Pályázati aktualitások

Borítókép

A korábbi gyakorlattól eltérően most nem egy konkrét pályázati felhívás kerül részletesen bemutatásra, hanem a Vidékfejlesztési Program még elérhető népszerű mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási lehetőségei közül emeltünk ki néhányat, ezekről szeretnénk röviden tájékoztatni az érdeklődőket.

A tavalyi év elejétől kezdődött el igazából a nevében ugyan 2014-2020 közötti támogatási időszak konkrét pályázati lehetőségeinek meghirdetése, majd azt követően indult el a támogatási kérelmek benyújtása. A népszerű agrártámogatásoknál szinte egytől egyig elmondható, hogy a nagy része az első értékelési szakaszt követően felfüggesztésre került a jelentős túligénylésnek köszönhetően, ami átlagban kettő- és ötszörös forráskeret-kimerítést mutatott. Maradt azonban még korlátozott számban belőlük néhány, amikre még lehet kérelmezni, illetve a később megjelentettetek közül is állnak még rendelkezésre felhasználható források. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy minél jobban haladunk előre az időben, annál inkább korlátozottabb lesz az elérhető pályázatok köre, emellett magasabb nyerési ponthatár mellett lehet majd elnyerni azokat.

Gyümölcsültetvény-telepítés

 • Jogosultsági szempont a pályázaton való részvételnél, hogy a benyújtást megelőző év vonatkozásában legalább 6000 STÉ üzemmérettel kell rendelkezni és a mezőgazdasági árbevétel aránya legalább az 50%-ot el kell érnie.
 • Lehetőség van hagyományos (öntözés+tápanyag-utánpótlási rendszer), korszerű (öntözés+tápanyag-utánpótlási rendszer+támrendszer) és versenyképes (öntözés+tápanyag-utánpótlási rendszer+támrendszer+jégvédőhálós támrendszer) ültetvények kialakítására.
 • El kell érni egy fajonként meghatározott minimális hektáronkénti tőszámot.
 • A különböző fajokhoz különböző beruházási technológiakorszerűsítést írnak elő.
 • Ritka a pályázati rendszerben, de ennél a jogcímnél van lehetősége a pályázónak saját kivitelezésű munka elszámolására is, természetesen alacsonyabb elszámolható költség mellett.
 • Egyéni projekt esetén 75 millió forint támogatás igényelhető, míg kollektívan végrehajtott beruházásoknál 150 millió forint hívható le.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban 50%-a. Fiatal mezőgazdasági termelő további 10%-ra jogosult. A kollektív módon végrehajtott projekteknél 10%-kal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot.
 • A telepítés mellett lehetőség van az öntözési rendszer (víztározó, öntözővíz-szolgáltató művek, infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak, technológia megújuló energiaforrás) kialakítására is.
 • A pályázat benyújtásának feltétele, hogy rendelkezni kell jogerős elvi vízjogi engedéllyel.
 • A támogatói döntéstől számított 2 év áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
 • Az ültetvényt a termőre fordulástól számított kötelező termesztésben tartásig kell fenntartani, addig nem idegeníthető el, nem adható el sem pedig bérbe.

Öntözés

 • Jogosultsági szempont a pályázaton való részvételnél, hogy a benyújtást megelőző év vonatkozásában legalább 6000 STÉ üzemmérettel kell rendelkezni és a mezőgazdasági árbevétel aránya legalább az 50%-ot el kell érnie.
 • Támogatható tevékenység a fejlesztés keretében a víztározók létesítése, természetes szűrőmezők kialakítása, meliorált utak kialakítása, meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, új öntözőberendezések beszerzése, energiahatékonyság javítása, megújuló energiaforrások használata.
 • Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a jogerős elvi vízjogi engedély megléte.
 • Egyéni projekt esetén 500 millió forint támogatás igényelhető, míg kollektívan végrehajtott beruházásoknál 1 milliárd forint hívható le.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban 50%-a. Fiatal mezőgazdasági termelő további 10%-ra jogosult. A kollektív módon végrehajtott projekteknél 10%-kal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A támogatói döntéstől számított 2 év áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
 • A projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven keresztül kell üzemeltetni a támogatott beruházást, ez idő alatt nem idegeníthető el, nem adható el sem pedig bérbe.

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

 • Támogatás igénylésére jogosult lehet a 18. életévét betöltött, de a pályázat beadásakor 41. életévét még be nem töltött pályázó, aki mezőgazdasági szakismerettel rendelkezik, a kérelem benyújtásakor legalább 6000, de legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal bír, és főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági főtevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
 • Nem részesülhet támogatásban, aki már korábban nyert el a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatást.
 • Az elnyert támogatás szabadon felhasználható, ezért akár más beruházási célú pályázatokból tiltott fejlesztésekre is felhasználható, mint például tenyészállat vásárlás, használtgép vásárlás, termőföl és ingatlan vásárlás.
 • A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt,
 • legalább 6000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.
 • A működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy kedvezményezett köteles főállású egyéni vállalkozóvá válni.
 • Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.
 • A kiválasztott projektek 40000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.
 • A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül van lehetőség kifizetési kérelmet benyújtani a támogatási összeg 75%-ára. A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó második kifizetési kérelem benyújtása az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónapot követően, de legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig van lehetőség.
 • A projekt működtetési időszaka a támogatói okirat kézbesítését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak

Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása és fejlesztése

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • Támogatás igénybevételére a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők jogosultak, akik székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől bejegyzetten már a településen található.
 • Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.
 • Önállóan támogatható beruházás keretében kivitelezhető új falusi vagy új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése, illetve egy támogatható listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása. Kapcsoltan alkalom nyílik az előbbi pontok mellé választható tevékenységek kivitelezésére is, mint például étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése; vagy akadálymentesítés; az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése; megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása.
 • A fejlesztés eredményeképpen létrejött projekt keretein belül legalább egy új szolgáltatás jön létre.
 • Amennyiben a projekt keretében szálláshely-fejlesztés valósul meg, úgy annak kötelező a szálláskapacitás növekedésével járnia.
 • A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 160000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítik.
 • A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függ, így alap esetben 50%, kedvezményezett járásban 60%, míg fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásban 70%.
 • A támogatói döntéstől számított 2 év áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
 • A projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven keresztül kell üzemeltetni a támogatott beruházást, ez idő alatt nem idegeníthető el, nem adható el sem pedig bérbe.

Erdészeti technológia beszerzés, valamint erdei termékfeldolgozás gépesítése

 • A pályázaton rész venni jogosult az erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek beszerzése esetében az az erdőgazdálkodó, aki benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és amelyek a pályázat benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és a beadás évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak. Indulhat a támogatásért a vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás is abban az esetben, ha a pályázat beadását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatást végzett, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki. A fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzésére jogosult lehet az az erdőgazdálkodó, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és a pályázat benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és a benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak. Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozás indulhatnak, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és igazolni tudják, hogy a pályázat beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.
 • Támogatás vehető igénybe fatermesztési gépek, fahasználati gépek, kézi vagy állati erővel működtetett eszközök, továbbá fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzésére, illetve Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztésre.
 • Erőgép beszerzése teljesítménykorlát (100 kW, 140 kW, korlátlan) alapján erdőterület nagysághoz vagy fakitermelési térfogathoz van kötve
 • Maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhet a pályázó.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban 50%-a.
 • A támogatói döntéstől számított 2 év áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.
 • A projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven keresztül kell üzemeltetni a támogatott beruházást, ez idő alatt nem idegeníthető el, nem adható el sem pedig bérbe.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda - Bábolna