fbpx

A jelenlegi gazdasági környezetben hogyan lehet sikeres egy agrárvállalkozás?

Írta: Szerkesztőség - 2013 szeptember 27.

Magyarországon a mezőgazdaság szempontjából több átrendeződés folyik most.Így a gazdaság mérete az egyik politikai cél, ennek következtében közepes társas vállalkozások száma csökken, míg a kis magángazdaságok száma nő.

Ezek egyértelműen nem a mi céljainkat szolgálják, és nem az EU-s gyakorlatnak megfelelő irány, ahol arra törekednek, hogy a termelők nagy többsége tulajdonos legyen a feldolgozó iparban.

A másik átrendeződés az időjárás megváltozása, a felmelegedés okozta problémák kezelése.

Kiszámíthatatlan időjárási problémák, tavasszal tél közvetlen utána nyár majd visszatér a tavasz, amely igen komoly gondokat okoz az őszi vetésű növények termés mennyiségében és minőségében.

A tavasziaknál, pedig vetési problémákat okoz.

Több évben visszajövő probléma a nyári légköri aszály megjelenése, ez általában augusztus elején szokott jelentkezni, de 2012-ben pl. július 03.-án következett be.

Ennek következtében lassan a mi körzetünkben nem lesz szabad kukoricát termelni, csak a legszükségesebb silókukoricát szabad megrizikóztatni.

A szemes kukorica szükségletünket gazdaságosabb megvásárolni.

A mezőgazdasági termények áránál rendkívüli ár ugrálás figyelhető meg, gondolok itt arra, egyik évben pl. 2012. tavaszán a napraforgó ára meghaladta 140 eFt/t-t, ezzel szemben most 87 eFt/t-t is képesek kínálni érte.

 

 

Szabó Lajos_Hódagro Zrt

 

 

A Hódagro Zrt. jeles hagyományokra építkezhetett.

A még termelőszövetkezeti formában tevékenykedő „elődje” messze földön méltán híres volt a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatáról. A Társaság a most folyó sikertörténet mikor kezdődött?

A „HÓDAGRO” Rt.-t 1999-ben alapította a „Hódcsillag Szövetkezet”, mint egy személyes részvénytársaságot, majd a „Hódcsillag Szövetkezet” üzletrész tulajdonosai az üzletrészeiket beválthatták „HÓDAGRO” részvényre.

Így lett több személyes részvénytársaság ebből adódik, hogy nagyon sok részvényese van a „HÓDAGRO” Zrt.-nek és jelenleg is 100%-ban magyar tulajdonban van.

2000 és 2002 között igen komoly vezetői és gazdasági válságba került a társaság.

2001 őszén bank biztost neveztek ki a cég élére, ezen időszak nagyon nehéz és sötét időszak volt a cég életében.

2002 májusában állt fel az új vezetés, amikor a cégért egy lyukas kétfillérest sem adtak volna.

Az új vezetés nagyon bátor eszközökhöz nyúlt 2002-ben 57%-kal növelte a dolgozók átlagkeresetét az előző évhez képest.

Elértük, hogy 2002 végére a banki tartozásainkat és az állammal szembeni követelést is rendeztük.

Ezzel egy időben már ebben az évben 130 millió Ft-os gépberuházást hajtottunk végre.

2003-ban kezdtük el a cég arculatának kialakítását. Gondolok itt a céglogó, épületeink alapszínének meghatározása.

Szintén ebben az évben vezettük be az EN ISO 9001/2000 rendszert a növénytermesztés területén, valamint a szarvasmarha ágazatban és a keverőüzemben a HACCP rendszert alakítottuk ki.

Természetesen ezen rendszerek kialakítása magával hozta, hogy az összes szabályzatunkat újra kellett csinálni.

 

Mit tart a száz százalékban magyar tulajdonú Hódagro Zrt. fejlődésének fő mozgatórugójának?

A fejlődés fő mozgatórugója a gazdálkodás hatékonyságának növelése, és hogy mi a tevékenységünket kint a természetben végezzük több tényezőre kell figyelemmel lennünk, ezért van a honlapunkon a következő mottó: „Tiszteljük a fogyasztót, az állatokat és a környezetet.”

