Talajtömörítő és rögtörő hengerek alkalmazási lehetőségei

A mezőgazdasági növénytermesztésben alkalmazott talajművelő hengerek alapvető feladata – a szántóföldi területen előzőleg végrehajtott forgatásos vagy lazításos művelés után – a rögök aprítása, a talaj tömörítése és lezárása, valamint az optimális talajfelszín alakítása. Ezek az aránylag egyszerű kialakítású, de sokoldalúan és széleskörűen használható, „klasszikus” talajművelő gépek önálló talajművelő eszközként és a kombinált talajművelő- vagy a vetőgépekhez/gépkombinációkhoz kapcsoltan is előnyösen, hatékonyan használhatók.


Cambridge-gyűrűs hengerelemekkel felszerelt, 5 szekciós Ha-Va King-Roller

A hengerek talajművelő funkciói

A talajművelés klasszikus alapműveletei közül – forgatás; lazítás; porhanyítás; keverés; tömörítés és felszínalakítás –, a különböző palástú hengerek általában három (porhanyító, tömörítő és egyengető) talajművelő funkcióval rendelkeznek. Az alapműveletek közül: a hengerek jól végzik a talaj tömörítését és felszínének alakítását, munkájuk kismértékű porhanyítást is eredményez, ugyanakkor működésük során talajforgatásra és keverésre nem kerül sor. Olyan hengerkonstrukció, amely valamennyi talajművelési agrotechnikai követelményt magas színvonalon kielégítene nincs, ezért a gyártók többféle palástkiképzésű, profilos kialakítású hengerelemeket kínálnak az egyes hengerezési alapfeladatok elvégzésére. A porhanyítás műveletével a talajrészecskék tömörödöttségének megszüntetése, a rögök felaprózása történik meg, ennek során csökkennek a talajrészeket összetartó erők és a talaj felszínén lévő rögös réteg is felaprításra kerül. A tömörítéssel a talajrészecskék egymáshoz való közelítése, a talaj pórustérfogatának csökkentése valósul meg, így eltüntethetők a kisebb talajegyenetlenségek és a rögök összetörésével a talajfelszín „magassága” is alacsonyabb lesz. A tömörítési eljárás – a talaj párolgásának csökkentésével – a nedvesség megőrzését, a defláció elleni védelmet, valamint a szervesanyagok anaerob lebontásának elősegítését is szolgálja. A felszínalakító egyengetés szintén a párolgó talajfelület nagyságát csökkenti, vízmegőrző-képességét növeli és az egyenletes vetési mélység biztosításához nyújt agrotechnikai segítséget.


Bednar Galaxy GE 9000 rögtörő-tömörítő henger mellső simító lapkákkal és Cambridge-gyűrűs hengerelemekkel

Hengerprofil „változatok” és a talajművelő hengerek alkalmazási területei

A talajművelő hengerek művelőelemeinek palástfelületei alapján simapalástú vagy a különböző profilos palástú szántóföldi hengerváltozatok különböztethetők meg. Közülük, a tömörítő hengerek palástja sima, az aprító-tömörítőké profilos kialakítású. A hengerek – többségükben – önálló talajművelő gépként is használhatók, de általánosak a kombinált talajművelő gépekkel és a gabonavető gépkombinációkkal való összekapcsolásaik.

A régebben, a mezőgazdasági gyakorlatban még általánosan használt simapalástú hengerek felhasználási területei mára már leszűkültek. Napjainkban elsősorban rét-legelők vagy a gyepek talajfelületeinek visszatömörítésére, illetve a kertészeti kultúrákban (pl. sekély vetési mélységű apró magvak esetén) a vetések előtti ágyásfelületek (elő)tömörítésére használják azokat. A sima palástfelületű, ~1,2-27,1 (!) m munkaszélességű, 8-16 mm vastagságú kazánlemezből készült, ~400-1200 mm átmérőjű tömörítő hengerek hengervégeit is vastag lemezek zárják le. Legtöbb változatuk, a nagyobb tömörítő hatás elérése – vonalterhelésük növelése – céljából vízzel is feltölthető. A gyepfelületek tömörítésekor többtagú simapalástú hengerből alakítanak ki gépkapcsolatokat, amelyek így jobban alkalmazkodnak a talajfelszín egyenetlenségeihez, egyúttal nagyobb munkaszélességet is eredményeznek.


Güttler Master Prismenwalze prizma-gyűrűs hengerelemekkel

A gyűrűshengerek a sima- és a profilos-palástú hengerek között képeznek átmenetet, munkájukra kedvező felszínalakító hatás, illetve a mélyebb talajrétegekben történő tömörítés jellemző. A ~300-600 mm átmérőjű hengergyűrűs elemek palástfelületén kúpos gyűrűprofilok helyezkednek el, amelyek ékszerűen hatolnak be a talajba, így a talajtömörítő hatásuk a felső 5-10 cm-es rétegben érvényesül. Ezek a gyűrűselemek, egymás mögött – mélységükben egymáshoz képest fél osztástávolsággal eltoltan elhelyezve – kettős gyűrűsort alkotnak, széleskörű alkalmazásaik is ilyen változatokban terjedtek el. A gyűrűshengerek elsősorban szántáselmunkálásra és a hántott tarló lezárására alkalmazhatók, hengergyűrűs művelőelemeik „mikrohullámos” talajfelszínt képeznek, így kedvező tömörítő hatást eredményeznek. A talajművelésre önállóan használható spirálhengerek a gyűrűshengerekhez hasonló talajfelszín kialakítására alkalmasak. Munkájuk után a megművelt talajfelület nyílbordázatú és szaggatottabb, ezáltal a talaj nedvességtároló-képessége és deflációcsökkentése is kedvezőbb. Rögtörő hatásuk kisebb mint a profilos kialakítású hengereké, és mivel hullámos talajfelszínt hagynak maguk után, a talajerózió és a defláció hatását is csökkentik.

