Budapest Bank: partner a tudatos tervezésben

Írta: Agrárágazat.hu - Hirdetés - 2021 április 08.

Személyre szabott versenyképességi, fejlesztési és finanszírozási segítség

Derűlátó az egyik legnagyobb hazai pénzintézet a gazdaságok tervezési tudatosságát, beruházási hajlandóságát és szakmai elkötelezettségét illetően. A Budapest Bank azzal támogatja a mezőgazdaságban folyó intenzív korszerűsítést, hogy az adott gazdaságra szabott fejlesztési és finanszírozási programokat dolgoz ki az ügyfeleinek.

 

Bognár Róbert

 

Versenyképesség és váltás

Az EU statisztikái szerint a hazai TFP-mutató az egyik leggyengébb az unióban. Ennek az egyik fő okaként a méretgazdaságosság hiányát szoktuk említeni. Annak ellenére, hogy a gazdaságok koncentrációja gyorsul az utóbbi 5-10 évben. Milyen megoldási javaslatai vannak e téren az agráriumban is szerepet vállaló Budapest Banknak?

– A méretgazdaságosság a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is egyaránt fontos ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a hatékonyságjavítást sem, mert az a jövőbeni versenyképességet nagyban meghatározza – mondja a Budapest Bank agrárszakértője, Bognár Róbert. – Ha a globális versenyt nézzük, akkor a koncentráció egy természetes folyamat, amit nehezít, hogy a magyar mezőgazdaság generációváltásban van, ahol nem mindig van meg az utódokban a hajlandóság a vállalkozás/mezőgazdasági életforma továbbvitel e iránt. Részben ezért is a Budapest Banknál régóta szervezünk személyes és online konferenciákat a generációváltás témakörében. A célunk az, hogy ezzel is segítsük az ügyfeleinkkel való közös gondolkodást. Emellett üzletrészvásárlás esetén egyedileg megvizsgáljuk az igényeket, és személyre szabott hitelkonstrukciót dolgozunk ki.

 

Öntözés, termésbiztonság, finanszírozás

Ugyancsak gyenge, bár ígéretes a kibocsátási potenciál: öntözéssel, a precíziós technológiák elterjesztésével a hazai mezőgazdaság 30 százalékos növekedést is elérhetne. Hol és hogyan kapcsolódik be ebbe a növekedést ösztönző folyamatba a pénzintézet?

– Valóban nagy lehetőség van a mezőgazdaság számára az öntözésfejlesztésben és a precíziós technológiák elterjesztésében. A korszerű öntözőrendszerek használatával a termésbiztonság, a precíziós eszközök használatával az inputanyag-felhasználás optimalizálható, amelyek a hatékonyságnövelést és a kiszámítható pénzügyi tervezést segítik. Mindkét fejlesztési iránynak nagy tere van Magyarországon A Budapest Bankban számos konstrukcióval állunk azon új és meglévő ügyfeleink rendelkezésére, akik hasonló beruházásokban gondolkodnak, és nagyon örülünk annak, ha ezekhez hasonló előremutató fejlesztéseket finanszírozhatunk. Hosszú lejáratú beruházási hiteleink közül kedveltek az NHP Hajrá! Program, EXIM Kárenyhítő Program és a saját forrású konstrukciók. De elérhető az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz is.

 

A Budapest Bank hazai vállalatok és az agrárium szereplői körében végzett reprezentatív kutatásainak eredményei, sikeres ügyféltörténetek és szakmai rendezvényeik felvételei elérhetők a Budapest Business Live oldalon. A bank fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a vállalatokat érintő aktuális kihívásokról, ezért rendszeresen felmérést végez körükben, hogy valós segítséget tudjon nyújtani ezek megoldásában. Ha vállalatvezetőként Ön is megosztaná tapasztalatait, ITT töltheti ki a kérdőívet.

 

Tudatosan terveznek

Az agrártámogatási rendszer egyik kritikus pontja, hogy a támogatásokat nem mindig fejlesztési (versenyképesség-fokozó, felhalmozási, beruházási, hatékonyságnövelő) célokra, hanem működési vagy „jóléti” kiadásokra költi a gazdák-gazdaságok egy jelentős hányada. A Budapest Bank mit tapasztal, és mit tanácsol ebből a szempontból?