Ez a jelmondat alapjában egy hangzatos szólamnak is tűnhet, de aki ismer közelebbről minket, tudja, hogy e mögött igenis nagyon komoly elkötelezettség van.

Váltsuk talán aprópénzre ezt:

A legfontosabb szemléleti célok, amelyeket magunk elé tűztünk és állandóan szem előtt kell tartanunk:

 

  • Környezetbarát és környezetkímélő gépek, technológiák alkalmazása.
  • Talajnedvesség megőrzést biztosító munkagépek és technológiák kialakítása, és alkalmazása. (Mulcs technológia,             altalajlazítás,bármilyen talajművelés csak a talaj zárásával végződhet.)
  • Elavult talajművelési technológiából adódó művelési hibák felszámolása (pl: eketalp, tárcsatalp.)

Ezen szemléletek alapján valósultak meg a következő beruházások:

  1. Üzemanyag tároló
  2. 15.000 t terménytároló
  3. Gépmosó, olajszűrőkkel ellátva
  4. Az erőgépeink és személyszállító járműveink káros anyag kibocsátása töredéke az előzőeknek
  5. Petkus új terményszárítónk zaj és por kibocsátása jóval a megengedett határérték alatt van.

De sorolhatnám a példákat az állattenyésztés területéről is, így a 120.000 db/rotáció naposcsibét befogadó telep teljes technológiájának cseréje. (itatás, etetés, fűtés, szellőztetés.)

A szarvasmarha ágazat területén teljesen új DeLaval fejési, ivarzás megfigyelő és válogató technológia kialakítása most fejeződött be, valamint a borjúnevelést is megújítottuk. Új négy fakkos silóteret építettünk.

Természetesen mindig oda ruházunk be, ahol azért belátható időn belül látjuk a pénzünk megtérülését.

Mindahhoz, hogy ezen elképzeléseinket megvalósítsuk pénz kell, nyereségesen kell gazdálkodni.

A következő grafikon azt mutatja, hogy az elmúlt 11 évben mennyi volt a cégnek az adózás előtti eredménye.

 

 

 

Adózás előtti eredmények 2001-től

A másik grafikon pedig arról árulkodik, hogy a saját tőke és a jegyzett tőke hogyan alakult hasonló időszakban.

Látható, hogy 2001-ben még törzstőke felélés történt, 2012-ben pedig már meg négyszereződött.

 

 

 

Saját tőke alakulása 2001-től

Talán, amire legbüszkébbek vagyunk a társaságnál, ez a tartalékképzés. Ez azért nagyon nagy dolog, mivel már említettem 2001-ben még bankbiztos volt a cég élén.

Ez az ábra a különféle tartalékokat mutatja 11 évre visszamenőlegesen.

 

Tartalékképzések alakulása

Az elmúlt években az agrárágazat legtöbb szereplője a támogatási lehetőségektől tette függővé a nagyobb értékű gépberuházásait.

Önök milyen elveket követve és milyen forrásokra támaszkodva valósították / valósítják meg a műszaki fejlesztéseiket?

Mi az elmúlt 10 évben szinte az összes erő- és munkagépünket lecseréltük.

Természetes, hogy szempont volt a támogatás, de azon belül mindig azt néztük, hogy milyen gépekre és eszközökre van szükségünk a leghúzóbb ágazat vagy növényünk termesztésénél, és így nagyobb nyereség elérése céljából végeztük a beruházást, az elmúlt 11 évben 2.473.570,-eFt beruházást hajtottunk végre, ez a törzstőke 302,6%-a.

A 2013-ban eddig végzett beruházások értéke meghaladja a 600 millió Ft-ot.

 

 

 

 

 

Megvalósult beruházások 2002-2012

Milyen forrásokból valósítjuk meg a beruházásainkat, állami támogatás, ha van, saját pénzeszköz és banki hitel. Természetes az is, hogy csak olyan eszközt veszünk, amelynek látjuk a megtérülését.

