A napraforgó-betakarítás veszteségcsökkentő berendezései, adapterei

1. kép A betakarítás alapgépe az arató-cséplő gép és adaptere

 

1. kép A betakarítás alapgépe az arató-cséplő gép és adaptere

 

A betakarítás általános jellemzése

A napraforgó egymenetes gépi betakarítására a különböző szerkezeti felépítésű – az eredeti gabonavágó asztalra szerelt, napraforgó-betakarító kiegészítőkkel ellátott vagy a napraforgó adapterekkel felkapcsolt – arató-cséplő gépeket (gabonakombájnokat) használják.

Az aratva cséplés a napraforgó betakarításában is megegyezik a gabona betakarítás munkafolyamatával.

Ez esetben azonban – a napraforgó eltérő morfológiai és egyéb növényi tulajdonságai miatt –, a gabonakombájnt, vagy annak vágóasztalát megfelelő kiegészítőkkel/adapterrel kell felszerelni.

A napraforgó betakarításakor az arató-cséplő gép aratórésze (vágóasztala v. adaptere) a lábon álló terményt rövid szárrésszel és tányérral együtt levágja, azt a cséplőszerkezetbe juttatva a cséplődob kicsépeli.

A szemtermést a tisztítószerkezet kitisztítja, és a magfelhordó elevátor segítségével a magtartályába gyűjti.

A napraforgószár és egyéb növényi részek a szalmarázó ládákról, valamint a törekrostáról rend formájában vagy szétterítve a tarlóra hullnak.

Az arató-cséplő gép magtartályában összegyűjtött szemtermés szállító járműre üríthető, és a további üzemi munkafolyamatoknak megfelelő helyre (pl. magtisztító, szárító) szállítható.

A tarlón maradt nagy tömegű napraforgó szárrészek, a kicsépelt tányérok, stb. az adapterre szerelt zúzóberendezésekkel vagy külön menetben vontatott szárzúzó gépekkel – a szárak zúzása után- tárcsázással a talajba keverhetők.

 

 

2. kép Zürn napraforgó-betakarító vágóasztal kiegészítő szerelékek

 

2. kép Zürn napraforgó-betakarító vágóasztal kiegészítő szerelékek

A gyakorlatban a napraforgó betakarítására a kombájnokat általában rövidebb ideig használják, mivel ezt a növényt kisebb területen termesztik, mint a kalászosokat vagy a kukoricát.

Az időjárási körülmények, a szár-, és gombabetegségek, illetve a madárkártétel fellépésének veszélye is szűkre szabja a betakarítás időtartamát.

A napraforgó betakarításának mielőbbi befejezését üzemszervezési okok is szükségessé teszik, mivel az azt követő kukorica betakarítás ugyanis, már a teljes betakarító gépcsoportot és szállítógép kapacitást is leköti.

A napraforgó-betakarító adapterek felépítését, csoportosításuk egyszerűsített vázlatát az 1. ábra szemlélteti.

 

 

1. ábra Napraforgó-betakarító vágóasztal-szerelékek és adapterek csoportosítása

 

1. ábra Napraforgó-betakarító vágóasztal-szerelékek és adapterek csoportosítása

 

A napraforgó-állomány mesterséges leszárítása

A napraforgó gépi betakarítását közvetlenül megelőző vegyszeres állományszárítás (deszikkálás) a nagyüzemi betakarítási technológia szerves része.

Megfelelő időben és minőségben történő elvégzésével növényvédelmi – növény egészségügyi óvó – hatása is jelentős, mivel a kémiai kezelés nyomán bekövetkező gyors állományszáradás a szár- és tányérbetegségek további károsítását (terjedését) is megakadályozza.

Hatása elsősorban elhúzódó, csapadékos betakarítási körülmények, valamint fajta napraforgó termesztése esetén előnyös, amikor az érés egyenlőtlen, az állomány –tányérmagassága- kiegyenlítetlen.

A mesterséges állományleszárítás további előnyei még a következők:

 • a betakarítás korábban történhet meg, mint a természetes úton beérett napraforgóé;
 • a betakarítás időpontja az időjárástól függetlenül már előre megtervezhető;
 • jelentősen kisebb madárkártétel jelentkezik;
 • a betakarítógépek munkaminősége javul, a betakarítási veszteségek csökkennek;
 • növekszik a betakarítógépek napi-/idényteljesítménye;
 • javul a termés minősége, csökken a betakarított termény szennyezettsége;
 • a termény (után)szárításánál az energia-megtakarítás révén kisebb a szárítási költség;
 • a betakarítási-, szállítási munkacsúcs csökkenthető;
 • a magtisztítás és a szárítás munkafolyamata jobban szervezhető.

Az állomány mesterséges leszárítást általában akkor kell megkezdeni, amikor a kaszatok nedvességtartalma 30-35% között van. Ilyenkor a növényi szárrészek legtöbbször még zöldek, de a termés már biológiailag érett.

A mesterséges állományleszárítás után 5-10 nappal – az időjárástól függően – a kaszatok utóérése is megtörténik, és nedvességtartalmuk 20% alá csökken.

Ekkor az állomány már „technikailag” is érett, a szár- és levélrészek megbarnulnak és a betakarítás megkezdhető.

A napraforgó deszikkálására jelenleg csak gyomirtó típusú szerek állnak rendelkezésre.

