Építőkockákból felépíthető, gazdaságosan használható agrárlogisztikai rendszer

Az agráriumban kevés az elemes felépítésű, többcélú, nagy teherbírású, a tároló terek magasságát kihasználni tudó tároló-szállító eszköz. Az ömlesztett anyagokra, úgymint a vetőmagok, műtrágya, takarmányok, a zöldségfélék, a növényvédő szerek és a folyadékok, ez még inkább elmondható.

Könnyebbé válik a feladat, ha megfelelő módszerrel „darabáruvá” válhatnak ezek az anyagok.

Ezeket is szem előtt tartottuk, amikor megterveztük, megalkottuk, minősítettük és nemzetközi szabadalmi oltalom alá helyeztük moduláris felépítésű tároló-szállító rendszerünket.

A rendszer alapeleme egy olyan, nagy teherbírású, üresen egymásba rakható, halmazolható hegesztett acélkeret („tároló cella”), amely a gépesített mozgatást lehetővé tevő lábazatú és ebbe a keretbe vagy egységrakományok helyezhetők el, vagy legalább 1 m3 űrtartalmú big-bag konténerek akaszthatók bele, amelyekbe ömlesztett áruk vagy akár folyékony halmazállapotú termékek tölthetők.

 

 

Az agráriumban alkalmazva, elsődlegesen a síktárolókban és raktárakban elhelyezhető, egymás tetejére halmozható, vízszintes síkban pedig stabilan egymáshoz kapcsolható elemekből álló, tömbtárolásra használható tároló-szállító eszközök csoportjába sorolható a rendszerünk.

Belterük optimális kihasználását utólag – szerszámhasználatot nem igénylő módon – behelyezhető, kézi és gépi erővel mozgatható polcokkal is lehet biztosítani.

Teherbírását a TÜV-Bayern Tartószerkezeti Laboratóriumában elvégzett vizsgálatok igazolják.

Élelmiszer-higiéniai megfelelőségét a C&C minősítette.

 

Vetőmag, műtrágya, takarmány tárolására, szállítására és adagolására történő használata esetén joggal mondható rá a „modulsiló” elnevezés.

 

Azért, mert könnyen tölthető és üríthető, akár egymás fölé helyezett pozícióban.

Vízszintes síkban is praktikusan megoldható töltésük és ürítésük, mert ha egymás mellé helyezzük őket pl. egy görgőpályán, melynek egy szakaszán az anyagok gravitációs ürítésére alkalmas pontot alakítottunk ki, akkor mindig egy-egy modul silo-t efölé mozdítva egy „Fekvő-silo-t” kapunk.

Ráadásul „modul silo”-val kiküszöbölhető a nagy fém vagy beton silók egyik jelentős hátránya, ami az egyterűségből fakad, mert ennek a „fekvő-silónak” bármely részéből vételezhetünk.

 

Nem kell minden elemét leüríteni, ha más fajta anyagot kell gyorsan „siló”-ban elhelyezni és nem csak a betöltéssel egyező sorrendben férhetünk hozzá a korábban betöltött anyagokhoz.

Tehát a modulokból létrejövő fekvő-silónak nem kell a teljes tartalmát lefejteni, vagy megvárni minden elemének a kiürülését ahhoz, hogy új anyagot tudjunk benne fogadni.

Gazdaságossága a többcélú felhasználhatóságának és halmozhatóságának köszönhető leginkább.

Az ömlesztett anyagtároló keret szükség esetén ellátható második, harmadik rakfelülettel, polccal is, így darabos, csomagolt árut is tárolhatunk benne.

 

A raktárak építési költségének több mint felét adják az infrastrukturális költségek, melyek nem közvetlenül az épülethez kötődnek, és a maradék költségeknek is csak töredéke az épület szerkezetének ára, meghatározóak az épületgépészeti, energetikai, kommunikációs kiadások.

 

Tehát a tárolás gazdaságosságát javítja az olyan tárolási rendszer, melynek használata révén nem kell új raktári alapterületeket és a hozzá tartozó infrastruktúrát létrehozni.

