Agrárágazat - 2011. október

A lapszámban megjelent cikkek:

 • Idén egymilliárd forinttal több jut szőlőültetvények szerkezetátalakítására
  A termelők mintegy 12 milliárd Ft támogatást kapnak a következő két évben a szőlőültetvények szerkezetátalakítására. A közösségi forrásból finanszírozott programra az idén 22,5 jövőre 22 millió euró áll rendelkezésre. Így közel egymilliárd forinttal több jut a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatására.

 • Hírek:
  Műtrágya: Az ammónium-nitrát import ára 85.000 forint szeptember folyamán, de a piac a cikk leadási határidejéig még állt. Több év távlatában hasonló időszakokban a szezon már beindult volna, de sok a bizonytalanság a piacon.

 • Még a napraforgó aratása előtti utolsó pillanatban beszélgettem Mélykúton Kovács Zoltán gazdálkodóval a dél-alföldi növénytermesztésről, aszályról, termésátlagokról és persze gépekről. Találkozásunk apropója a már 5. szezont szolgáló MONOSEM NG Plus 3 vetőgépe volt, de nem mehettünk el a friss és várható termésátlagok elemzése mellett sem, hiszen a kalászosok betakarítása után vagyunk, egy szélsőségekkel teli idény áll mögöttünk, ugyanakkor a repce vetése még várat magára a csapadékhiány miatt.

 • A mai világban nincs olyan vállalkozás, amelyiknek a vezetője, ne örülne több megrendelőnek és nem szeretne további partnereket szerezni a piacról. Ez alól természetesen az agrárszektor szereplői sem jelentenek kivételt. A piacon való megmaradásnak illetve az azon való terjeszkedésnek ? a kiváló terméktől vagy szolgáltatástól a hatékony gazdálkodásig ? számos feltétele van.

 • A Rábamenti Agrárnapok elsődleges célja, hogy a Magyarországot világszerte képviselő bio- és egyéb kiemelkedő minőségű árucikkeket megjelenítse, népszerűsítse. ? nyilatkozta Klapka György, a rendezvény ötlet- és házigazdája. A hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar kitűnő termékei Osliban, tehát a nyugati határhoz közel kaptak egy új lehetőséget arra, hogy magukra vonják a nagyközönség, a szakma és persze a kül- és belföldi kereskedők figyelmét.

 • Ősszel sorra járjuk a kukoricatáblákat, sokunkban átíródik az ismert szólás is, ?a szomszéd kukoricája mindig zöldebb?, a jelenlegi terményárak mellett persze árgus szemekkel lessük, hogy melyik kukorica mit produkált az aszályban. Az időjárás szélsőségeire nem tudunk felkészülni, de talajadottságainkat ki kell ismernünk, és vetőmaggal, technológiával okosan is sáfárkodhatunk.

 • Bizonyára sokszor megfogalmazódnak a gazdálkodókban az alábbi kérdések: Mi történik, ha a megbízott szaktanácsadó hibázik és a hibáiért anyagi felelősséget kell vállalnia? Valóban tudja azt vállalni és megtéríti az okozott kárt? Mi történik, ha mégsem? Nos, jelenleg Magyarországon a helyzet a következő:

 • 1./ Az Mt. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  ?(2) A próbaidő tartama harminc nap. Kollektív szerződés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig, kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet.?

 • A Bonafarm csoport 2011. szeptember 07.-én tartotta meg legutóbbi rendezvényét ?Bólyban az igazság!? mottóval, ahol minden résztvevő sok hasznos információval gazdagodhatott, köszönhetően annak, hogy a tulajdonosi háttérnek nem célja, hogy a gyakorlati kísérleteiknek az eredményeit megtartsák maguknak, hanem elkötelezett hívei annak is, hogy tudásukat, tapasztalataikat megosszák a magyar gazdatársadalommal.

 • A törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
  Célja: a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása.

 • A MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet és a Bázismag Kft. közösen rendezte meg 2011. szeptember 08.-i kukorica fajtabemutatóját. A rendezvényen szó esett a kukoricatermesztésünk versenyképességéről, a kutatási eredményekről, az új fajtákról és a vetőmagellátásról egyaránt.

 • Bár Magyarországon csak az utóbbi 3 évben debütáltak, azonban a McHale bálázók az elmúlt évtized során meghódították az 5 kontinenst, még a legzordabb üzemeltetési körülmények között is helyt állva. A használatuk során a gépek nagy teljesítményükről, rendkívüli megbízhatóságukkal, komfortos kezelhetőségükkel és magas használtgép értékükkel szereztek hírnevet.

