A betárolt termények védelme

A növényvédelmi munka nem fejeződik be a termőföldön, hiszen a különböző károsító szervezetek a már betárolt termény mennyiségét is csökkentik, minőségét rontják. Ezért a gazdálkodó fontos feladata, hogy a terményt az elsődleges feldolgozásáig folyamatosan megvédje a raktári károsítók ellen.

A raktári kártevők nemcsak táplálékul használják fel a tárolt terményt, hanem ürülékükkel, tetemükkel szennyezik és ezzel másodlagos romlási folyamatokat indítanak el a tárolt terményben. Ahol fertőzési góc alakul ki, ott emelkedik a termény hőmérséklete, nedvességtartalma, amelynek következtében megindul a penészesedés, dohosodás. A raktári kártevőkkel fertőzött terményekben egészségre káros gombafajok szaporodnak fel, toxinokat termelnek, ennek következtében emberi és állati fogyasztásra alkalmatlanná válhat a termény.

Külön kártételként jelentkezik a csírakárosodás, amely a vetőmagtételeknél jelentős mértékű is lehet.

A károsítókkal fertőzött termény nem piacképes áru, ez már önmagában kárt okoz a gazdálkodónak. A kárt tovább növeli a kártevő mentesítésére, és a termény másodlagos tisztítására fordított költség.

A terménytárolás során követendő terményvédelmi technológia egy komplex eljárás, melynek részei:

  1. az üres terménytároló mentes legyen élő raktári kártevőtől,
  2. a betárolt termény is legyen mentes élő raktári kártevőtől,
  3. a tárolás ideje alatt terményt rendszeresen ellenőrizni kell,
  4. a fertőzés észlelésekor azt fel kell számolni.

A termelőnek növényvédelmi rendeletekkel előírt kötelezettsége, hogy a szemes termény tárolására szolgáló raktárteret üres állapotban megelőző fertőtlenítésben részesítse. A terményt, a tároló és feldolgozó helyeket a teljes tárolási időszakban raktári károsítóktól mentesen kell tartani. Raktári kártevővel fertőzött helyről termény, dara, liszt, abraktakarmány, vetőmag és fertőzött göngyöleg – fertőtlenítési cél kivételével – nem szállítható ki és nem forgalmazható.

A terményraktárak, malmok és takarmánykeverők tulajdonosai vagy bérlői, üzemeltetői számára a növény-egészségügyi rendelet bejelentkezési kötelezettséget ír elő a megyei kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatóságainál. A kormányhivatalok növényvédelmi felügyelői ellenőrzik a betárolt terményeket, és fertőzés esetén kötelező védekezést rendelnek el a fertőzött termékre.

Terményekben leggyakrabban előforduló kártevők:

2. Acarus siro Linnaeus – Lisztatka

4. Ephestia elutella (Hübner) – Készlet- vagy kakaómoly

6. Cryptolestes ferrugineus (Stephens) – Vörösbarna lapos-gabonabogár

8. Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus) – Fogasnyakú gabonabogár

10. Rhizopertha dominica (Fabricius) – Gabonaálszú

12. Sitophilus oryzae (Linnaeus) – Rizszsizsik

14. Sitotroga cerealella (Olivier) – Mezei gabonamoly

16. Tribolium confusum Jacquelin du Val – Amerikai kis lisztbogár

18. Trogoderma granarium Everts. – Kaprabogár

A mezőgazdasági terményeket különböző tárházakban, fém – illetve betonsilókban tárolják.

Betakarítást megelőzően körültekintően, szakszerűen kell végrehajtani a takarítást (raktáron belül és raktáron kívül is), a be- és kitároló géprendszerek tisztítását, karbantartását, az épületek réseinek, repedéseinek kijavítását. A tisztítás, karbantartás, fertőtlenítés minden esetben terjedjen ki a terménytárolók külső felületére és környezetére is. Lehetőség szerint egy telepen belül ezeket a munkafolyamatokat egyszerre kell elvégezni a hatékonyság növelése érdekében. A telepen tárolt áthúzódó készleteket folyamatosan ellenőrizni kell, ha a termény fertőzött a fertőtlenítést el kell végezni.

