Így kezeljük a hígtrágyát!

Borítókép

A hígtrágyák kijuttatása – egy adott évben – alig 9 hónapig (február 16-tól október 30-ig) engedélyezett. A kijuttatásra engedélyezett időszakon belül a hígtrágyák nagyobb részét a szántóföldre – többségében a betakarítás utáni vegetációmentes időszakban, a tarló(k)ra – juttatják ki. A hígtrágyák ezek mellett a rét-, legelő- és gyepgazdálkodásban, vagy pl. a széles sortávolságú kultúrnövények sorközeibe történő kijuttatással, a vegetáció közbeni növénytáplálási szerves tápanyagellátásban is igen kedvezően hasznosíthatók. A közelmúltban elvégzett, új fejlesztésű talajközeli hígtrágya-kijuttató és a hígtrágyát a talajba injektáló berendezésekről a következőkben olvashatnak.

A hígtrágyák kezelésével, kijuttatásával és hasznosításával kapcsolatos nemzeti és/vagy EU-s környezetvédelmi előírások, jogszabályok megszabják a kijuttatások feltételeit, valamint meg is határozzák – a legtöbb esetben korlátozzák, sőt előírják – az alkalmazható egyes kijutatási technológiákat, azok lehetséges berendezéseit vagy kijuttató eszközeit. A hígtrágya-kijuttató berendezések gyártói is ennek ismeretében, az egyes előírásoknak megfelelően végzik el gyártmányfejlesztéseiket, illetve a kisebb N-hatóanyag-veszteséget okozó és szagemisszióval járó, az ammónia-emissziót csökkentő talajközeli vagy talajba injektálási eljárásokat biztosító kijuttató eszközök fejlesztéseit, gyártását helyezik előtérbe. A különböző hígtrágya-kijuttatási eljárások alapgépei a vontatott (1-4 tengelyes) hígtrágyaszállító/-kijuttató tartálykocsik, amelyek hátsó függesztő szerkezeteire a különböző technikai kivitelű hígtrágya kijuttató berendezések felkapcsolhatók. A hígtrágya-kijuttató önjáró célgépekre vagy az eszközhordozó erőgépekre felkapcsolható kijuttató-adapter jellegű berendezések a nagyobb hígtrágyázandó területekkel rendelkező gazdaságok és a bérvállalkozók igényeit szolgálják ki.


1. kép Kotte-Garant vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás kijuttató gabonatarló injektálásában

A német Kotte Landtechnik hígtrágyaszállító és -kijuttató divíziójának új fejlesztésű vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás Garant „SSV” („Schleppschuhverteiler”) sorozatú hígtrágya-kijuttató berendezései a rét-, legelő- és gyepgazdálkodásban történő alkalmazások mellett a szántóföldi talajfelszíni folyékony tápanyag-visszapótlási munkákban is eredményesen használhatók. A 12-18 m munkaszélességek között öt változatból álló – 1,5 méterenként növekvő szélességű –, vázkeretes felépítésű berendezések soronkénti hígtrágya kijuttató egységei egymástól 25 cm-es osztástávolságokban vannak elhelyezve. A hígtrágya-kijuttató szórókeretei szállításkor – a hígtrágyaszállító-kijuttató tartálykocsi oldalai mellé – hidraulikusan behajthatók. A hígtrágya szétosztását két (megválaszthatóan Vogelsang ExaCut vagy Garant OptiCut Vario típusú) elosztófej végezheti el. A hígtrágya-kiadagoló ejtőcsövek hátulról laprugós megtámasztásúak – a szabad mozgásuk, lengésük nem lehetséges –, a csővégeken kopásálló fémanyagból készült csúszócsoroszlyák vannak elhelyezve. A hígtrágya az egyenként ~5 kg terhelésű, ékes kialakítású csúszócsoroszlyák által nyitott barázdákban 2-3 cm mélyen, sávokban kerül a talajba. A vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás hígtrágya-kijuttató berendezések magas műszaki tartalommal (integrált lejtéskiegyenlítés; QuickFix szintező rendszer; részszélesség-szakaszolási lehetőség; csöpögésgátló egységek stb.) rendelkeznek.