 • A paprika tápanyagigényes növény, tápanyag-utánpótlása terén azonban bizonyos ellentmondást tapasztalható. A paprika ugyanis egyrészt tápanyagokban gazdag talajt igényel, másrészt azonban rendkívül sóérzékeny. A műtrágyázás pedig a talaj sótartalmának emelkedésével jár együtt.

 • Változások közben Az elmúlt ősszel is beszámoltunk Olvasóinknak a kiskunhalasi kukoricanemesítés aktuális eredményeiről, fajtáiról. Akkoriban a csapadékkal küszködtünk, már-már feladtuk számolni a millimétereket. Ebben az évben más a helyzet, a dél-alföldi bemutató helyszínén is elmondták a kutatók, hogy egyszer még öntözniük is kellett annak érdekében, hogy a tenyészkísérletek ne menjenek tönkre.

 • Az új termény betárolása idején fontos, alapvető feladata a gazdálkodónak, hogy megfelelően előkészített, a minőségi tárolásra alkalmas tárolót biztosítson a gabona magvak vagy egyéb betakarított szemes termények számára.

 • Bevezetés: a szemesek minőségének problematikája
  A szántóföldön termesztett gabonák minősége sokban függ a termesztési körülményektől, a csapadék mennyiségétől, a hőmérséklet alakulásától, de ezen kívül a minőséget nagyban befolyásolják a tárolási viszonyok, így pl. a szántóföldi és raktári penészgombák megjelenése és az általuk termelt gombatoxinok, mint a DON, T-2, Fumonizin, Zearalenon, Ochratoxin vagy az Aflatoxin.

 • Gyakorlati tapasztalatokat mutatunk be takarmányrozs termesztésével és silózásával kapcsolatosan. Noha a kiindulási anyagnak magas tápértéke van, a múltban többségében erjedés-biológiailag rossz takarmányrozs-szilázst állítottak elő. Aktív tejsavbaktérium alkalmazásával vált lehetségessé a biztos tartósítás.

 • Jelen publikációnkban két új, a gyakorlat számára perspektívikus, nagy biomassza hozamot adó lágyszárú növényfajokat, fajtákat ismertetünk, melyek alkalmasak arra, hogy mind tömegtakarmány ellátás biztonságát, mind a meglévő, vagy megépítendő biogáz üzemek alapanyag ellátását biztonságosan megoldják.

 • Miért a PR37N01-et választotta a kukoricatermesztők döntő többsége 2011-ben?
  Mert kimagasló a termőképessége!
  2008-as piaci bevezetését követően a Pioneer kísérletekben rendre az első helyeken szerepelt.

 • Gyakran találkozunk ügyfeleink kérdésével: milyen mag feldolgozására alkalmasak a gépeink? A kérdéssel együtt gyakran megkapjuk a választ is: ?Mert nekem azt mondta egy gépkereskedő, hogy az ő gépeik univerzálisak, vetőmagot, de még lucernamagot is lehet velük tisztítani.? Ezt az érvelést én inkább egy kétségbeesett értékesítési próbálkozásnak értékelem, mint sem a gazdálkodókat segítő szaktanácsadásnak.

  A vetőmag tisztítás magas fokú magfeldolgozást jelent. A magasfokú jelzőt ki kell emelni, hiszen semmivel sem lehet rosszabb a kész vetőmag, mint a szemes formában asztalunkra vagy ételünkbe kerülő egyéb különleges mag. El kell távolítani belőle a szennyező anyagokat, a port, a sérült-, vagy az esztétikailag hibás magokat, sőt a külső megjelenésre ép, de csíraképtelen magokat is.

 • A gyógy-, és aromanövények termesztése, feldolgozása, kereskedelme hazánkban még ma is sikerágazat. Az előállított gyógy-, és aromanövények egy része tradicionálisan ?nemzeti? termékként jelenik meg az exportpiacon. A mezőgazdasági eredetű termékeken belül, abszolút és relatív értelemben is folyamatosan nő, illetve emelkedni fog a felhasznált gyógy- és egészségmegőrző, táplálkozás-kiegészítő, életkörülmények színvonalát javító, s egyéb speciális rendeltetésű termékek aránya.

 • Nem minden gazda tudja, hogy milyen szív dobog a jó nevű, márkás traktorjában, pedig sokszor egy - nem kevésbé jó nevű - Perkins motor ketyeg ott. Persze a gazdának az a fontos, hogy minden időben üzembiztosan működjék a gépe, s a Perkins motorok egyik nagy előnye épp az, hogy nem kell tudni róluk, hiszen szürke eminenciásként csak teszik a dolgukat.

