Precíziós gazdálkodás a kertészetben

Divatos, gyakran használt kifejezés manapság a „precíziós mezőgazdaság”, mint hőn áhított, a hazai körülményeink között is megvalósítandó modern célkitűzés. Nem kérdéses, hogy a precíziós megoldások segítségével sok pénzt takaríthatunk meg, sokkal környezetbarátabb, hatékonyabb és biztosabb módon gazdálkodhatunk.

Gyakran a nagy volumenű szántóföldi növénytermesztés kontextusában gondolunk csak a precíziós gazdálkodásra. Sokan nem is gondolnánk, hogy a precíziós felfogás, precíziós megoldások már a kertészet minden területén jelen vannak, és sokszor napi munkánk részeivé váltak.

Forradalom küszöbén

A precíziós, intenzív, ugyanakkor környezetbarát gazdálkodás nem a tudósok kiváltsága és nem a szupergazdagok játékszere, hanem már mindenki számára elérhető és létfontosságú, a gazdálkodás minden szintjén alkalmazandó új, okos felfogás. Lényege, hogy a modern tudást hasznosítva, jobban odafigyelve, az információkat összegyűjtve, dokumentálva, elemezve takarékosabban, többet, jobbat termeljünk, olcsóbban, kevesebb ráfordítással. Úgy gondolom, e cél eléréséhez a munkát először is az alapoknál kell elkezdeni, azaz: igényes, tiszta, pontos, modern és felelősségteljes gazdálkodást kell folytatnia minden gazdálkodónak.

Tanulni soha nem késő, az elkövetkezendő pár évben valami egészen újat fogunk megtanulni: megismerjük talajainkat, haszonnövényeink tápanyag- és vízigényét, és mindezt komplexen elemezve, a mai környezeti tényezőket figyelembe véve, azokat egymáshoz igazítva megtanulunk többet, jobban, kevesebből kigazdálkodni. A szakértők szerint egy új mezőgazdasági forradalmat élünk át a kertészetekben is. (Hasonló nagy változást hozót, mint annak idején az iparilag előállított műtrágyák elterjedésekor.)

Mit jelent az igényes, tiszta, pontos, modern és felelősségteljes gazdálkodás?

Legyünk igényesek önmagunk, gazdaságunk és környezetünk iránt is! Válasszuk a legjobbat, és inkább abból kevesebbet, mint a silányból többet. A minőségbe fektetett ráfordítás mindig megtérül (pl.: minőségi műtrágyák, csepegtető öntözés, okos eszközök, gépek).

Tartsunk rendet, tisztaságot, szervezettsége munkák gazdaságunk és környezetünk minden tekintetében!

Technológiai fegyelem: a növények állatok ugyanúgy reagálnak, és ugyanolyan pontosan meghatározható igényeik vannak, mint nekünk, embereknek. Ezért az ellátásuk minőségére fordított figyelmet, munkát és pénzt azonnal látható, érezhető módon hálálják meg.

Műszaki színvonal: lehetőségeinkhez képest próbáljuk meg beszerezni és megtanulni helyesen használni a ma elérhető legmagasabb színvonalú gépeket, berendezéseket. De ne essünk túlzásokba! Mindig csak annyi és olyan gépet, berendezést szerezzünk be, mely gazdaságunk jelenlegi és távlati maximális igényeit legfeljebb 20%-kal lépi túl.

Munkánk tudományos igényességű kivitelezése és dokumentálása: Sok gazda nem szeret dokumentálni, sokszor a szaktanácsadója végzi el ezt helyette (aki sokszor szintén nem szereti ezt, vagy csak gépiesen végzi). Úgy gondoljuk, mindent fejben tudunk tartani, és mindenre emlékezni fogunk. Sajnos ez nem így van. Az évekkel korábban történt dolgokra, adatokra, ha nem rögzítjük azokat, nem fogunk emlékezni. Munkánk során mellőzzük a felületességet! Tanuljuk meg leírni és elemezni azt, amit korábban tettünk, és azt, amit a továbbiakban tervezünk. Adatok, adatsorok nélkül soha nem fogjuk megismeri és elemezni munkánk színvonalát, teljesítményét. Ma már számos, egyszerű online, akár ingyenesen használható szoftver áll rendelkezésünkre – jó példa erre az I-Con-Share Farm Management alkalmazása.

  http://i-conshare.com/farm-management/

Felelősségteljes, fenntartható gazdálkodás

„A Precíziós gazdálkodás nem azt jelenti, hogy vagyonokat költünk el gépekre és technológiára, hanem azt jelenti, hogy aprólékosan, egyszerű módszerekkel, lassan felépítve a tudást megtanuljuk területeinket, talajainkat, növényeinket, klimatikus adottságainkat, mérjük, ami mérhető, tudatosan használjuk a mért eredményeket, és egyre apróbb részletekbe megyünk bele”. (J. Shmidt- 12 éve precíziós gazdálkodó, USA, MN)

