fbpx

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Horizont Média Kft. (székhely: 6400, Kiskunhalas Katona József utca 6.; adószám: 12585391-2-03 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Horizont Média Kft.

A szolgáltató székhelye: 6400, Kiskunhalas, Katona József utca 6.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 03-09-108737

Adószáma: 12585391-2-03

Telefonszámai: +36-77-529-593 +3630-519-9507

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhely szolgáltató neve: Rackforest Kft.
Tárhely szolgáltató telefonszáma:  +36 70 362 4785
Tárhely szolgáltató elérhetőségei: [email protected]

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Oldalunk bármely részének másolása, után közlése, reprodukálása csak a Kiadó engedélyével lehetséges. Szerkesztőségünk által alkalmazott grafikai megoldások utánközlése csak a Kiadó hozzájárulásával lehetséges. Lapunkban megjelent írásokért a szerzők személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és PR cikkek tartalmáért minden tekintetben a megrendelő felel. Az Adatkezelésre vonatkozó rendelkezés elérhető: https://agraragazat.hu/adatvedelem/

1.3. A Szolgálatató elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:00 óráig, pénteken 8:00-15:00 óráig
Telefon/Fax: +36-77/529-593
Mobiltelefon: +36-30/519-95-07
e-mail: [email protected]

Adatkezelési szabályok

1.4. Az adatkezelési szabályok elérhetősége: https://agraragazat.hu/adatvedelem/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. Az Előfizetési funkció használata: A Szolgáltató nyomtatott kiadványaira van lehetőség előfizetni. Az előfizetéshez meg kell adni a személyes adatokat. Többféle fizetési mód közül lehet választani. A termékek feltűntetett ára tartalmazza az Áfa-t, valamint a csomagolás és házhozszállítási díjat is.

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.8. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig: Az Előfizetési menüpontban látható négy kiadvány bármelyike és mindegyike is kiválasztható egy-időben. Megadható a rendelési darabszám is. A felület valós időben mutatja a választásnak megfelelő esedékes fizetési összeget. Ez szabadon módosítható. A „kosár” gombra kattintva a jobb oldali sávban megjelenik egy összesítés, ez még itt is módosítható illetve törölhető. A választási lehetőségek között szerepel az ugrás a kosárhoz menüpont, ezzel láthatóvá válik a megrendelés. Ebbe látható a megrendelt termék, darabszáma és a fizetendő végösszeg. A darabszám módosítható illetve a megrendelés törölhető teljes egészében illetve folytatható a megrendelés. A „Tovább a pénztárhoz” lehetőség gomb biztosítja a fizetést. Itt a személyes adatok megadása után választható fizetési módozat. A folyamat bármely részénél kérhető segítség a Szolgáltatótól a megadott telefonszámon és email címen.

1.9. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.10. A megrendelések feldolgozása a fizetés típusától függően kezdődik. Amennyiben a Szolgáltatóval kapcsolatban álló számlavezető Bank visszaigazolja, a befizetés tényét 5 napon belül a termék a megrendelőhöz érkezik. A Szolgáltató valós időben látja a megrendelések státuszát, a valamely okból elakad egy-egy megrendelés, a Szolgáltató a megadott email címen vagy telefonszámon a megrendelőt felkeresi és megoldást kínál a megrendelés befejezésére.

1.11. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.12. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Panaszkezelés

1.14. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.15. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Bács-Kiskun megyei Törvényszék illetékességét.

Kiskunhalas, 2021. január 1.

Jelen