 • A Holland Alma Kft. faiskolájában évekkel ezelőtt felvetett ?naturalma filozófia? mára kiforrott programmá érett. A 2010-ben létrehozott Naturalma? Klub új, étkezési céllal termesztett almafajták honosítását, szaporítását, termelését és egységes marketinggel támogatott értékesítését tűzte célul.

 • Pontosan nem lehet megjósolni az intelligens gépek térhódítását hazánkban. De az innováció nem áll meg, a lehetőségek a magyar gazdáknak is rendelkezésükre állnak a költség- és időtakarékosság mellett nem utolsó sorban a kíméletes talajművelés alkalmazására. A KITE Zrt. négy napos rendezvénye a szakmabeliek figyelmét kívánta felhívni a gazdaságos és versenyképes újításokra, eszközökre, amelyek a mainál korszerűbb gépekkel ellátott jövő felé vezetik a magyar mezőgazdaságot.

 • A Fratelli Pedrotti cég Olaszország vezető mobilszárító gyártója. Több mint 30 éve végzik ezt a tevékenységet, ma már évente 150-160 db berendezést szállítanak szerte a világban. Mi a Pedrotti szárítók titka? A minőség, a megbízhatóság, a hosszú élettartam, a gazdaságos üzemelés. Csak minőségi anyagokat használnak a gyártás során és minden műszaki megoldással a biztonságra törekednek.

 • A burgonya szántóföldről történő betakarítása utáni felhasználás 200 napot tesz ki, ezért az éves burgonya ?szükséglet? nagyobb részének tárolásáról gondoskodni kell. A burgonya tartós tárolása akár 8 hónapot is jelenthet, és a termény minőségét megőrző ? nagyhalmos v. tartályládás ? tárolásra a megfelelően szigetelt, beépített (automatikus) szellőző-vezérlő-ellenőrző rendszerekkel

 • Régóta köztudott dolog, hogy a permetezés sikerét döntő mértékben meghatározza a kijuttatás színvonala. Ebbe természetesen beletartozik az alkalmazott eszközök, berendezések színvonala éppúgy, mint az emberi tényező, a szaktudás és a gondosság.

 • A McCormick új X60 traktor sorozata modern műszaki megoldásokat vonultat fel 90 ? 120 LE teljesítmény kategóriában. Ez az új X60 sorozat a már bizonyított CX sorozat műszakilag továbbfejlesztett változata. A fejlesztések eredményeképp az X60 sorozatú traktorok számos paraméter javult, nőtt az függesztőkarok emelési képessége, javult a fékrendszer ráadásul a gép még vonzóbb a jó kilátást biztosító stílusos modern fülkével.

 • A precíziós gazdálkodás egyes technológiai elemeinek alkalmazásáról, illetve a mezőgazdasági gyakorlatban a precíziós (helyspecifikus) módszereket alkalmazó gazdálkodók számáról és az ezzel a módszerrel művelt területek nagyságáról nem rendelkezünk pontos adatokkal.

 • Idén nyáron megérkeztek hazánkba is a New Holland legnagyobb merev felépítményes T8-as erőgépcsaládjának első tagjai. A 2011-es évtől folyamatosan több lépcsőben bevezetendő legújabb Tier IV-es környezetvédelmi normának is megfelelő vadonatúj erőgépcsalád 4 modellje 300 és 390 LE közötti maximális motorteljesítménnyel áll a magyar gazdák rendelkezésére.

 • A különböző üzemi méreteken és mezőgazdasági termelési ágazatokban a géphasználati költségek kedvező szinten tartása eltérő méretű és kapacitású erőgépek alkalmazásával valósítható meg. Az egyes termelési feladatokhoz rendelhető, minden szempontból megfelelő erőgépek okszerű kiválasztása, a gazdaságok gépesítésének rendszerszerű megközelítése összetett feladat.

 • A munkahelyen végzett tevékenység súlyos testi károsodások veszélyét rejtheti magában, így minden szakmában fontos, hogy a dolgozók biztonságos munkavégzéséhez szükséges védőfelszerelést viseljenek. Hazánkban a foglalkoztatók nagy többsége még nem érzi annak jelentőségét, hogy gyakran soknak tűnő több ezer forintos kiadás is többszörösen megtérülhet abban az esetben, amikor egy-egy egyéni védőeszköz megóvja a dolgozó testi épségét vagy szolgálja a kényelmes munkavégzést.