– Úgy tapasztalom, hogy a hozzánk forduló gazdák, gazdaságok ennél sokkal tudatosabbak. Az utóbbi évtizedben már egyértelműen megfigyelhető agrárügyfeleinket ismerve, hogy nem ez a jellemző, hanem a szakmai alapokon nyugvó, tudatos tervezés és forrásfelhasználás. A termelők nagy része úgy vélekedik, hogy elsődlegesen az általuk tartott állatoknak, termesztett növényeinek legyen jó, mert akkor lesz a gazdának is jó. A többségük fejlesztési tervei, irányai is ezt a szemléletet tükrözik.

 

A legfontosabb irányok

A Budapest Bank mit lát kiemelt fejlesztési területnek? Melyek azok az irányok, amiket különösen érdemesnek tart a gazdaságok fejlesztési koncepciójának kialakításakor?

– Az egyik ilyen terület a magas hozzáadott értéket létrehozó ágazatok, például a kertészetek, az élelmiszeripar fejlesztése. Ugyancsak idesorolandó a magas hozzáadott értékű termékek exportrészarányának növelése a tömegtermékek ellenében. Kiemelt figyelmet érdemel a teljes, zárt integrációk kialakítása, illetve az élelmiszerlánc minél több elemét tömörítő, a termőföldtől az asztalig kialakított vertikum fejlesztése. Nem utolsó sorban fejlesztendő cél a hazai termékek nagyobb részarányának megteremtése a hazai fogyasztásban – vagyis az ehhez szükséges termelési, piacra jutási, például marketingfeladatok erősítése

 

finanszirozas

 

Honnan hová

Mit tapasztalnak a gazdaságok tervezési tudatosságáról, stratégiai ívű szemléletéről? Mennyire ad hoc, illetve mennyire kiszámított, tervszerű általánosságban a gazdaságok növekedési politikája?

– Mint már említettük, a Budapest Bank mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó ügyfelei körében elterjedt a tudatos tervezés, többsége tudja, hogy hova szeretne eljutni, és ahhoz milyen fejlesztésekre van szüksége. A tervek kidolgozásában, a megfelelő finanszírozási konstrukció megtalálásában, sőt adott esetben pályázati lehetőségek áttekintésében is igyekszünk ügyfeleinket támogatni.

 

Így éri meg a precíziós átállás

A Budapest Bank egy korábbi felmérése szerint a gazdaságok bő fele használ már valamilyen precíziós eszközt, és szűk harmaduk tervezi e szegmens bővítését. Ugyanakkor a kutatások szerint az IT-eszközök, okosmegoldások, fejlett digitális alkalmazások terjedésének gátja a képzettség, műszaki jártasság hiánya. Tud-e a tudásfejlesztésben szerepet vállalni a/egy pénzintézet?

– Az említett gátak mellett úgy látom, hogy a precíziós eszközök használata, az innováció iránti fogékonyság leginkább belső indíttatásból jön. Ha ez a motiváció megvan, akkor nem lesz akadály a képzettség és a műszaki jártasság megszerzése sem. A bank már szervezett személyes és online ügyféltalálkozót ehhez kapcsolódó témában, és örömmel tapasztaltuk, hogy az ügyfelek nyitottak a téma iránt, és éltek azokkal a lehetőségekkel, hogy olyan üzleti partnerekkel kötetlenül tudjanak beszélgetni, akik már kipróbálták, használják ezeket a technológiákat. Néha az ilyen rendezvények hatására kaptak olyan impulzusokat, hogy vágjanak bele a technológiai fejlesztésekbe. A Budapest Bank pedig a megfelelő finanszírozási megoldásokat kínálja az ilyen fejlesztésekhez.

Meggyőződésünk, és mind többet tapasztalják, hogy a precíziós gazdálkodásra való áttérés és annak kiszélesítése számos lehetőséget nyújt. Ugyanakkor természetesen azt, hogy kinél mi a fejlesztendő terület, hol van a legnagyobb hozadéka az ilyen technológiáknak, azt mindig egyedileg kell megvizsgálni. A Budapest Bank a finanszírozás mellett a precíziós és adatvezérelt digitális gazdálkodás témákban szervezett rendezvényeivel segít az ügyfeleinek, hogy reálisan lássák, mire vannak lehetőségeik, hogyan térülnek meg az új technológiák.