Tűzihorganyzott acélszerkezetek kivitelezése

Borítókép

A darabáru tűzihorganyzás (MSZ EN ISO 1461) egyik jellemzője, hogy az acélszerkezeteknek nem csak a külső, hanem a belső felületeit horganyréteggel vonja be. Ez azt jelenti, hogy a horganyfürdőben az acélszerkezet teljesen elmerül, és a zártabb terek minden pontja érintkezik a folyékony fémmel, így ott is kialakul a tömör fémbevonat. A mezőgazdaságban gyakran használnak vékonyfalú acélszelvényeket, melyek különösen nagy korróziós kockázatnak lehetnek kitéve. Ugyanis, a vastagfalú melegen hengerelt rúdszelvényekkel szemben, ezeknél a karcsú szerkezeteknél – a vékony szelvényfalak miatt – nagyon kicsi a korróziós tartalék. Emiatt is nagyon fontos a korrózió elleni védelem tökéletes végrehajtása (kívül-belül), és a tartós, sőt karbantartást egyáltalán nem igénylő védelmi eljárás használata.

Zártszelvényből készített acélszerkezet tűzihorganyzása… és a szelvény belső felülete

Ajánlott acélféleségek

Az egyes szilárdsági osztályokon belül léteznek olyan acéltípusok, melyeket kifejezetten tűzihorganyzási felhasználásra ajánlanak. Előző cikkünkben részletesebben ismertettük az erre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Itt csak hivatkozunk arra, hogy ezek tömegtermelésben gyártott acélok és a szakértelemmel bíró acélkereskedésekben többletköltségek nélkül beszerezhetők.

Konstrukció és technológiai nyílások

A szerkezet méretei feleljenek meg a kiválasztott horganyzó fogadóképességének. A folyékony horgany kb. 450 °C hőmérsékletű, emiatt az acélszerkezet anyaga bemerítéskor hőterhelésnek van kitéve. Ez az acélszerkezetek anyagában levő sajátfeszültségek (gyártási, de főleg hegesztési feszültségek) egy részének megszűnését okozza, mely alakváltozást vonhat maga után. Emiatt, és a bemerítéskor, majd lehűléskor fellépő hő okozta, nemkívánatos deformációk megelőzése érdekében konstrukciós irányelvek léteznek. Amennyiben ezen ajánlások szerint gyártják le a szerkezeteket, kiváló minőségű tűzihorganyzott termékeket kapunk.

Mivel az acélszerkezeteknek a horganyfürdőben el kell merülniük, továbbá teljes (külső-belső) felületüket technológiai kezelésnek kell alávetni, ezért rajtuk technológiai nyílásokat is ki kell alakítani. Ezek a megfelelő helyen elhelyezett, optimális méretű furatok, lyukak, lesarkalások, kivágások, stb. biztosítják a kezelőfolyadékoknak és magának a horganynak a teljes acélfelülethez történő hozzáférését, illetve kiemeléskor történő maradéktalan kifolyását is.

Zártszelvényes rácsos acélszerkezetek, és Technológiai nyílások

                                                                

A mezőgazdaságban gyakran használnak különböző méretű tartályokat. Ezeket a nagy belső térfogattal rendelkező eszközöket ugyancsak kívül-belül be lehet vonni. Azonban a tartályok esetében is ügyelni kell a helyes horganyzástechnológiai nyílások meglétére. A tartály funkciójából eredő kisebb-nagyobb karimás nyitások, csőcsonkok segítik a bevonási folyamatot, de nem minden esetben elégségesek a biztonságos és hibátlan műveletekhez. A nyílások pozíciói, méreteik és darabszámuk határozzák meg az adott szerkezet technológiai alkalmasságát.