 

 

 

 

A Társaság jelenlegi piaci helyzetének tükrében, milyen további terveik vannak, milyen célokat tűztek ki maguk elé pl. a következő 5 év vonatkozásában?

A növénytermesztés területén azokat az eszközeinket, amelyek tönkremennek, a legmodernebb technológiákra cserélni.

A meglévő állattenyésztési ágazatok esetén, a leamortizálódó technológiák esetén szintén a legjobbra cserélése.

Ebben az évben két új állattenyésztési ágazatot indítottunk, a juh és a húsmarha ágazatot. Ezek épületi és technológiai fejlesztése lesz a legfontosabb beruházási célunk.

Remélhetőleg a földtulajdonosaink továbbra is bíznak bennünk, és ezen a 4.500-5.000 ha közötti területen tudunk gazdálkodni, és tovább tudjuk fejleszteni az állattenyésztési ágazatainkat.

Visszanyerhetjük azt a pozíciónkat, hogy az összárbevételnek 70%-a az állattenyésztésből származzon, ez volt a 90-es évek előtt az alapító szövetkezetben.

Amennyiben viszont a politika a társas vállalkozásokat szétveri, akkor úgy gondolom, hogy nagyon lecsökken az állatállomány Magyarországon, ebből következően csökken a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya.

Emelkedni fog az állati termékek ára, így a hús, tejtermék, tojás ára, a növénytermesztési termények ára viszont csökkenni fog a túltermelés miatt.

 

Tehát úgy gondolom, hogy pont az ellenkezőjét éri el a politika, mint amit most hirdet.

A román határ viszonylagos közelsége miatt adódik a kérdés, hogy a Társaságnak vannak-e a határon átnyúló kapcsolatai, együttműködő üzleti partnerei?

Igen a gabonakereskedésben több román partnerrel dolgoztunk együtt, azonban el kell mondani, nem minden partner volt korrekt, itt az ÁFA befizetésre gondolok.

Nagyon meg kell válogatni, kivel szabad együtt dolgozni.

Számos hír szól az agráriumon belüli szakemberhiányról. Milyen helyzetben van ebből a szempontból a Hódagro Zrt.?

Személy szerint én igazán szeretem a fiatal szakembereket, a mi társaságunknál a vezetők több mint 50%-a 35 év alatti.

Nem igazán szenvedünk szakember hiányban, talán mezőgazdasági gépészt nehezebb találni.

Ami problémát jelent a fiatal szakemberek esetében az, hogy 4-5 éves gyakorlatszerzés után igyekeznek könnyebb, kevesebb munkaidővel járó tanácsadó vagy üzletkötői állásban elhelyezkedni.

Ekkor jön egy új szakember, így egy állandó csapatépítésből áll egy első számú vezető munkája.

Van-e aktív együttműködésük olyan kutató intézetekkel, mint pl. a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft., illetve felsőfokú oktatási intézményekkel?

Természetesen van kapcsolatunk a Szegedi Gabonakutatóval is, több új fajtájukat vagy fajtajelöltet szoktunk kipróbálni. Jellemző társaságunk vezetői csapatára, hogy nyitott az újra.

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar-hódmezővásárhelyi karával is nagyon jó kapcsolatunk van.

Gyakorlati oktatásokat szoktunk fogadni a társaságnál a baromfi ágazat, a keverőüzem és vadgazdálkodás területén.

Gazdaságunkban van a Pioneer Európai Kutató Állomásának legnagyobb tenyészkertje. Ebből adódik, hogy nagyon sok fajtatulajdonos állít be fajtasort, és így igen sok bemutató szokott lenni a társaságnál.

A közelmúltban az Üzleti etikus cégek fórumán az emberek szerepének fontosságát hangsúlyozta. Vagyis: nem lehet „megspórolni” a munkatársak meggyőzésének, és megnyerésének fáradtságos munkáját?

Igen ezt nagyon fontos dolognak tartom, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyen egy vezetőnek állandóan kell dolgozni, és nagyon sokat kell ezzel foglalkozni.

Sokszor elmondtam már, hogy mi egy speciális helyzetben gazdálkodó társaság vagyunk.