  A gazdálkodás rendszerbe szervezése az ókori Egyiptomban

A precíziós gazdálkodás egyáltalán nem új keletű dolog. Az emberek már évezredekkel ezelőtt, a neolit kortól folyamatosan megfigyelik és feljegyzik a legoptimálisabb ültetési, vetési időpontokat a csapadékeloszlási és időjárás adatokat, az egyes területeknek legjobban megfelelő növényfajtákat. Példaként említhetjük az egészséges csíraképes magok kiválogatását, a legtermékenyebb talajok és területek kiválasztását, illetve eszközeik folyamatosan fejlesztését. A trágyázás fontosságát is már évezredekkel ezelőtt felismertük. Az adatok elemzése után már a régi korokban is megpróbáltuk a legoptimálisabb eredményt elérni gazdálkodásuk során. A különbség az akkori és a mai gazdálkodás között a mai magas technológiai színvonal, a ma rendelkezésre álló modern műtrágyák, a rendelkezésre álló eszközök, gépek és a mai gazdasági növényeink sokszínűségében és genetikai kapacitásában van (utóbbi a legnagyobb kincsünk, amire vigyázni, és amit folyamatosan fejlesztenünk kell). Hihetetlen az a technológiai színvonal, tudás, gépesítés és növényi genetikai képesség, ami manapság a rendelkezésünkre áll.

A kis és közepes méretű gazdaságoknál ugyanúgy van helye a precíziós gazdálkodásnak, mint a nagy gazdáknál. Nem azon múlik a precíziós gazdálkodás, hogy valakinek nagy kiterjedésű területei, vadonatúj gépei, informatikai eszközökkel telerakott munkagépei vannak, hanem azon, hogy a termelő a gazdálkodást precíziósan gondolkodva közelíti-e meg, vagy sem.

Növénytermesztési szempontból a precíziós mezőgazdaság magában foglalja (Győrffy, 2001 szerint) a távérzékelést, a távérzékeléssel nyert adatok a térinformatika módszereivel történő felhasználását, növényfaj, növényfajta-specifikus vetést, tőszám (tőtáv, sortáv), vetésmélység szabályozása, állapotfelvételen alapuló növényápolást, az adott területrész tápanyagkészlete, illetve a növényzet aktuális fejlettsége által meghatározott tápanyag-visszapótlást, az integrált növényvédelmet, termésmodellezést, statisztikai elemzések készítését.

Sokan a precíziós mezőgazdaság tárgyalásakor elfelejtkeznek arról, hogy a kertészet, különösen a termesztő-berendezéses hajtatás, de a gyümölcstermesztés is már sok évtizede sikerrel használja, méri, elemzi és szükség szerint precíziósan módosít olyan fontos értékeket (Pl.: Ec, pH, besugárzás, tápoldat, lombtrágya-tápelem, összetétel, CO2 trágyázás, mikroöntözés, talajnedvesség, talajhőmérséklet stb.), melyekkel a szántóföldi mezőgazdaság csak most ismerkedik meg! Ma már szinte minden kertész folyamatosan használja és elemzi az ültetvényszintű meteorológiai adatokat.


Pásztázó elektromikroszkóp felvétel a MulticoteTM granulátum keresztmetszetéről

A legfontosabb a gazdálkodásra használt területek pontos megismerése. Azaz: rendszeres talajmintavétel, bővített talajvizsgálat, és azok alapján területeink részletes adattérképének felrajzolása, talajoldat EC, pH változásainak folyamatos nyomon követése, légi felvételek vagy műholdas hozamtérképek készítése, összehasonlítása az elmúlt évek felvételeivel. Ezek alapján a területen belüli differenciált műtrágya kijuttatás, különös tekintettel a védett formában való nitrogén-kijuttatásra (Haifa CoteN, Turbo-K Plus).

A dróntechnológiával manapság már bárki készíthet olcsón légi felvételeket saját ültetvényeiről. A műholdas felvételeken alapuló hozamtérképek és a multispektrális színképelemzések pedig ma már számos cégtől elfogadható összegekért mindenki rendelkezésére állnak. Ezek is igen fontos információkkal szolgálnak a kertészek számára is egy-egy új műtrágya vagy növényfajta kipróbálása után.

A tápanyagellátás az egyik, ha nem a legfontosabb feladat a mezőgazdasági termelés során. A talaj, a növény, a műtrágyák és a termesztés során a talajban és a növényben zajló biokémiai folyamatok együttes ismerete szükséges hozzá. Az összes termelési költség akár egynegyedét teszi ki. Egy hibás döntés súlyos pénzügyi, gazdasági következményekkel is járhat. Ezért a megfelelő műtrágya megfelelő mennyiségben, megfelelő módon és időben a legmegfelelőbb időpontban való kijuttatása drámaian megnöveli termelésünk gazdaságosságát.

