fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2018 május 23.

Ismételten egy kevésbé ismertnek számító támogatási konstrukciót mutatunk be a még futó Vidékfejlesztési Program felhívásaiból. Az erdei ökoszisztémák ellenálló-képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások című pályázatairól nyújtunk átfogóbb képet az érdeklődők részére, megpróbálva ezzel szélesebb körben népszerűsíteni a támogatási lehetőséget.

A pályázat magán- és közjogi erdőgazdálkodók részére biztosít alkalmat az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelésére és a meglévő erdők természetességi állapotának javítására, az idegenhonos cserje- és fafajok visszaszorítására.

Támogatható tevékenységek

1. Önállóan támogatható projektelem

a) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében.

 • Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás.
 • Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet-átalakítás.
 • Alátelepítés során állomány-kiegészítéssel történő erdőszerkezet-átalakítás.

b) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás

c) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló-képességének és környezeti értékének növelése érdekébe

 • Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása.
 • Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.

2. Választható, önállóan nem támogatott beruházás

a) Az önállóan támogatható a. és b. tevékenységek esetén

 • Kerítés létesítése. Villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése.
 • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése.
 • Erdőszegély kialakítása.

b) Az önállóan támogatható c. pont szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása tevékenység esetén

 • Tuskókenés

Nem támogatható tevékenységek

A Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő- és gyakorlótér területére nem vehető igénybe a támogatás.

A támogatás igénybevételének feltétele

1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:

a.) az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

b.) a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel, melyben az engedélyezett célállomány kialakításával a szerkezetátalakítás megvalósul;

c.) a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll; d.) a támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg, saját felelősségre.

2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha (erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén 0,5 ha).

3.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan területekre, melyeket az EMVA az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X.22.) FVM rendelet alapján korábban támogattak. Nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyeket az EMVA az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX.24.) FVM rendelet agresszívan terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogramjában korábban már támogattak.

Speciális feltételek:

 • A tarvágás végrehajtható az erdőrészlet teljes területén vagy területhatár állandósítással elkülönített részterületén is.
 • A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően, a tarvágás végrehajtása után kezdheti meg saját felelősségre.
 • Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén meg kell felni NAIK Erdészeti Tudományos Intézet minősítésének.
 • A felhasznált szaporítóanyag kiválasztott, kiemelt, vizsgált kategóriájú vetőmagját a kijelölt növénytermesztési hatóság engedélyével vagy tájékoztatása mellett szállítottak be, ill. hoztak forgalomba.
 • Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén csak azon erdőrészletek részesülhetnek támogatásban, ahol az erdészeti hatóság helyszíni szemlét követően igazolja, hogy intenzíven terjedő, idegenhonos fa- vagy cserjefajok elegyaránya 5-30% között van. Az erdőrészletben intenzíven terjedő, idegenhonos fafajok kivételével – a faállomány további fafajainak elegyaránya eléri a 70%-ot.

Mérföldkő, fenntartás

A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után a támogatói okirat kézbesítésének az évében, vagy az azt követő két éven belül lehet benyújtani.

A támogatást igénylő köteles a megvalósított állapotot a kifizetési igénylés benyújtásának évétől számított 5. év végéig fenntartani.

Támogatás összege

Géppel nem járható terepen a teljes erdőszerkezet-átalakítás költségei támogatásának 10%-os növelése indokolt.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2019. február 28-ig van lehetőség.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna