A hajtóanyagok új jelölése az Európai Unióban

A vásárolható gépjármű-hajtóanyagok sokfélesége egyre fokozódik. Ezért szükségszerű, hogy a növekvő számú gépjárműhasználó számára világos és közérthető tájékoztatást kell adni a töltőállomásokon kapható folyékony, valamint a gáznemű hajtóanyagokról. A gépjárműhasználót természetesen arról is tájékoztatni kell, hogy milyen hajtóanyag kell a járművébe.


Gépjárművek az üzemanyag-töltőállomáson

Alapvető alternatívák

A közlekedés, a közúti szállítás, a mezőgazdasági mobil munkavégzés zavartalan biztosítása minden ország gazdaságának alapvető érdeke. A belső égésű motorral üzemeltetett gépjárművek alkalmazásának szükségszerűsége az elkövetkező évtizedekben megmarad. Ezért a belső égésű motorok hajtóanyag-ellátása valamennyi állam számára lényeges energiai kérdés.

A gépjárművek hajtására szolgáló benzin és gázolaj helyett fokozatosan alternatív hajtóanyagokra, illetve a belső égésű motorok használata helyett alternatív hajtás (pl. villamos) rendszerekre kell fokozatosan áttérni. A villamos energia, a hidrogén, a bioüzemanyagok, a földgáz (CNG, LNG) és a cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) bizonyulnak jelenleg a kőolaj helyettesítésére hosszú távon alkalmas fő alternatív hajtóanyagoknak. A gázolajat helyettesítő szintetikus üzemanyagokat különböző forrásokból lehet elő állítani, például biomassza, földgáz, szén stb. A szintetikus paraffinos dízel üzemanyagok – például a hidrogénezett növényi olajak és a Fischer-Tropsch eljárással előállított dízelolaj – helyettesíthetők egymással. Ezek a hajtóanyagok önmagukban és magas keverési arányban keverhetők fosszilis dízel hajtóanyaghoz. A benzint helyettesítő szintetikus üzemanyagok – például a metanol és más alkoholok – keverhetők benzinnel, és kisebb módosításokat követően műszaki szempontból alkalmazhatók a mai gépjárműveknél. A vásárolható hajtóanyagok sokfélesége egyre fokozódik a többféle alternatív hajtóanyagok alkalmazásával.

Tájékoztatási kötelmek

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésével foglalkozik. Ez többek között előírja, hogy a felhasználókat egységesen tájékoztatni kell a töltőállomásokon vásárolható hajtóanyagokról, és arról: a hajtóanyagok mely típusa alkalmas az üzemeltető járműve működtetésére.

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2016 októberében jóváhagyta az új EN 16942 európai szabványt, amely harmonizált címkét (grafikai jeleket) ad meg a folyékony és a gáznemű üzemanyagokra vonatkozóan. A dokumentum az Európai Bizottság felkérésére készült, és azt eredetileg minden CEN-tagállamnak 2017. április végéig be kellett volna vezetnie. A hajtóanyagcímke egyedi alakja azonosítja a hajtóanyag típusát, az alakzaton belüli betűk és számok információt nyújtanak a maximális biokomponens tartalomról.

Az EN 590, EN 16734, EN 16709 vagy EN 14214 szabványok egyikének megfelelő gázolaj címkealakja négyzet. A négyzetbe irt „B” betű a bio-dízel tartalomra utal, és a számjegy a bio-komponens maximális mennyiségét jelöli százalékban (1. ábra). Például a „B10” jelentése, hogy ezzel jelölt a gázolaj legfeljebb 10% bio-komponenst (pl. repce-metilésztert) tartalmaz, és javasolható olyan dízelmotorhoz használni, amelyikre ezt előírták.


1. ábra. Dízelhajtóanyag-címkék

A paraffinos dízel hajtóanyagcímke alakja is négyzet (2. ábra). A négyzetbe írt „XTL” jelölés olyan teljesen szintetikus vagy megújuló alapú hajtóanyagot jelez, amely semmilyen arányban nem tartalmaz fosszilis eredetű dízelüzemanyagot, vagy repce-metilésztert, és amely megfelel az EN 15940 szabvány előírásának.


