fbpx

Hatékony tavaszi rovarvédelem a repcében

Írta: - 2018 március 07.

A tél múlásával aktuálissá válnak a repce tavaszi növényvédelmi teendői: védekezni kell a szárormányosok, majd a virágbimbók megjelenésével a repce-fénybogár károsításai ellen.

Az elmúlt évek zöldtrágyanövényei (mustár, olajretek) és a repce vetésterületének növekedése magával hozták az állati kártevők felszaporodását. A tél gyérítő hatása csak a tavaszi felmelegedés és kártevő betelepedés alkalmával mérhető. Enyhébb telek után, a keresztesvirágúak nagyobb területen történt vetése esetén az érintett kultúrák fokozott odafigyelést kívánnak.

A repce-fénybogár (Meligethes aeneus, 1. kép) tartósan 9oC felett kezdi meg a betelepülését, a repce rejtett-, ill. zöldbimbós megjelenésének időszakában. A károsítást főként az imágók okozzák a bimbók rágásával, kevesebb megtermékenyült becőtömeget eredményezve.


1. kép Repce-fénybogár és kártétele

A repce-fénybogár elleni védekezés közkedvelt eszköze a piretroid hatóanyagcsoportba tartozó, taglózó hatású termékek valamelyike, melyek gyors és olcsó voltuk miatt a védekezés alapkészítményeivé váltak. Túlhasználatuk miatt az utóbbi években több esetben figyelték meg csökkent hatékonyságukat, jelentős termésveszteséget okozva a gazdálkodóknak. A Bayer szabadalmaztatott piretroidrezisztencia-vizsgálati módszerével 4 éve kezdődtek az egész ország területére kiterjedő felvételezések. A Nébih növényvédelmi zoológusai beigazolták a hatóanyagcsoporttal szembeni, termelői szinten tapasztalt hatékonyságromlást, a piretroidtolerancia erősödését, szélsőséges esetben a rezisztencia kialakulását (1. ábra).

1. ábra A piretroid-ellenálló egyedek aránya 4 év alatt 11%-ról 89%-ra emelkedett (narancs és piros színnel jelölve)!

A fénybogár elleni védekezés – a kártevő hozzászokása miatt – más hatásmechanizmusú készítmény használatát sürgeti!

Mind hazai, mind nemzetközi vizsgálatok igazolják, hogy az FMC Avaunt® 150 EC rovarölő szerével szemben csak érzékeny fénybogár-populációkat találtak, amely tény az ellenük való védekezés alapkészítményévé emelheti e készítményt.

Tapasztalataink és a szántóföldi vizsgálatok alapján a fénybogáregyedek betelepedésének időszakában, a repce rejtett- vagy zöldbimbós fenológiájában kijuttatott Avaunt® 170 ml/ha dózisában az időjárástól függetlenül, 8-(10) napos tartamhatásával (2. ábra) megvédi a repcét a jelentősebb fénybogárkártételtől.

2. ábra Avaunt® hatékonyságvizsgálati eredmények, 2017

Normál évjáratban a zöldbimbós állapottól a virágzás kezdetéig eltelt időt „lefedi” az Avaunt® tartamhatása, ezzel egy károsításmentes virágzat kialakulását segíti elő. Később, a virágbimbók felnyílásával a fénybogáregyedek pollenhez jutva megszűnnek mint repcekárosítók.

Az Avaunt® kontakt és gyomorméreg, a vele történő hatékony védekezés feltétele a fénybogár betelepülésekor, legkésőbb a repce zöldbimbós állapotában történő permetezés elvégzése. Ilyenkor a virágzatot károsítani igyekvő egyedek az első harapásukat követőn 2-4 órán belül teljesen lebénulnak, károsításuk megszűnik, majd tartalék-tápanyagaik függvényében néhány napon belül elpusztulnak.

Az Avaunt® főbb tulajdonságai:

  • érzékenyek rá a repce-fénybogár-populációk;
  • 8-(10) napos tartamhatása van;
  • gyors a károsításblokkoló hatása;
  • bimbós állapotban történt permetezés után a kinyíló virágot látogató méhek nem károsodnak;
  • keverhető más készítményekkel, pl.: Kén-S Bór Plusz lombtrágyával.

FMC-Agro Hungary Kft.

http://www.fmcagro.hu

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.