2. kép Bomech Multi 4XL a világ jelenlegi legnagyobb (30m) munkaszélességű, vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás hígtrágya kijuttatója

A kizárólag keretes vázszerkezetű szórókeretekre épített, vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás hígtrágya-kijuttató berendezések gyártására szakosodott, holland Bomech BV elkészítette a világon jelenleg legnagyobb szélességű Multi 4XL típusjelű hígtrágya-kijuttató berendezéseit. A keretes vázszerkezetű Multi 4XL vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás kijuttatók 27 és 30 méter munkaszélességű változatokban készülnek. A 30 cm sortávolságokban elhelyezett, rugós megtámasztású gégecsövek végeire felszerelt (~6-8 kg terhelésű) csúszócsoroszlyás résnyitók a talajfelszínét sávosan megnyitják („hasítékolják”), és az általuk képzett ~3-5 cm mélységű mikrobarázdákba – a felszíni terítéseknél lényegesen kisebb – ~20-25 %-os hatóanyag-veszteség mellett szállítják a hígtrágyát. A kijuttató-szórókeret négypontos felfüggesztése és a járókerekekkel alátámasztott szárnyrészek automatikus talajkövetése – a teljes munkaszélességben – pontos keresztirányú hígtrágyaeloszlást eredményez. A hígtrágya-kijuttató elemeket két trágyaelosztófej szolgálja ki, szállításkor a vázkeret szárnyrészei az üzemeltető tartálykocsi oldalai mellé hidraulikusan behajthatók.


3. kép Vonszolt csöves, csúszócsoroszlyás hígtrágya injektáló egység felépítése (Bomech)

A belga Joskin cég a résnyitó, élezett tárcsalappal megvezetett, csúszó csoroszlyás hígtrágya-sekélyinjektáló gépeinek Solodisc sorozatú gyártmányait felfelé bővítette. Az új, Solodisc XXL rét-legelő és gyepinjektálók 36-40-44 db résnyitó tárcsalappal megvezetett csúszó csoroszlyás elemmel 6,75-7,50 és 8,25 méter munkaszélességekben készülnek. A korábbi, kisebb munkaszélességű (21,5 cm osztástávolságú), Solodisc gépekhez képest az új sekélyinjektálók stabilabb kialakításúak, és a 400 mm átmérőjű (19 mm vastagságú), élezett résnyitó tárcsalapok között hidraulikus nyomáskiegyenlítés működik. A résnyitó tárcsalapok függőleges lengőkaros felfüggesztésűek, így a 18,75 cm osztástávolságú injektáló elemek mindkét oldalra 10-10 fokkal is kitérhetnek. A gyártó Joskin szerint ez üzemelés közben „enyhe” kanyarvételt is lehetővé tesz a leengedett csúszó csoroszlyákkal anélkül, hogy a gyepnemez feltépődne, megsérülne. Az előző Solodisc modellekkel összehasonlítva újdonság az is, hogy a tárcsalapok már nem egyetlen darabból állnak, küllők segítenek a tárcsák (5,9 kg/tárcsa) tömegének csökkentésében, és az üreges tereket nitril-butadién kaucsukkal (NBR) tömítik be. Az injektálóknál a hígtrágyát most már két függőleges elrendezésű elosztófej adagolja ki az egyes csővezetékekhez, ezáltal lerövidült a csővezetékek hossza, és a hígtrágya is egyenletesebb elosztásban továbbítható. A kijuttatótömlők hidraulikus csepegésgátlója opcióban szerezhető be, ugyanúgy mint az egyes szakaszok részbeni, automatikus kikapcsolását („szakaszolását”) biztosító SectionControl. A hígtrágya talajba injektálásának mélysége 1-6 cm között állítható be. Mivel a levegő és a hígtrágya közötti érintkezés jelentősen csökken, az ammóniaveszteségek 15%-nál kisebbek lesznek. A három váztagból álló sekélyinjektálók szélső szárnyrészei szállításkor hidraulikusan felhajthatók, így szállítási szélességük 2,64 méterre csökkenthető.


