További tapasztalatok huminsavakkal szőlő- és gyümölcstermesztésben a 2018. évben

Borítókép

A növénykondicionáló-készítmények többségét humuszanyagokat tartalmazó termékek adják, amelyeket három csoportba sorolhatunk: huminsavak, fulvosavak és huminanyagok. A humuszsavak (mint a huminsavak és a fulvosavak) nagyon fontos szerepet töltenek be mind a növények, mind a talajok tápanyaggazdálkodásában és élettani folyamataiban. Segítséget nyújtanak a szén-dioxid- és oxigéncserében, toxikus vegyületek megkötésében és kiválasztásában, valamint a gyökérzóna mikrobiális életében és működésében. Biológiai hatásuk széleskörű: fokozzák a fotoszintézis intenzitását, felgyorsítják a sejtlégzési folyamatokat, növelik a növény élettani folyamataiban főbb szerepet játszó enzimek aktivitását. Antivirális és adjuváns hatásuknak köszönhetően nő a fertőzésekkel, a biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szembeni elleni ellenálló-képesség mértéke.

A humuszanyagok pontos kémiai szerkezetének kutatása száz év elteltével még napjainkban is folyik. Ennek egyik alapvető oka az, hogy a humusz igen összetett és változatos méretű, különböző szerkezetű molekulákból, összetett anyagcsoportokból áll (1. ábra). Szerkezetük gyűrűs építőköveket tartalmazó, nagy molekulájú vegyületek; vázát egymáshoz kapcsolódott aromás gyűrűk alkotják. A vázhoz kötődő oldalláncok főként szénhidrát-, peptid- vagy aminosav-jellegűek. A huminsavak tulajdonságait jelentősen befolyásoló reaktív csoportok mind a vázon, mind az oldalláncokon előfordulnak. Ezek közül a –COOH (karboxil), a fenolos -OH, az alkoholos -OH és a =C=O (karbonil) csoportok savas jellegűek, az =NH (imino) és az –NH2 (amino) csoportok pedig bázikusak. A bázikus csoportok teszik lehetővé, hogy a humuszsavakban bizonyos körülmények között – savas közegben – pozitív töltésű helyek is kialakuljanak, így az anionok elektrosztatikus megkötése is lehetővé váljék. Az egyre szélsőségesebb időjárási események, a terjedő intenzív termesztési módszerek, az inputanyagok beszerzési árának folyamatos emelkedése mellett ma már kikerülhetetlen a mezőgazdasági termelésben a különböző növényi stimulátorok használata.


1. ábra: A humuszmolekula feltételezett 2, illetve 3 dimenziós ábrázolásban

A szőlő- és gyümölcsültetvények esetében is a magas beruházási és fenntartási költség, az időjárási szélsőségek és a termelés intenzitás növelésének igénye a termelőket arra ösztönzi, hogy különféle növénykondicionáló technológiákat alkalmazzanak.


2. ábra: Tünetes almák aránya

Komplex humin- és fulvosavakra alapozott készítményekkel növelhetjük a szőlő- és gyümölcsállományok természetes ellenálló-képességét, a biotikus és az abiotikus stresszhatásokkal szemben. E készítmények tartalmazzák a növények mindennapi életéhez elengedhetetlen anyagokat; enzimeket, enzimaktivátorokat, vitaminokat és egyéb biológiailag értékes vegyületeket. Sejtszinten fejtik ki hatásukat, egyensúlyi állapotot teremtve a növényben. A humin- és fulvosavak további közös jellemzőjeként elmondható, hogy akár a gyökérzónába kijuttatva, akár a levelekre lombtrágyaként kerülve kiváló táplálékot jelentenek a növények számára.

A termékek biológiailag aktív szerves anyagai biztosítják a növények kiegyensúlyozott tápanyagellátását, jó kondícióját, megalapozva az egészségesebb, jobb minőségű és hosszabb ideig pulton tarthatóbb gyümölcs termesztését. A huminsavas kezelés hatását a tárolhatóságra és pulton tarhatóságra a Szent István Egyetem Kertészeti Karán 2017-2018-ban két egymástól eltérő ökológiai helyszínről származó almaültetvényről begyűjtött mintákon vizsgálták.

A kísérlet időtartama alatt vizsgálták a kórtani és élettani elváltozásokat, a termésben megjelenő növényvédőszer hatóanyagtartalmat, az íz-, illat-, küllemtulajdonságokat, húskeménységet, refrakciót, savtartartalmat, keményítőtartalmat, illetve az apadást.

