Minősített vetőmaghasználat a minőség és kiszámíthatóság záloga

Írta: Szerkesztőség - 2011 február 22.

A repce a mezőgazdaságunk egyik slágernövénye lett, hiszen az elmúlt 10 év során termőterülete megötszöröződött, meghaladva a 270.000 ha-t az idén. Az alábbi rövid útmutató rávilágít arra, hogy miért fontos része a termesztés technológiának az okszerű fajta- és vetőmaghasználat.

Manapság a repceolaj az egyik legegészségesebb az emberi táplálkozás szempontjából, ugyanakkor egyre növekvő mértékben használják biodízelként és egyéb ipari célokhoz, továbbá a repcedara értékes fehérje forrása az állati takarmányoknak.

Az intenzív nemesítői munka és az új fajták területén tapasztalt folyamatos fejlődés teremtette meg ennek a hihetetlen fejlődésnek az alapjait. A magas minőségű fémzárolt vetőmag használatával a nemesítési eredmények átvihetők a köztermesztésbe.

A fajták nagy teljesítményét a hivatalos, több helyszínen elvégzett, az állami elismeréshez szükséges gazdasági értékvizsgálatok (VCU) garantálják. A gazdálkodók megbízhatnak az új fajták kiváló genetikai hátterében, mely biztosítani tudja a jó minőségű nagy termést.

Az EU vetőmag direktívák, illetve a nemzeti vetőmag jogszabályok szigorú követelményeket állítanak fel a fémzárolt olajrepce vetőmag minőségével szemben. A legtöbb esetben a cégek önkéntesen magasabb minőségi határértékeket realizálnak és ajánlanak a gazdálkodók számára, mint amit az EU és nemzeti jogszabályok előírnak.

Mindemellett néhány tagországban így Magyarországon is sajnálatos módon növekszik az utántermesztett vetőmaghasználat, mely során olyan mag kerül elvetésre, ami ellenőrizetlen minőségű.

A fajták teljesítménye

A bonyolult nemesítési eljárások folyamatosan javítják a fajták genetikai értékét, amely a termésátlagokban, a változatos agronómiai tulajdonságokban, valamint a betegség ellenállóságban mutatkozik meg. A fajtaazonosságot és a tisztaságot szigorú szelekciós nemesítő munka biztosítja, a speciális tulajdonságok szigorú minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszerek használatával érhetők el. Az izolációs távolságokat és a vetésforgó kialakításának szabályait szabványok írják elő.

Az EU tagországokban a gazdasági értékvizsgálat elvégzése az új fajtáknál hatósági feladat. Két-három éves sikeres, több kísérleti helyszínen végzett vizsgálat az előfeltétele a nemzeti fajtaregisztrációnak. Továbbá az egyes tagországokban regionális vagy nemzeti szinten további értékvizsgálatok folynak ajánlati fajtalista készítéséhez. A nemesítő cégek a piacra történő bevezetés előtt minimum három évig vizsgálják a fajták teljesítő képességét az adott területen.

Csak a fémzárolt vetőmag biztosítja a gazdák számára gyors hozzáférést a legutóbbi nemesítési eredményekhez és azt, hogy a fajta valóban azokat az eredményeket hozza, amik a fajtakatalógusokban találhatók.

Vetőmagminőség

A vetőmag kiváló minőségét a nemzeti jogszabályokban és az EU irányelvekben rögzített határértékek garantálják. Ezen felül a vetőmagos cégeknek saját minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszerük is van. A vetőmag szántóföldi szemle és a szigorú izolációs távolság, az előírt vetésforgó garantálja a fajtaazonosságot és tisztaságot. A vetőmag minősítési határértékek betartását laboratóriumi vizsgálatok által ellenőrzik.

A vetőmag-minősítést előíró jogszabályok a következő paraméterekre állítanak fel határértékeket:

·fajtisztaság,

·fajtatisztaság,

·csírázóképesség,

·technikai tisztaság (idegen magvak, gyommagvak stb.),

·egészség (kórokozóktól való mentesség).