Miért, azért mert nekünk felelősséget kell vállalni, és etikus magatartást tanúsítani a beosztottakkal, a földtulajdonosokkal, a részvényesekkel, a partnereinkkel, akiktől veszünk, vagy akiknek eladunk.

Mind a vezetőink, mind a dolgozóink a rövid távú és hosszú távú terveinkkel is tisztában vannak.

Nagyon sokat foglalkozunk a munkatársak tájékoztatásával, munkájuk elismerésével, ennek egyik formája az anyagi elismerés.

 

 

Ezt két grafikonnal mutatnám be, hogy hogyan alakult az elmúlt 11 évben.

Az első ábra az éves kereset alakulását Ft-ban, a második pedig %-ban mutatja be.

 

 

Munkaügyi adatok I.

 

Munkaügyi adatok I.

 

Munkaügyi adatok II.

 

 

Munkaügyi adatok II.

Az elmúlt évek során a Társaságuk gazdálkodását, piaci magatartását különböző szervezetek nagy presztízsű díjakkal ismerték el.

Az üzleti partnerek számára az elismerések a minőség garanciáját jelentik, azonban az agráriumon belül több vállalkozásra igaz, hogy minőségi terméket állítanak elő, minőségi szolgáltatásokkal rendelkeznek.

Mi az a plusz, amit a Hódagro Zrt. még nyújtani tud?

A minőség mellett mi nagyon fontosnak tartjuk a megbízhatóságot, a pontosságot, a szavahihetőséget.

Partnereink tudják rólunk, hogy amit szóban megígérünk, az a legaprólékosabb szerződésnél is biztosabb, mert amit bevállaltunk, biztosan be is tartjuk.

Ez vonatkozik a fizetési határidőkre is. Ezt bizonyítják a most már második évben elnyert „AAA” minősítés a Bisnode csoport Soliditet cégminősítése.

A profitot nagyon fontosnak tartjuk, de nem minden áron azt hajszoljuk.

Nagyon sokat adakozik a társaság, éves szinten ez több 10 millió Ft-ot tesz ki.

Ilyenek pl.: sport, színház támogatás, „Hétvégén is kenyeret az asztalra”, nyári szünetben hátrányos gyerekek menzájának segítése, Őszi Tárlati Díj felajánlás, különböző települések falunapjának segítése.

Beteg gyermekek műtétjének segítése, nyugdíjas nap megrendezése, jó tanuló, jó sportoló díj támogatása, több esetben a cég elvesztett munkatársait saját halottjának tekintette stb.

 

Lényegre utaló címszavak. Kérem, fűzzön mindegyikhez egy-két útbaigazító gondolatot.

Környezetvédelem?

Felelősségvállalás a környezetünkért. Minden egyes döntésünk meghozatalánál egyik legfontosabb szempontként szerepel, akár technológia kialakítás, akár új gép vagy eszközvásárlás történik.

Etikus üzleti magatartás?

Érdekek állandó egyeztetése, dolgozó, vezető, földtulajdonos, részvényes, üzleti partner, adó vagy vevő esetén.

Nem minden áron a profitszerzés, környezetünkben lévő rászorulók támogatása.

Fenntartható fejlődés?

Úgy végezni a mindennapi munkákat, hogy az vezéreljen bennünket, hogy ezt a környezetet megőrzésre kaptuk, nem rombolnunk kell, hanem megőrizni vagy javítani.

A technológiánkat, talajművelés, tápanyag gazdálkodás, növényvédelem ezen szempont figyelembevételével kell kialakítani.

Piacközpontú szemlélet?

Olyan terméket, olyan minőségben állítsuk elő, amelyre a piacnak igénye van.

Egy új termék vagy termény előállítása előtt minden esetben piackutatást végzünk.

Innováció?

Ez azokhoz a feladatokhoz tartozik, amely szinte minden nap foglalkozni kell, mert aki nem fejleszt, az lemarad, ez alatt nemcsak az eszköz beruházást értem, hanem a technológiafejlesztést is.

Úgy gondolom az innováció hasonló az adósságspirálhoz, csak pozitív az iránya.