Másrészről tehát, amikor tároló teret építünk, akkor nem csak alapterületet képezünk, hanem köbtartalmat is – a magassági méretek révén.

A tárolótér kihasználtságának nem egyetlen mutatója az alapterület kihasználtsága.

Sőt, ha a padozatos tárolás példájának tekintünk egy 4 emeletes épületet, melynek csak a földszintjét zsúfoljuk tele, akkor beláthatjuk, hogy feleslegesen dobtunk ki pénzt a további 3 emeletre.

 

Tehát ha a tároló-rendszer költségeit összevetjük egy új raktár építésének költségével, ne csak a raktár vázszerkezetének az árát és ne csak az alapterületi kihasználtságot számoljuk.

A rendszer gazdaságossága a moduláris jellegéből is fakad, hiszen mindig akkora darabszámot lehet használatba venni belőle, amennyi szükséges, vagy amennyire jut pénz.

 

 

Szükség szerint vagy a lehetőségek bővülésével bármikor tovább bővíthető vízszintes vagy függőleges irányba, hiszen csereszabatos egységekből áll.

Fentiekből következik egy egyedülálló gazdaságossági jellemzője, miszerint: bármely alkalmazási helyszínről és feladatról egy másikra történő áttelepítése veszteségmentesen oldható meg.

 

Az eszköz-rendszer élettartama jóval hosszabb, mint a számvitel szerinti amortizációs időszak.

Megtérülési ideje sokkal rövidebb, mint a tényleges használati ideje.

Nincs mozgó alkatrésze, nincs ami meghibásodjon rajta!

Ergonomikus kialakítású és ezért egyben „Vandál-álló” (Ez tervezési szempont volt!)

Szerszámhasználatot nem igényel, ha utólag ki akarjuk egészíteni belterét polcokkal, függőleges síkjait oldalfalakkal.

A tároló keret teherviselő elemeinek karbantartása kevés felhasználói beavatkozást igényel.

A kezelői szintű állagmegóvás csak a felületkezelés javítására korlátozódik, leginkább csak az anyagmozgatási eszközök által fokozott mértékben igénybe vett felületeken.

Fontos gazdaságossági tényezők közé sorolható az, hogy a kézi és gépi anyagmozgatás eszközeinek egyetlen szakképzett kezelője képes a rendszer elemeit rövid idő alatt tárolási helyzetéből telepíteni – akár egyszerre 10 db egymásba csúsztatott keretet egyidőben mozgatva üres állapotban – majd a használat befejezésével bontani és ismét tárolási pozícióba helyezni.

A használaton kívül egymásba csúsztatott tároló-keretekből 6-szor, 8-szor több darabot lehet szállítójárműre rakni, mint telerakott állapotukban.

A használat során megtakarítások forrása lehet az is, hogy a tároló-rendszer elemei az egyes modulok felső emelési pontokkal is rendelkeznek, így 4 db emelőhorog segítségével is megemelhetők (pl. terepi körülmények közül történő darus gépjárműves beszállítás során.)

 

A fentiekben leírt gazdaságossági tényezők a megfelelően kialakított konstrukciónak, illetve a gondos műszaki kivitelezésnek köszönhetőek.

A rendszer előnye, hogy kicsi a beruházási igénye. Pont csak annyi darabbal indítható a használata, amennyire éppen szükség van, vagy amennyinek a vételére vagy bérlésére megvan a pénz.

Egyedi sajátossága, hogy big-bag-es kiszerelésű ömlesztett anyagokat a tároló cellákban megdőlés ellen biztonságosan rögzítve, nagy munkabiztonsággal lehet több szint magasságban tárolni, mozgatni benne.

Használaton kívül helytakarékosan tárolható.

A nemzetközi logisztikában elterjedt méretekkel csereszabatos elemekből áll.

A Standard változatból kettő elfér egymás mellett a kamionon.

Minden tároló cella ellátható a nyomon követést biztosító rádiófrekvenciás azonosítóval (RFID).

Plombálást követően dézsmálástól mentesen tárol és szállít a töltéstől az ürítésig.

 

Gyurcsánszky László – dr. Kertész Béla


Kapcsolódó hírek