Módosult a tejágazat szerkezetátalakítási pályázat

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás című, VP3-14.1.1-18 kódszámú felhívás módosítása keretében több módosításra is sor került. A felhívás „3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet 9. pontjában átvezetésre kerültek az intézményrendszerben bekövetkezett változások. A felhívás „3.4.2. fejezetében, a Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások” fejezetnél a kifizetési igénylések benyújtási határidői változtak. A felhívás 7. fejezete kiegészült a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatójában.

A fenti változásokat a felhívás támogató okiratában is átvezették. A felhívás módosulása kapcsán a NAK javasolja a támogatást igénylőknek, illetve a kedvezményezetteknek, hogy tekintsék át a módosításra vonatkozó változásjegyzéket, valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatási felhívás módosított szövegét.

állatjóléti támogatás felhívás NAK pályázat szerkezetátalakítás tejágazat