 • A baktériumok jelenléte nemcsak az állatok egészségére jelent esetleges fenyegetést, ezáltal súlyos gazdasági veszteségeket okozva, hanem energia- és tápanyag-veszteséget is eredményezhet. Az immunrendszer a szükséges immunválaszokhoz energiát igényel és ekközben a gazdaállat versenyben áll a tápanyagokért a baktériumokkal is.

 • A Kontinex Kft. fő profilja mobil és helyhez kötött elektronikus ipari mérlegek, mérlegrendszerek gyártása, forgalmazása, szervize.

  Hídmérlegek

  - VSH típusú, betonhidas hídmérleg

  A Kontinex Kft. holland technológia alapján kizárólagos joggal gyártja Magyarországon a VSH típusú, acél-vasbeton, szerkezetű akna nélküli és sekély aknás hídmérlegeket, melyekbe saválló acélból készült, rendkívül stabil, analóg, vagy digitális mérlegcellákat épít be és kapcsolódó mérlegelektronikával szerel fel.A mérleghídja 1, 2, vagy 3 hídelemből áll, és ennek megfelelően 4, 6 vagy 8 db saválló acélból készült analóg ill. digitális mérlegcellán nyugszik. A mérlegszerkezet egyben bennmaradó zsaluzatként is szolgál, melyet a helyszínen öntenek ki betonnal. A hídmérleg a mérleghíd nagy önsúlya következtében rezgésekre, erős fékezésre kevésbé érzékeny.

 • Megfelelő itatási gyakorlattal fokozható a gazdálkodás hatékonysága
  Írásunkból megtudhatja, hogyan javíthatja gazdasága teljesítményét pusztán azáltal, hogy átgondolja az itatás hatékonyságát meghatározó tényezőket. Ismerje fel, hogy jelenlegi itatási gyakorlata mennyit visz és mennyit hozhat a konyhára!

 • Dr. Búza László, a FOODLAWMENT, az Európai Fenntartható Élelmiszerlánc elnöke és munkatársai - Schill Judit, Dömsödi József - a múlt évi sikeres I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó után most Farkaslakára (Székelyföld), a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében rendezett I. Tejvilágkongresszusra hívtak meg velem együtt sok érdeklődő szakembert 2011. augusztus 17-21 között.

 • ?Hazai érték? a holstein-fríz fajtában
  A magyarországi zsugorodó szarvasmarha-állomány spermával való ellátásáért kiélezett verseny folyik a szaporítóanyag-termeléssel és forgalmazással foglalkozó vállalkozások között. A Bos-Genetic Kft. negyedszázada az élvonalban áll, amit a nemzetközi tulajdonosi és kapcsolati tőkének is köszönhet.

 • A PRODUCT AREAS Klaszter célja, hogy nemcsak a régióban, de nemzeti szinten is európai kiválóságot teremtsen, segítse az innováció és élelmiszer-termelés szempontjából kedvező környezet kialakulását, különösen a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára.

 • Hazánk, Magyarország különösen gazdag természeti erőforrásokban, a megújuló energia potenciálokat illetően, pedig a világ egyik legnagyobb forrásokkal rendelkező országa. Energia potenciálunk a napenergia és a földhő energia, és termál-vízkészletek tekintetében kimagasló.

 • A különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző termékeket hungarikumoknak nevezzük, minőségük és hírnevük megőrzése egyaránt fontos a termelőknek, a gyártóknak és a kereskedőknek. A hazai fogyasztásra, az exportra és a turisták számára készült csomagolásuk minőségére és külső megjelenésére törekedni kell.

 • Az élelmiszeriparban gyakran használandó a pH-mérés. Viszont ez nem is olyan egyszerű feladat. Problémát maga a mérendő minták okozzák, - annyira különböző tulajdonságúak, hogy az általános szabályok és az egyszerű megoldások nem mindig működnek. Cikkünkben megpróbálunk segíteni a probléma megoldásában, bemutatva a legújabb technikai vívmányokat az élelmiszeripari pH-mérésben.

 • Ki gondolná, egy szép piros alma vagy burgonyafőzelék elfogyasztásakor, hogy hány olyan folyamat van az élelmiszerek előállítása során, melyet a termelőknek és kereskedőknek mérési eredménnyel kell alátámasztaniuk annak érdekében, hogy az élelmiszer, friss, tápláló és egészséges voltát igazolhassák a fogyasztók számára.

 • Védjegyek használatára buzdítanak minden termelőt, gyártót a szakemberek, hiszen a logó bizonyítottan emeli a termék értékét. A tanúsítás-halomból bőven lehet válogatni, s ehhez várhatóan ősszel még hozzájön a hungarikum védjegy is.
  Számtalan védjegy létezik, amelyekkel termékeik értékét növelhetik a gyártók.