Csak a minősített vetőmag csávázása történik szakszerűen. Csak a profi vetőmagüzemben végzett vetőmagkezelés biztosít a környezet károsítása nélküli tökéletes eredményt. Azok a gazdák, akik saját maguk primitív eszközökkel végzik el ezt a műveletet, nem csak a „vetőmag” minőségét, hanem saját egészségüket is kockára teszik. A profi módon csávázott vetőmag garantálja a megfelelő állománysűrűséget optimalizálva az elérhető termésátlagot.

Glükozinolát tartalom

Az európai növényolaj ipari cégeket tömörítő szervezet a FEDIOL 2013-tól megköveteli a beszállítóitól, hogy kizárólag olyan 00 repcefajtákat, hibrideket termesszenek melyek glükozinolát tartalma nem haladja meg a 18 mmol/g értéket.

Noha Magyarországon a jelenleg érvényben lévő fajtaelismerési metodika 25 mmol/g-ot ír elő maximális értéknek, a jelenleg köztermesztésben lévő fajták többségének glülkozinolát tartalma alatta van a 18 mmol/g. Várhatóan a fajtaelismerési metodika is követni fogja az ipar elvárásait és a jövőben csak olyan új fajta részesülhet állami elismerésben amely nem haladja meg a 18 mmol/g szintet.

Összességében tehát elmondható, hogy aggodalomra nincsen ok hiszen már a jelenlegi fajtaháttérrel is biztosítható. Természetesen a megfelelő fajtahasználat, illetve a fajtaazonosság kizárólag a minősített vetőmag használattal bizonyítható. A fentiek tükrében nyilvánvaló, hogy a származás igazolás szerepe fel fog értékelődni

GMO

A géntechnológiai megoldások alkalmazása az új fajták nemesítésekor továbbra is kérdés az Európai Unióban. Mindazonáltal nagyszámú szabadföldi kísérletek folynak GM repcefajtákkal. Noha a GM fajták termesztése az EU-ban nem engedélyezett, olajának importja és használata nem tiltott.

A nemesítő, vetőmag-előállító cégek önkéntesen vizsgálják az esetleges véletlenszerű GM szennyeződést a konvencionális vetőmagtételekben. Utántermesztett vetőmag használata esetén GMO teszt nem történik, így a teljes nyomon követés sem teljesíthető.

Vetőmag hamisítás

Annak ellenére, hogy hamisított repce vetőmaggal kapcsolatos bejelentés még nem érkezett, fontos felhívni a figyelmet, hogy a gazdák nehéz helyzetét kihasználva, hibrid repcéből is elvileg megjelenthetnek vetőmag hamisítványok a piacon.

·A hamisított vetőmagot általában mozgó járműből, vagy kisebb vásárokon, piacokon „csomagtartóból” árulják

  • A hamisított vetőmagot a vetőmag piaci áránál jóval olcsóbban kínálják
  • A cégjelzéssel ellátott zsákok hasonlíthatnak az eredetihez
  • A belföldi EU kék színű függőcímke kitöltése alakilag ugyan megegyezik az MgSzH által kiállított címkével, azonban a fémzárolási szám MgSzH-nál történő leellenőrzése során könnyen kiderülhet, hogy kitalált, nem létező, vagy más fajtájú tételazonosító került a címkére.
  • A hamisított vetőmagok (az eredeti függőcímkéhez nagyon hasonló) címkéit egyszerű tépéspróbával lehet kiszűrni, az eredeti címke ugyanis téphetetlen anyagból készül.

·A hamisított címkén a vízjel képe csak fénymásolva van a hátoldalon, vagy hiányzik.

Teendők, amennyiben hamis vetőmaggal találkozik:

ØÉrtesíteni az MgSzH központ Vetőmagfelügyeleti Osztályát (06-1/336-9000), vagy a Vetőmag Szövetséget (06-1/332-5755).

Ø Az MgSzH a fajtanév, fémzárolási szám és címkesorszám megadása esetén telefonos megkeresésre is meg tudja állapítani, hogy hamisított vetőmagot forgalmaztak vagy sem.

Ø Hatósági Jegyzőkönyv felvétele elengedhetetlen a bizonyításhoz!!!

Fontos kihangsúlyozni, hogy a minden esetben kérjen számlát a termelő a vetőmagvásárláskor!

Ruthner Szabolcs