Túlteljesített!* DEKALB® SMART VETÉS

BARECZ MIHÁLY,  mezőgazdasági  vállalkozó  – Mezőkovácsháza (Végegyháza) (DKc4351):

„Az  utóbbi  években a növénytermesztési termékek  ára azt indokolja, hogy keressünk  valami kitörési  lehetőséget a  nagyobb  jövedelem  elérése  érdekében.  A  DEKALB®   javaslatára  mintegy  16 hektáron  végeztünk  ilyen  (táblán belül változtatott  tőszámmal  történő) vetést. Számomra ez egy rémisztőnek  tűnő dolog volt, hiszen attól tartottam, hogy  a  megemelt  magszámú  vetés  a  csapadékszegény  időszakban  nem  fogja  azt  a  plusz  termést  produkálni. Most,  hogy megtekintettük  a kísérleti eredményeket  – ami  számomra is rendkívül meglepő  végkifejletet  hozott –, az  idei  aszályos  évben  én  mindenféleképpen   arra  számítottam,   hogy  a  megemelt   tőszámú  vetés  az  negatív korrelációt  fog maga után vonni, de ez nem így történt  hála a jó égnek. A változó magszámú vetéssel végzett kukorica vetéssel 24% lett a terméstöbblet. Ez bennünket  arra ösztönöz, hogy a későbbiekben  a kukoricatermesztés  teljes területe ilyen technológiával  történjen.”

BÖRCSÖK ANDRÁS, ügyvezető igazgató – Aranykalász  zrt., Bugac (DKc3939):

„Viszonylag kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodunk és a profitmaximalizálás miatt kénytelenek vagyunk olyan technológiába belefogni, ami ebben nekünk nagy segítség. A különböző adottságú területeken különbözőképpen kell gazdálkodni. A DEKALB®  technikai csapata által javasolt kijuttatási tervvel vetettük el az egyik táblánkat, remélve azt, hogy a tábla potenciálját  ezzel a módszerrel tudjuk  a legjobban kiaknázni. Korábbi termésátlagainkhoz  képest ezzel az új rendszerrel 10% hozamnövekedést várok el. Az adatok kiértékelése után a 10% terméstöbblet elvárásom teljesült, 12–15% terméstöbbletet hozott a változtatható tőszámú vetés.

FODOR GÉZA, növénytermesztésért  felelős vezető – hexagonál  BT., Szeleste (DKc4943/DKc5068):

„Termőföldjeink  inhomogenitásából adódóan a talajoknak a változó termőrétege, illetve a változó termő- képessége  miatt   próbáltunk   megoldást  találni  arra,  hogyan  tudnánk   maximalizálni  a  termésátlagot.   Erre  a DEKALB®  szakemberei siettek a segítségünkre, mire javasolták, hogy eltérő tőszámmal vessük a kukoricát a terület adottságainak  megfelelően.  A DEKALB®   SMART VETéS rendszerétől  5%  termésnövekedést  várok.  A kiértékelés meglepő eredményt hozott, a DKC5068 21%-kal,  a DKC4943 35%-kal  jobb terméseredményt produkált, mint az üzemi átlagunk. Használva ezt a rendszert bízunk a további fejlődésben, illetve abban, hogy tényleges alacsony költségszintek mellett maximális terméshozamokkal tudunk operálni.”

*A  „Túlteljesített” állítás e 3 termelő  kolléga elvárásaihoz képest  hozott százalékos terméstöbbletre  utal.