Három évben, három főnövényben, kiemelkedő Huminisz eredmények

Minden év újabb és újabb szakmai kihívásokat jelent a mezőgazdasági vállalkozások számára. A változatos, sokszor szélsőséges időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás mellett, lassan nincs olyan költségelem, amely évente ne növekedne. Az elmúlt évtizedben egyre fokozottabb a termelők részéről a gazdaságosabb termelésre való törekvés igénye. Ezen szemléletváltás egyik eleme a különböző növénykondicionáló, termésfokozó, termésnövelő anyagok intenzív használata.

Cégünk, a Huminisz Kft. a Kondisol növénykondicionáló és a Solvitis lombtrágya család termékeivel több, mint egy évtizede segíti partnereit az eredményesebb gazdálkodásban. Sikerünk titka a kiváló ár/értéket képviselő Kondisol és Solvitis termékek, amelyek köre a folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően folyamatosan bővül.

Minden évben legalább félszáz üzemi és kutatóhelyi kísérlet kerül kiértékelésre. Teszteljük meglévő és új termékeinket, technológiáinkat.

Az elmúlt évben egy független, 3 éves kisparcellás demo teljesítménykísérlet zárult le a sopronhorpácsi Beta Kutatóintézet Nonprofit Kft.-nél. Búzában, repcében és kukoricában vizsgálták, hasonlították össze a Huminisz A, B, valamint versenytárs/standard kontroll A-B-C technológiákat.

A kísérletbe vont készítmények köre ennél lényegesen több volt (mintegy tucat), de a többi termék sok esetben 1, esetleg 2 évre vállalta a megmérettetést, illetve kapcsolódott be.

A 2015-2017. évek összesített Huminisz terméseredmények, ráfordítás-megtérülési számai minden kultúrában egyértelműen kimagaslóak és bíztatóak. (1.ábra).

 

Sorsz.

Cég

Átlagtermés (t/ha)

Átlag terméstöbblet (t/ha)

Átlag profit (Ft/ha)

Repce

Búza

Kukorica

Repce

Búza

Kukorica

Repce

Búza

Kukorica

1.

Huminisz A

4,30

10,76

16,40

-0,21

0,07

0,55

-31212

-5833

11351

2.

Huminisz B

4,87

11,29

16,68

0,36

0,59

0,83

23557

15294

30680

3.

St.kontroll A

4,49

11,06

16,51

-0,02

0,36

0,66

-17438

13102

22950

4.

St.kontroll B

4,55

10,77

16,17

0,04

0,07

0,31

-12732

-9328

9095

5.

St.kontroll C

0,00

0,00

16,32

0,00

0,00

0,46

0

0

-273

6.

Kontroll

4,51

10,70

15,86

0,00

0,00

0,00

0

0

 

2015-17.évek összesített átlag eredményei, Beta Kutatóintézet Nonprofit Kft., Sopronhorpács

Őszi búzában a kontrollparcellában a három év átlagában kiemelkedő 10,70 t/ha termésmennyiséget mértek. A leghatékonyabb a kétkezeléses Huminisz B technológia lett 11,29 t/ha eredménnyel. Ez a kezelés, hektáronkénti 590 kg átlag terméstöbblet, átlag 50.000 Ft felvásárlási árral számolva, 15.294 Ft átlag bevétel többletet jelent (2.ábra).

Őszi káposztarepcében a kontrollparcellában szintén jó termésátlagnak számító 4,51 t/ha eredményt mértek. A leghatékonyabb kezelésnek az évek átlagában itt is a két kezeléses Huminisz B technológia bizonyult 4,87 t/ha átlagterméssel. A 360 kg átlag terméstöbblet, átlag 115.000 Ft átlag felvásárlási árral számolva, 23.557 Ft átlagbevétel többlet jelent (2.ábra).

Kukoricában a kontrollparcellában a kísérleti adatok szerint a termésátlag 15,86 t/ha volt A leghatékonyabb kezelésnek szintén az egykezeléses Huminisz B bizonyult 16,68 t/ha átlag termésmennyiséggel. Az átlaghoz viszonyítva 830 kg átlagterméstöbblet, átlag 45.000 Ft felvásárlási áron, 30.680 Ft átlagbevétel többletet jelent (2.ábra).


Hektáronkénti bevételtöbblet 2015-17. évek átlagában Beta Kutatóintézet Nonprofit Kft., Sopronhorpács

Összegezve kijelenthető, hogy egymástól három eltérő évben, mindhárom fő szántóföldi növénykultúrában a legjobb átlageredményt a Huminisz technológiában mértek. A három kultúrában összesen 69.531 Ft, átlagosan 23.177 Ft/hektár profit volt realizálható. Az adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a sikeres és gazdaságos termelés elérésében fontos szerepe van az összköltségek tekintetében pár százalékot jelentő, jó ár-érték arányú, Huminisz komplex növénykondicionálási és lombtrágyázási technológia és más hasonlóan hatékony technológiák használatának.

Szeretnénk továbbá hangsúlyozni, hogy mindhárom kultúrában (magas tápanyag ellátottsági szint) mellett, igen jelentős terméseredményeket mértek. Alacsonyabb, átlagos üzemi termésszinteken a Huminisz technológiával termelő partnereink kiemelkedő 3-4-szeres megtérülést realizálhatnak az elmúlt 10 év üzemi eredményei alapján.

Tartalom közti banner a cikk végére
no