Az üres raktárak fertőtlenítését olyan hatóanyagú készítményekkel kell végrehajtani, amelyek a terménytárolók állagától, típusától függően leghatékonyabban fejtik ki a hatásukat. Célszerű lenne a hosszú hatástartamú hatóanyagok használata (pirimifosz-metil, klórpirifosz-metil). A hatóanyagok rotációjával megakadályozható a kártevő rovarok növényvédő szer hatóanyagokkal szembeni rezisztenciájának kialakulása.

Üres terményraktárakban alkalmazható készítmények:

Actellic 50 EC – pirimifosz-metil,

Cyren EC – klórpirifosz

K-Obiol 25 EC – deltametrin + piperiol –butoxid

Megatox 40 EC – klórpirifosz-metil,

Pyclorex Neo – klórpirifosz

Reldan 22 EC – klórpirifosz-metil,

Degesch Magtoxin (tabletta, golyó, pellet) – magnézium-foszfid,

Degesch Phostoxin golyó, – pellets – aluminium-foszfid,

Detia GAS EX-B – aluminium-foszfid,

Quickphos – aluminium-foszfid,

Tekphos – aluminium-foszfid

A szakszerűen kitakarított, karbantartott, fertőtlenített terménytárolókba, biológiailag érett, tisztított, a terményekre előírt nedvességtartalmú, raktári kártevőktől mentes termény raktározható.

Betárolásakor növelni kellene a preventív terményvédelemben részesített termények arányát a készítmények hosszú hatástartalma miatt.

Preventív terményvédelemben alkalmazható készítmények:

Actellic 50 EC – pirimifosz-metil,

K-Obiol 25 EC – deltametrin + piperiol –butoxid.

Megatox 40 EC – klórpirifosz-metil,

Reldan 22 EC – klórpirifosz-metil.

terményvizsgálat

Napraforgó, repce, mustár stb. (olajos magvú termények) preventív kezelése tilos Actellic 50 EC – (pirimifosz-metil), Megatox 40 EC, Reldan 22 EC – (klórpirifosz-metil) készítménnyel.

A betárolt terményeket a tárolás ideje alatt folyamatosan vizsgálatban kell részesíteni. Ellenőrizni kell a termény hőmérsékletét és a nedvességtartalmát, kártevő fertőzöttségét. Amennyiben ezek a mért adatok eltérnek az optimálistól, akkor a termény szellőztetésével, tisztításával, átforgatásával csökkenteni kell. A kártevő fertőzöttség időbeni felismerése és a fertőzés erősségének helyes felmérése előfeltétele annak, hogy lehetőség szerint minimális költséggel maximális hatékonyságot érjünk el.

A monitoring vizsgálat során az alábbi eszközöket célszerű használni: csigabetétes magmintavevő, hézagolt kúpos mintavevő, magmintavevő dárda, szúrcsap, szita (különböző lyukméretű).

A raktári kártevők felderítésének módszerei: szemrevételezés, mintavételezés, rostálás, csapdázás, szemfelvágás, kitenyésztés.

Fertőzött termény kártevő mentesítésére alkalmazható gázosító készítmények:

Degesch Magtoxin (tabletta, golyó, pellet) – magnézium-foszfid,

Degesch Plates, Strip – magnézium-foszfid,

Degesch Phostoxin golyó, – pellets, Detia GAS EX-B – aluminium-foszfid,

Degesch Plates, Strip – aluminium-foszfid.

Quickphos – aluminium-foszfid,

Tekphos – aluminium-foszfid.

Növényvédő szeres gázosítást kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező személy végezhet.

Magyarország 2004. évi EU csatlakozása után a termények export és belföldi szállításainak hatósági ellenőrzése jelentős mértékben csökkent. A földhasználók, a termelők és a bértárolást végzők feladata, hogy a tárolt termény a növény-egészségügyi előírásoknak megfeleljen.

 

Klupács Helga – Garamvölgyi Vilmos

Fejér Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

növénytermesztés növényvédelem