 óta nem részesülnek telepítési támogatásban (most sem), az aprítékra van kereslet, bár jelenleg a termék ára még mindig alulértékelt. Az ültetvények többnyire 20 cm-es dugvánnyal, magas tőszámmal (6000 db/ ha<) létrehozott állományok, melyek főleg a telepítés évében igényelnek odafigyelést. Az 5. évig fenntartott ültetvényeket már hagyományos fakitermelési módszerekkel vágjuk, ezek már gömbfaválasztékot is adnak. A legtöbb ültetvényben azonban 2-3 éves vágási ciklusokat használnak, gépi betakarítás történik, és apríték termelése a cél (1.ábra).


1. ábra Energetikai célú faültetvény; betakarítás; Kaba

Kevésbé érzékeny a termőhely minőségére, nagyon rövid termelési időszak alatt viszonylag nagy mennyiségű faanyag termelhető ily módon. Az esetleges hátrányok között meg kell említeni, hogy a speciális betakarítógépekből kevés van, továbbá: a telepítés évében viszonylag intenzív ápolási munkákra van szükség. Faelőállításra, főleg kisebb területen megfelelő választás.

A klasszikus értelemben vett iparifa-ültetvények – ahogy a nevük is mutatja –, nagy értékű faipari választékok termelésére létrehozott állományok. Nem sokban különböznek a közismert nyárfaerdőktől, de a művelésük intenzív. Jellemzőjük a tágabb hálózat (pl. 6x6 m), a mélyfúrásos (min. 150 cm) ültetés, ami nagy méterű, kiváló minőségű szaporítóanyagot igényel. Cél a színfurnér előállítására alkalmas hámozási rönk termelése, de persze emellett más választék (fűrészrönk, kivágás, papírfa, rostfa és apríték-alapanyag) is fog képződni. Ezek mind keresett faválasztékok (raklap- és csomagolóanyag-gyártók, lemezipar stb. a felvevői). A színfurnér-előállításra alkalmas nyár hámozási rönkből hiány van, a feldolgozók külföldről szerzik be a magyarországi üzemekbe. A hazai kínálat a vakfurnér (pl. a rétegelt lemez belső lemezeit adó furnérok) keresletet elégíti ki (ha...). A jó minőségű hámozási rönk termeléséhez szigorú technológia szükséges: kiváló minőségű ültetés és szaporítóanyag, gondos ápolások, megfelelően végzett min. 6 m-es magasságig történő nyesés stb. (2.ábra)


2. ábra Tág hálózatú, 12 éves iparifa-ültetvény új, nemesnyár-fajtából; Nyíradony

Iparifa-ültetvény, de nálunk még nem használt technológia, amikor lemezipari (OSB, forgácslap stb.) faanyag előállításra hozunk létre ültetvényeket. Még nevük sincs, talán a 'rostfa-termelő ültetvény' elnevezés lehet helytálló. Ebben az esetben nagyobb tőszámmal (pl. 3x2 m-es hálózatban) termelünk 5-8 évig. Nagyon jó növekedésű, új fajtákból, suhángültetőkkel létrehozott faállományok, melyből néhány hektár van nálunk. A magasabb tőszámnak köszönhetően nagy mennyiségű, lemezipari felhasználásra alkalmas faanyag termelése végezhető, igen rövid termesztési idővel. Az ültetvényt hagyományos (nem kombájnos) letermelést követően még 1 alkalommal érdemes sarjaztatni, tehát 2 kitermelés érhető el egy telepítéssel.


3. ábra Rostfatermelésre létrehozott faültetvény telepítése

Elindul a növekedés?!

A faültetvények telepítése szinte minden olyan pozitív hatással bír, mintha erdőt telepítenénk, de „gazdálkodóbarát" a szabályozása, rugalmasabbak a termesztés feltételei. Nem az erdők helyére, hanem a jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területekre telepíthetők. Az elmúlt 2 évben mindössze 4-500 ha erdőtelepítés történt hazánkban. Remélhetőleg az új szabályozások következtében a fával borított területek növekedése elindul. A fentebb vázolt technológiák nincsenek kőbe vésve, az adottságoknak megfelelően változtathatóak. Csemetekertjeinkben nagy méretű, új nemesítésű nemesnyár-fajták szaporítóanyagaival rendelkezünk, a technológia egyéb elemeinek kivitelezésében kapcsolataink és tapasztalataink révén tudunk segítséget nyújtani. Remélem, sokak érdeklődést felkelti ez az alternatív földhasznosítási lehetőség!

Magyari Csaba

+36-30/692-6749