2. ábra. Paraffinos dízel hajtóanyagcímke

A paraffinos dízel hajtóanyag megújuló vagy fosszilis eredetű hulladék anyagból készül szintézissel vagy hidrogénezéssel. Ez a hajtóanyag nagyon hasonló a fosszilis alapú dízel gázolajhoz, de motorikus tulajdonsága felülmúlja a hagyományos gázolajat. Az EN 228, vagy az EN 15293 szabványnak megfelelő motorbenzin címkealakja kör (3. ábra). A körbe írt „E” betű jelentése az etanoltartalomra utal. Az „E” betű után írt számjegy azt mutatja, hogy az adott benzin maximálisan hány százalék bio-etanolt és vagy egyéb bio eredetű oxigén tartalmú vegyületet tartalmazhat. Például az „E10” jelentése, hogy ezzel jelölt motorbenzin legfeljebb 10% bio-etanolt tartalmaz, és javasolható olyan Otto-motorhoz alkalmazni, amelyikre ezt előírták.


3. ábra. Benzinhajtóanyag-címkék

A belső égésű motorokhoz alkalmazható gáz halmazállapotú hajtóanyagokra, beleértve a cseppfolyósított gázkészítményeket is a rombusz (gyémánt) alakú címke vonatkozik (4. ábra).


4. ábra. Gáztermékek címkéi

A rombusz alakon belüli betű jelzi, hogy az adott jármű milyen gáz típusú üzemanyagot tankolhat. A „CNG” a sűrített földgázt, a „H2” a hidrogént, az „LPG” a cseppfolyósított földgázt, az „LPG” a propán-butánt jelzi. A belső égésű motorokhoz alkalmazható gáztermékek minőségi jellemzőit például az EN 589, az EN 16723-2 vagy az ISO 14687 szabványok tartalmazzák.

Az irányelv előírja az új egységesített hajtóanyag jelölő címkék elhelyezését:

  • az üzemanyag töltőállomás minden kútoszlopán minimálisa 30 mm átlómérettel és az üzemanyagtöltő pisztolyokon minimálisa 15 mm átlómérettel (5. ábra);
  • az újonnan gyártott járműveken az üzemanyag-tanksapka közvetlen közelében minimálisan 15 mm átlómérettel (6. ábra), valamint a jármű kézikönyvében, illetve a jármű információs központjában elérhető elektronikus kézikönyvben is.

A címkék a következő, újonnan gyártott járműveken lesznek megtalálhatók:

  • mopedek, motorkerékpárok, triciklik és négykerekű motorkerékpárok;
  • személygépkocsik; könnyű haszongépjárművek; nehéz tehergépjárművek;
  • autóbuszok.
5.ábra. A hajtóanyagcímkék elhelyezése a kútoszlopon és a töltőpisztolyokon 6. ábra. A hajtóanyagcímkék elhelyezése a gépjárművön

A címkék használatát várhatóan a mezőgazdasági erőgépek esetében is alkalmazni fogják. A jogszabály csak a 2018. október 12. után forgalomba hozott vagy nyilvántartásba vett új járművekre vonatkozik. Mivel a fenti időpont egy, úgynevezett megfelelőségi dátum, ezért a járműgyártók és a töltőállomás-üzemeltetők ezeket a címkéket már elkezdték bevezetni. A járműgyártók nem javasolják a címkék alkalmazását régebbi járművek esetén. A tagállamok döntése szerint a vásárlók további kiegészítő információkat kaphatnak a címkéken keresztül, amit a szabvány nemzeti mellékletében kell rögzíteni. Ezek a kiegészítő vásárlói információk csak a töltőállomások kútoszlopain lesznek megtalálhatók.

Elektromos töltést igénylő járművek cimkéi

A hibridautókra és a tisztán elektromos járművekre még nincs kialakult címkés jellegű tájékoztatás. A CEN azonban dolgozik egy hasonló tájékoztatási szabvány létrehozásán, amely várhatóan 2019-ben jelenik meg az elektromos járművekre és azok töltőhelyeire vonatkozóan.

Dr. Varga Vilmos

SZIE Gépészmérnöki Kar, Járműtechnika Tanszék

Tartalom közti banner a cikk végére
no