A különböző profilos hengerek kedvező és igen hatékony rögtörő-talajtömörítő hatásai miatt a gyakorlatban ma már igen sokféle hengerváltozat terjedt el. A legismertebb profilos hengerek a gyűrűs-; csillag-; spirál-; Croskill; Cambridge; Campbell és a Güttler (Prismenwalze®) hengerek, illetve ezek kombinációjából felépülő megoldások. Ezek a gépkialakítások önállóan vagy a különböző kombinált talajművelő-, illetve a talajművelő-gabonavető gépkapcsolásokban-/gépösszeépítésekben eredményesen használhatók. Az ilyen gépkapcsolások legfontosabb feladata már nem annyira a rögtörés, hanem a talaj felső rétegének tömörítése, „beérett” magágy létrehozása, valamint a talajfelszín profilírozása az elvetett területeken, illetve az optimális mag-talaj kapcsolat megteremtése.

A ~450-650 mm átmérővel készülő Cambridge hengerelemek peremes- vagy taréjos profilgyűrűs és egy fogazott (csillagos) gyűrűből állnak. A fogazott gyűrűk agyfurata nagyobb mint a hengertag tengelyén rögzített peremes gyűrűselem agymérete, így működésük közben a fogazott elemek függőleges elmozdulása (ezáltal „ugrálva” gördülése) intenzív rögtörést eredményez, valamint csökkenti az egyes hengerelemek eltömődésének veszélyét.


Amazone Certos 6000 kompakt tárcsa Matrix profilú gumigyűrűs talajlezáró hengersora


Walter Watson RHA 3914 gyepszellőztető cápafogas henger

A ~400-600 mm átmérőjű Crosskill hengerelemek gyűrűs profilúak, a gyűrűk peremének oldalán csonka deltoid alakú fogazással. Működés közben ez a különlegesen kiképzett fogazat viszonylag kis felületen fekszik fel, ami hatékonyabb rögtörést eredményez. Az egymás melletti hengerelemek különböző átmérőjűek, és mivel a tengelyen csak a kisebb átmérőjű elem a rögzített, a nagyobb agyfuratú és átmérőjű Crosskill hengerelem elgördülésekor a hatékony rögtörő hatás érvényesül. Általánosságban: a Cambridge gyűrűs hengerelemek inkább a nagyobb tömörítő hatással, míg a Crosskill gyűrűs hengerelemek az intenzívebb rögtörő hatással jellemezhetők. A Cambridge és Crosskill gyűrűs hengerelemek kombinációjából kialakított hengerekkel kiváló rögtörő hatás érhető el, és mivel a tengelyre csak a Crosskill gyűrűk vannak felrögzítve, az önbeálló Cambridge gyűrűk eltömődés mentes működést biztosítanak.

A prizmaprofilos Güttler hengerelemek kétféle átmérőjű (Ø 330/380 mm vagy Ø 450/500 mm) fogazott csonka kúpos gyűrűkből épülnek fel, jellegzetességük a csipkés prizmacsúcsokból álló gyűrűpalást. A kisebb átmérőjű prizmagyűrűk a tengelyen rögzítettek, míg a nagyobb átmérőjű önbeálló prizmagyűrűk – a folyamatos öntisztítást biztosítva – a kisebb gyűrűk mellett excentrikusan elmozogva gördülnek. A Güttler hengerelemek igen hatékony rögaprító hatásuk mellett talajkeverő hatást is kifejtenek. Jól alkalmazhatók a talajok cserepedésének megszüntetésére vagy pl. a kalászosok tavaszi „állományregenerálására”, a bokrosító hengerezésre.


Dal-Bo Maxiroll Lift 300 Greenline prizma-gyűrűs hengerelemes gyepfelülvető gépkapcsolás

A klasszikus Campbell hengergyűrűs elemek a hengertagok tengelyére felfűzött, nagy (Ø 700-900 mm) átmérőjű küllős gyűrűkből állnak, a szántások üregességének csökkentésére és a mélytömörítésre alkalmazhatók. A ~30°-os élszögű gyűrűk a nagyobb mélységben lévő talajrétegeket tömörítik vissza, valamint a küllőik a felső talajréteget lazítva keverik is a talajrészecskéket.

Gyepterületek felülvetésére, felújítására a szórva vető egységgel felszerelt prizmahengereket alkalmazzák, amelyek aktívabb munkájuk révén a fűmag jobb kontaktusba kerül a gyep talajával. A különböző (cső-/lap-) pálcás, rudas és gumipalástú ékgyűrűs hengereket legelterjedtebben a magágyak lezárására használják. A spirál-, csillagkéses- és ékgyűrűs hengereket az alap-talajművelő gépekhez kapcsolva, illetve a kombinált talajművelő gépeken alkalmazzák. A nagyméretű gumiabroncsokból vagy a profilozott tömörgumikból kialakított felszínegyengető- és magágytömörítő hengerek a különböző gabonavető gépkombinációkban kerülnek beépítésre. Az előzőekben ismertetetteken kívül – egyes speciális műveletek elvégzéséhez – még számos, különleges profilú hengerelem („Camcrosswalze” a kukoricabogár elleni hatékony szártörés érdekében, száraprító késes henger kukorica-napraforgó száraprításához stb.) is kialakításra került.

Dr. Fűzy József