80-150 µm vastag horganybevonattal ellátott tartályok

Minél nagyobb méretű nyílásokat helyeznek el az adott acélszerkezeten, annál kedvezőbb feltételeket teremtenek a bevonáshoz, azaz esztétikusabb és gazdaságosabb lesz a védőréteg és kisebb lesz a káros deformációk kockázata. A nyílások méreteire vonatkozóan felhasználói táblázatok állnak rendelkezésre, melyek könnyen áttekinthetők és a tűzihorganyzók által kiadott információs kiadványokban elérhetők. Csavarozással egyesített acélszerkezeteknél a furatok átmérőjét – a bevonat vastagsága miatt – kb. 1 mm-rel nagyobbra kell fúrni.

A kívánatos technológiai nyílások biztosítása érdekében könyvek és útmutatók állnak rendelkezésre, melyek egyszerűek és közérthetőek. Amennyiben bármilyen segítségre van szüksége a szakembereknek, a tűzihorganyzással foglakozó vállalatok, vagy a nemzeti szövetség (Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége) díjmentes szaktanácsadást nyújtanak.

Helyes acélszerkezet gyártás

A jó tervezés mellett ügyelni kell a gondos kivitelezésre is. A gyártás során az alábbi táblázat szerinti, legfontosabb tényezőket célszerű figyelembe venni.

Az acélszerkezetek gyártására vonatkozó legfontosabb javaslatok

A bevonat jó minősége és folytonossága mellett egyre nagyobb jelentősége van az acélszerkezetek esztétikus megjelenésének. Azaz ne csak jó, hanem tetszetős is legyen. Amennyiben az adott szerkezet valamennyi részegységéhez tűzihorganyzás szempontjából azonos acélminőséget választanak, a horganybevonat színe várhatóan homogén, egyenletes lesz. Ez a megállapítás igaz a hegesztési hozaganyagok (pálcák, huzalok) kiválasztására is.


Egységes megjelenésű acélszerkezet 

Fényes bevonat a hegesztési varratok felületén

Sokféle acélból gyártott szerkezet fényes bevonattal

Egységes szürke horganyrétegek

Ellenben, ha nem megfelelő gyártási technológiát alkalmaznak, káros mértékű deformációk, horganybevonat hiányok, jobb esetben csak esztétikai problémák alakulnak ki. Ezek sokszor korlátozzák a termék eladhatóságát, vagy használhatóságát.

Bevonat eltérések (eltérő acélminőség), horganyhiány (festékesség) és deformáció

ÖSSZEFOGLALÁS

A felhasználási célnak legalkalmasabb korrózió elleni védelem kiválasztásánál döntő szempont a védelem szükségességének várható időtartama és a korróziós hatások mértéke. Fontos, hogy hosszútávra szóló igények esetén, vegyék figyelembe a védelmi időtartam alatt várható bevonat „karbantartási” költségeket, azaz a szükséges ciklikus felújításnak (pl. újrafestésnek) a pénzkiadásait.

Az acélszerkezetek darabáru tűzihorganyzásának (MSZ EN ISO 1461) technológiája olyan felületvédelmet biztosít, amely a horgany kitűnő korróziós képességeit felhasználva, hosszútávra szóló, akár 80 év feletti és karbantartásmentes élettartamot biztosíthat. Az élettartam függ a horganybevonat vastagságától és a felhasználáskor fellépő korróziós körülményektől.

Egy tűzihorganyzásra kerülő acélszerkezet tervezésének és kivitelezésének legfontosabb szempontjai összefoglalva az alábbiak:

(1) Optimális acélminőség kiválasztása → (2) Helyes méret és konstrukció alkalmazása → (3) Szükséges technológiai nyílások megtervezése → (4) Tűzihorganyzáshoz ajánlott gyártás végrehajtása.

A hazai tűzihorganyzó vállalatok döntő többsége tagja a szakmai szövetségnek. A szervezet vezetésével kidolgozták azokat az irányelveket, melyek alkalmasak a tűzihorganyzásra kerülő acélszerkezetek tervezéséhez és kivitelezéséhez. Ezek díjmentesen beszerezhetők a Magyar Tűzihorganyzók Szövetségénél (www.hhga.hu), és a tűzihorganyozható üzemeknél.