A vizsgálat eredményei igazolják, hogy a huminsavas technológia hatása a kezelt mintákban minden esetben csökkentette a kórtani, mind az élettani tünetes almák arányát.

A SZIE KERT Karán 2017. november 15-én húsz hallgató és munkatárs bevonásával érzékszervi vizsgálatot végeztek három szempont alapján; küllem-, íz- és állományparaméterekre. A táblázatban (3. ábra) az összesített legjobb szerint rangsorolva mutatjuk be az eredményeket, amelyek visszaigazolják a huminsavas kezelések pozitív hatását.

A korszerű intenzív szőlő- és gyümölcstermesztésben elengedhetetlen a tápanyag-utánpótlás, beleértve a lombon keresztüli kezeléseket is. Az okszerűen elvégzett huminsav-alapú komplex növénykondicionálási és lombtrágyázási technológiával folyamatosan fenntartható az ültetvény jó kondíciója, ezáltal a termőképessége.


3. ábra: Érzékszervi vizsgálat. A huminsavas növénykondicionáló technológiával kezelt almák összességében jobban szerepeltek a vizsgálatban, mint a kontroll (Kovács András, SZIE KERTK 2018)

A telepítés előtti párórás huminsavas áztatással meggyorsíthatjuk és biztonságosabbá tehetjük az eredést, a kezelések hatására erőteljesebb aktív gyökérzet fejlődik, emellett idős ültetvényekben több éven keresztül fenntartható a termőállapot, a termés mennyiségének és minőségének csökkenése nélkül.


4. ábra: Huminsavas kezelés
 
5. ábra: Kezeletlen kontroll (4-5. ábra: Nemesgulács 2018.10.02.)

Nagyobb gyökérrendszerrel rendelkező csemeték tápanyagfelvétele intenzívebb, előbb termőre fordulnak. A növények ellenállóbbak a kora tavaszi, időszakos hideghatással és szárazsággal szemben, fokozottabb a növény tűrőképessége a biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szemben.


6. ábra: Törésteszt (Cserszegtomaj 2018)


7. ábra: Törésteszt-eredmény (Cserszegtomaj 2018)

A Nemesgulácson beállított demonstrációs kísérlet kitűnően szemlélteti, hogy a tápanyagban jól ellátott növény lombozata tovább marad aktív, megszűnnek a relatív tápanyaghiányok, hatékonyabb lesz a növényvédelmi kezelés, és a vesszőbeérés folyamata is sikeresen végbemegy.

A megfelelően beérett vesszők esetében, bármilyen fásszárú gyümölcsfajról vagy szőlőfajtáról elmondhatjuk, hogy nagy mértékben kihatással van következő évben a növények kondíciójára és termőképességére.

A fenti diagramok értékei kiválóan mutatják, hogy szignifikánsan csökkent a tünetes almák aránya a pultontartás időszakában a kitárolást követően

A Pannon Egyetem Georgikon Kar, Kertészeti Tanszék cserszegtomaji szőlészeti ültetvényében végzett kísérlet is igazolja, hogy a huminsav-alapú növénykondicionálási és lombtrágyázási technológiának kiemelkedő hatása van a vesszők beérésére (6.-7. ábra).


8. ábra Cserszegi fűszeres, kontroll


9. ábra Cserszegi fűszeres, kezelt (Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Tamás Emőke 2018)


10. ábra Huminsavas kezelés hatása a vesszők farész–bél-arányára (PE GK, Tamás Emőke 2018)

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszékén a vessző érettségének megállapítására fa–bélarány méréseket is végeztek, amely a 8.-9. ábrák mikroszkopikus fényképein is jól látható. A huminsavas technológiával kezelt vesszők fa–rész-aránya kellően beérett vesszőkre jellemző, melyet a 10. ábra mérési eredményein jól láthatunk.

A gyümölcsfajok és a szőlő tápanyagfelvétele, raktározása és a tápanyagellátásuk is rendkívül összetett folyamat, a nem megfelelő mértékű és/vagy arányú tápanyag-utánpótlás nemcsak az adott év termésmennyiségére és minőségére, hanem a következő év hozamára is jelentős kihatással van.

Az elmúlt pár évben számos kutatóhelyi és üzemi kísérletekre alapozott eredmény bizonyítja a komplex növénykondicionálási technológiák alkalmazásának hatékonyságát. A huminsav-alapú készítmények sokrétű pozitív hatásuknak és kiváló jövedelmezőségüknek köszönhetően bizonyították létjogosultságukat a piacon.

Vaszily Zsolt, Pais István

Huminisz Kft.

Tartalom közti banner a cikk végére
no