Technológiák a precíziós kertészetben

Vetés, ültetés

A kertészetekben a precíziós szemlélet már a vetés, telepítés, ültetés során jelen van, hiszen egy-egy ültetvény tervezésekor a sorok, az ültetés pontos helyei a legmegfelelőbb tájolás meghatározás során is segítségünkre vannak a legmodernebb számítógépes és okostelefonos, a műholdas GPS és nagy pontosságú RTK-t használó helymeghatározó alkalmazások.

Talajművelés, kultivátorozás

A mai robotok és önvezető traktorok kamerás, lézeres és RTK-vezérlést használnak. Jó példa erre a francia Naio DINO művelőrobotja, mely épp az idei hannoveri Agritechnica kiállításon nyert innovációs díjat.

Síkfalmetszés, virágritkítás, levélritkítás, érésoptimalizálás

Az utóbbi években a gyümölcstermesztők sokszor tapasztalhattak túlkötődést a gyümölcsösökben. A virágritkítás precíziós technikát és megfelelő gépesítést igénylő feladat. Jó példa erre a német Fruit Tec cég SmaArt virágritkító rendszere. A gép, felhasználva a GPS-es helymeghatározást, kombinálva a digitális nagy sebességű képalkotás elemzés technikájával, az ültetvény egyes fáira lebontva megtudja határozni az optimális virágsűrűséget. A virágritkítót mindaddig működteti, míg az adott fán a kívánt virágsűrűséget el nem éri. Az adatokat adatbázis formájában egyes fákra elmentve később a betakarításkor elemezni tudjuk, hogy az adott virágsűrűség a számunkra megfelelő mennyiségű, minőségű termést eredményezte-e?


 

Szintén a Fruit Tec érdekes újítása a RedPulse rendszer. A gép meghatározza és ultra gyors műveletekkel, nagynyomású levegő alkalmazásával lemetszi a gyümölcsfákról a szükségtelen a gyümölcsök (pl. alma) érését az árnyékolás miatt hátrányosan befolyásoló, így szükségtelen leveleket.

Permetezés

1-2 éven belül elérhetők lesznek a teljesen önálló működésű, intelligens ültetvény permetezőgépek, melyek akár az egyes fák szükségeihez, méretéhez igazítva juttatják ki a permetlevet, figyelve a permetlé fedettséget és beállítva szükséges cseppméretet is.

Válogatás

A mai gyümölcs–zöldség válogató gépsorok a legkifinomultabb ultra precíz technikákat alkalmazva válogatják méretre, színre, súlyra, felületi hibára a terményt. Sőt, a legújabb gépek már akár beltartalmi érték mérése (pl.: cukortartalom) alapján is képesek a gyümölcsök szétválogatására. Jó példa erre holland Greefa cég CombiSort gépsora, amelyből Magyarországon, Nagykállóban már működik is 15 tonna/óra válogatási kapacitású gépsor.

Tárolás

A legmodernebb DCA (dinamikusan kontrollált atmoszféra), ULO tárolási technológiát (ultra alacsony oxigénszint) számos magyar szövetkezeti hűtőház használja sikerrel. Ennek köszönhetjük a tartósan még a szedést követő akár egy év múlva is ropogós friss almákat. A rendszer szenzorokkal mérve, számítógéppel vezérelve az utóérést segítő oxigént eltávolítja és inert nitrogénre cseréli, plusz az érést gyorsító etilén termelődését még esetleg enzimekkel is gátolja.

Csomagolás

Izrael vezető a post-harvest (szedés utáni, tárolás közbeni) technikák kutatásában. Az izraeli székhelyű Akadémiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Volcani Központja számos tárolási csomagolási újítása már gyakorlati hasznosításban van Magyarországon is. Jó példa erre a burgonya speciális, természetes menta illóolajjal való tárolás közbeni csírázásgátlása, a Hefestus, MAP (módosított atmoszféra, védőgázas) csomagolási megoldásai, vagy a gombát, salátát frissen tartó csomagoláshoz használt ún. lélegzőfóliák vagy az intelligens csomagolóanyagok, melyek a frissességváltozást, a lejárati idő túlhaladását, a tárolási hűtőlánc megszakadását a csomagolásba integrált színt váltó indikátorra színváltozásával jelzik.

Mi ez, ha nem precíziós kertészet? Itt járunk ma. Ebből a pár példából is láthatjuk, hogy a kertészetben a precíziós szemlélet jelen van, sőt, talán még jobban és kifinomultabban is, mint a szántőföldi növénytermesztésben.

Kéki László
www.kertcenter.com

 

 

 

csomagolás gyümölcs kertészet precízíós tárolás zöldség