fbpx

Pályázat – Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

Írta: - 2016 február 02.

FELHÍVÁS

A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására
A felhívás címe:
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
A felhívás kódszáma: VP-2-4.1.3.1.-16
Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására1.
A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
  • a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 402. napig dönt;
  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy:
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kertészeti ágazat versenyképességének és energia-hatékonyágának javításához;
  • a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
  • energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén teljesítik a felhívás keretében előírt energiahatékonyság javulási követelményt.
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.
2 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

A teljes felhívás anyaga ITT érhető el! (30 oldal PDF)