4. kép Joskin Solodisc XXL vezetőtárcsás, csúszócsoroszlyás gyepinjektáló

Szintén új fejlesztés a Joskin TerraFlex/2 XXL kultivátor kapatagos szántóföldi injektáló sorozata. Az 5,6-6,4 és 7,1 m munkaszélességű szántóföldi injektálók, két sorban elrendezett (15-17-19 db) laprugós szárú (meredek szögállású, 6,5 cm széles) kultivátor kapáinak vonástávolsága – a korábbi 40 cm helyett – 37,5 cm, ami csökkenti a trágyázás nélküli („injektálatlan”) sávok távolságát. A hígtrágya egyenletesebben oszlik el a területen, a két gerendelyes (75 cm sortávolságú) kapaelrendezés eltömődésmentes üzemeltetést biztosít még nagyobb szármaradvány-borítás esetén is. A hígtrágya precíziós kijuttatását GPS-rendszerrel kombinálva – az azt követő vetési műveletet az injektált sávokban végezve –, a lehető legnagyobb mértékben felhasználható a nitrogénbevitel, amely elengedhetetlen a növények fejlődéséhez, és elkerülhető a szükségtelen tápanyag-kiadagolás. A Joskin Terraflex XXL szántóföldi injektálóit használva – a hígtrágyát 12-15 cm mélyen, közvetlenül a talajba juttatva – az ammóniaveszteségek teljes mértékben elkerülhetők.


5. kép Joskin Terraflex XXL hígtrágya kijuttató 2 sorban elrendezett injektáló kései

A német Zunhammer cég Kusgu típusjelű, 5,0 és 6,5 méter munkaszélességű rövidtárcsás szántóföldi injektálói az eddigi Zuni Disc sorozat felváltására kerültek kifejlesztésre. A két soros, párhuzamos elrendezésű, gömbsüveg alakú (Ø 510 mm), csipkés tárcsalevelekből álló hígtrágya-injektálók két tagból készült gerendelyei szállításkor felhajthatók, így szállítási szélességük 3 m alá csökkenthető. Az egyedi, gumibakos felfüggesztésű, csipkés tárcsalevélsorok optimális növényi szármaradvány átvágást és leforgatást biztosítanak. A vízszintes elhelyezésű Vogelsang DosiMat LVX DN 50 típusú adagoló szerkezet által továbbított hígtrágya a két-sorban elrendezett tárcsalevél-sorok első tárcsasora által megnyitott talajrésekbe 50 mm átmérőjű csővezetéken és tűzi horganyzott csővégeken keresztül kerül. Az optimális irányban – ferdén hátrafelé és lefelé – áramoltatott hígtrágyát a második tárcsasor tárcsalevelei a talajjal rögtön be is fedik, illetve a hátul elhelyezett csőpálcás hengersorok visszatömörítik és lezárják a talaj felszínét. A hígtrágya-kijuttatás 8-12 cm közötti mélysége a talajlezáró pálcás hengertagok segítségével hidraulikusan állítható be.


6. kép Zunhammer Kusgu 5 rövidtárcsás hígtrágya injektáló

A hígtrágyák talajközeli és a talajfelszín alá történő kijuttatásának műszaki-technológiai fejlesztései során – az ammónia-veszteségek és a bűzképződés csökkentése érdekében – elvégzett gépesítés-fejlesztési megoldások a hígtrágyák kijuttatásának-kiadagolásának hatékony és termésnövelő eljárásait alapozzák meg.

Dr. Fűzy József