Együttműködés a munkahelyek biztonságáért

Közös érdek, hogy a munkaerőpiac szereplői között bizalom és kölcsönös tisztelet alakuljon ki. Ezért az AXIÁL Kft. ismét csatlakozott a Nemzetgazdasági Minisztérium „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezésű partnerségi programjához.

2017. március 27-én, nem először, az AXIÁL Kft. felvételre került a Nemzetgazdasági Minisztérium azon programjában, melynek célja a munkavállalók garanciális jogainak, valamint a tisztességes vállalkozások elismerésének biztosítása, a foglalkoztatás biztonságának és jogszerűségének növelése, a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás biztosítása.

A partnerségi programot az utóbbi években bekövetkezett, munkaerőpiacot és foglalkoztatáspolitikát ért gyökeres változások hívták életre. A kezdeményezés egyrészről hozzájárul a foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra értékeinek megőrzéséhez és a továbbfejlesztéséhez, másrészről lehetőséget nyújt arra, hogy partneri viszony alakuljon ki a két hatóság és a munkaerőpiac szereplői között.

A programhoz csatlakozott regisztrált partnerek termékeiken, kiadványaikon, rendezvényeiken, illetve szolgáltatásaik során használhatják az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért – Partner” feliratot. A felirat használatának feltétele, hogy a program előírásainak a cég folyamatosan megfelel.

Bízunk benne, hogy az együttműködés elősegíti a munkaerőpiac szereplői közötti kölcsönös bizalom és tisztelet megerősödését, amely mindannyiunk közös érdeke.

Az AXIÁL Kft., mint partner vállalja, hogy:

– határozottan elzárkózik a feketefoglalkoztatás minden megvalósulási formájától.

– biztosítja munkavállalói részére az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülményeket és munkafeltételeket.

– körültekintően jár el szerződéses kapcsolataiban a munkaügyi és munkavédelmi jogsértések kiküszöbölése érdekében.

– a piaci versenyben elfoglalt előnyösebb helyzet elérése érdekében nem sérti meg a munkaügyi szabályokat és a munkavédelmi követelményeket.

– biztosítja a munkavállalók pihenéshez való alkotmányos alapjogát és egészségvédelmének részét képezi.

– biztosítja a munkabérhez való jogot, melynek érvényesülését a jogszabályoknak megfelelő módon és időben történő bérkifizetéssel teszi.

– biztosítja a jogszabályban minimálisan előírt létszámot meghaladóan a munkavédelmi szakember foglalkoztatását.

– amennyiben különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejű foglalkoztatására kerül sor, az azonos munkaterületen tevékenykedő munkáltatók szerződésben rögzítik a munkavédelmi feltételeket, különös tekintettel a munka veszélymentes összehangolásáért viselt felelősség kérdésére.

– a munkavállalók mellett különös figyelmet fordít a munkavégzés hatókörében tartózkodó (pl. közlekedő) személyek védelmére is.

– együttműködik a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések során a hatósággal és betartja a jóhiszemű eljárás követelményeit.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a nálunk dolgozók jól érezzék magukat munkakörnyezetükben. Ehhez természetesen elengedhetetlen a munkavédelem, a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkaeszközök biztosítása, az előírt és korrekt fizetés, szabadság. Nem beszélve azokról a lehetőségekről, melyeket egy erős vállalat, egy erős közösség biztosítani tud tagjainak. Vagyis alapvetően egy megbízható, stabil háttér, ami nem csupán biztonságot nyújt munkavállalónak és munkáltatónak, hanem büszkeséggel is tölti el azokat.” – nyilatkozta Umenhoffer Péter, az AXIÁL Kft. marketingigazgatója.

Felhasznált forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

Kép: AXIÁL Kft.

AXIÁL munkahely