Algafix®– a magyar biostimulátor

Borítókép
Algafix®– a magyar biostimulátor

A biostimulátorok használata egyre jobban terjed világszerte, aminek fő oka a növénytermesztés kitettsége, a növényeket érő stresszhatások okozta termésveszteség. Ennek megelőzése és kezelése mára az intenzív növénytermesztés fontos eleme lett.

Az Algafix® balatoni élő algát (Scenedesmus obtisausculus) tartalmazó mikrobiológiai biostimulátor. Az élő mikrobák mellett makro- és mikroelemeket, valamint az algasejtek által termelt növényi hormont tartalmaz. A kijuttatást követően is – megfelelő körülmények között – folyamatosan termeli a kinetint (citokinin), aminosavakat és zsírsavakat, melyeket a növény levélen keresztül vesz fel. Az algák elhalása után a sejtjeiben tárolt anyag (pl. hormonok) is felszívódnak, így az Algafix® esetében dupla hatással számolhatunk, ami a hozamnövelésben kiveszi részét. Az Algafix® kinetintermelése kiugróan magas más algatörzsekhez képest. A kinetin főleg a sejtek oldalirányú (pl. gyökérnyak vastagsága, stb.), az auxin a sejtek hosszirányú megnyúlását (pl. kalászosok, repce szárba szökkenése, stb.) indukálja.

Hogyan működik az Algafix®?

A növényi hormonok kultúrnövényeinkre gyakorolt hatása függ az egymáshoz viszonyított arányuktól. Nem mindegy, hogy a növény egyes fázisaiban az auxin (IES) és a citokinin (kinetin) aránya hogyan alakul. Magas kinetin-koncentráció (alacsony auxin-koncentráció mellett) a hajtások növekedését tudjuk indukálni (4. kémcső), magas auxin koncentráció (alacsony kinetin-koncentráció mellett) esetében inkább a gyökerekét (3. kémcső).


A növényi hormonok kultúrnövényeinkre gyakorolt hatása függ az egymáshoz viszonyított arányuktól

Az Algafix® használatát akkor ajánljuk, amikor valamilyen külső tényező miatt – pl. a talajok hirtelen lehűlése, kórtani problémák, gyenge tavaszi indulás, fejlődésben való lemaradás stb. – megáll vagy lassul a növény fejlődése.

A bór aktívan részt vesz az auxinszintézis szabályozásában is. Hiányában gátolt a sejtosztódás és a kambiumsejtek fejlődése, emiatt a gyökér- és szállítószövetek kialakulása akadályozott. A bórhiány belső auxintöbbletet indukál, ami relatív citokininhiányt okoz. Emiatt a repce vagy napraforgószár felrepedhet, ami pl. utat nyit a gombás betegségeknek.


Az Algafi x®+AminoBór közös használatának ered-ménye: a napraforgó termésátlaga 190 kg-mal lett több hektáronként.

A fenti problémára korszerű és gazdaságos az Algafix®+ AminoBór® együttes kijuttatása, mert egyszerre nyújt prevenciót a bórhiányra, ugyanakkor kinetintartalma révén erős hajtásnövekedést indukál, másrészt ellensúlyozni képes a belső auxintúlsúlyt. Kijuttatási javaslatunk: 6-8 leveles állapotban 1 l/ha Algafix®, majd a virágzás kezdetén 1 l/ha Algafix + 1-2 l/ha AminoBór® kombinációban.

Tartalom közti banner a cikk végére
no