szellőzés

Magyarország egykor a dús füvű legelők országa volt – ma azonban sajnos azt kell látnunk, hogy nem jól használjuk kaszálóinkat, legelőinket.
Hazánkban a nagy sajtóvisszhangot kiváltó paprika-ügy kapcsán 2004-ben találkoztunk az aflatoxin elnevezéssel,