A gyomirtó szer típusú készítmények közül, erősen gyomos állományban, a kontakt (perzselő) hatású vegyszerek (pl. Bromotril 25 SC; Reglone Air; Pardner, Zoop, stb.) alkalmazása célszerűbb, míg évelő gyomokkal fertőzött területeken a szisztemikus (felszívódó) hatású (Glialka 480; Glyphogan 480 SL és Roundup Classic, stb.) készítmények használhatók eredményesen.

A vegyszerek kijuttatása ideális esetben légi úton történhet meg, mezőgazdasági repülőgéppel, vagy helikopterrel.

A napraforgó növényi részei a különböző vegyszereket gyorsan megkötik, ezért újabb permetezés a kezelés utáni csapadék esetén sem szükséges.

A magajáró hidas permetezőgépekkel történő deszikkálás esetében – bármennyire körültekintően is járnak el – a kaszattermés kisebb pergési veszteségével kell számolni.

A mesterséges állományleszárítási munkaműveletet jó alkalmazástechnikával és a betakarító-kapacitásnak megfelelő szakaszos bontásban kell elvégezni.

Nagyon kell ügyelni arra, hogy a permetezett területet körülvevő környezet (erdők, más kultúrák, lakott terület stb.) kárt ne szenvedjen.

Ezért is lényeges már a termőhely kiválasztásánál, hogy lakott területtől, más kultúráktól távolra eső, zárt, tömbösített területen termesszék a napraforgót, mert csak ilyen területeken engedélyezett és lehetséges a biztonságos kémiai beavatkozás.

 

 

3. kép DBF Energy napraforgó-betakarító vágóasztal kiegészítő szerelékek

 

3. kép DBF Energy napraforgó-betakarító vágóasztal kiegészítő szerelékek

 

A napraforgó-betakarító adapterek (adapter-családok) ismertetése

A napraforgó betakarítására, a kialakítás szempontjából – alapvetően – két különböző gabonavágó asztal/adapter típus különböztethető meg:

 • az arató-cséplő gépek (eredeti) gabonavágó asztalára szerelhető, napraforgó-betakarító kiegészítő vágóasztal-szerelékek, és
 • az arató-cséplő gépek ferde felhordójára kapcsolható gyűjtőtálcás (sorfüggetlen), valamint a speciális soros napraforgó-betakarító adapterek.

 

Napraforgó-betakarító (kiegészítő) vágóasztal szerelékek

Az arató-cséplő gépek gabonavágó asztalára szerelhető, kiegészítő napraforgó-betakarító vágóasztal-szerelékek négy főbb szerkezeti egységből épülnek fel: a mindkét oldali magasított rend- v. sorválasztók; a vágóasztal hátsó részén, a kipergő magvak kihullását megakadályozó – sűrű szövésű – drótháló; a tányéremelő- és magfelfogó gyűjtőtálcák, illetve a különböző kialakítású terménytovábbító motolla az (esetleges) állítható terelőlemezzel (terelőpajzzsal).

A napraforgószárak elvágását a gabonavágó asztal eredeti – vízszintes, alternáló mozgású – kaszaszerkezete végzi el.

A kaszaszerkezet általában normálvágású, meghajtása bolygóműves, a recézett élű, öntisztító (mozgó) kaszapengék lökete 76,2 mm értékű.

A napraforgószárakat az – 1,0-1,4 méterre előrenyúló – a típustól függően 230-762 mm osztású –, ún. tányéremelők vezetik az alternáló kaszaszerkezethez.

A különböző (180-750 mm) szélességű, ill. sorosztású tányéremelők magfelfogó tálcaként is szerepelnek, és a pergési – ún. szabadszem – veszteséget csökkentik.

Kialakításuk peremezett tálcás, orrvégük csúcsos, és némelyik típusnál kissé lefelé hajlított.

Az adapterek eltérő kialakítású (3-5 v. 6 lapátos) terelőszárnyas/-lapos/-ujjas (1,0-1,5 méter átmérőjű) motollái esetében a lapátok és a csőtengely konzolja között drótháló akadályozza meg a napraforgótányérok visszahordását.

A lapátok végén lévő gumilapok a kaszatokkal teli tányérok kíméletes továbbítását segítik elő.

A kisebb (- 400-600 mm) átmérőjű motollák előtt – a tányérokkal való ütköztetés csökkentése céljából – terelőpajzsot (terelőlemezt) helyeznek el, amely vertikálisan együtt mozog(hat) a motollával.

A motolla feladata a napraforgószáraknak – a tányérokkal együtt – hátrafelé terelése.

A motolla csak akkor fejti ki terelő hatását, ha kerületi sebessége (vk) nagyobb, mint a haladási (munka) sebesség (vh), tehát a – = vh/vk > 1. A motolla egy-egy kerületi pontja betakarításkor hurkolt cikloist ír le, munkája tulajdonképpen csak a rásegítésre szorítkozik, ami biztosítja a (kaszaszerkezet által levágott) rövid szárú napraforgó tányéroknak a középre hordó terménygyűjtő csigához való továbbítását.

 

A tányéremelős napraforgó-betakarító vágóasztal-szerelékek főbb műszaki jellemzői az 1. táblázatban kerültek összefoglalásra.

 

4. kép Mainero 1040 sorfüggetlen gyűjtőtálcás napraforgó-betakarító adapter

4. kép Mainero 1040 sorfüggetlen gyűjtőtálcás napraforgó-betakarító adapter

1. táblázat Napraforgó-betakarító (tányéremelős) vágóasztal-szerelékek főbb műszaki jellemzői*

Gyártó és típusok Gyártó

ország

Megválasztható gabonavágó asztal munkaszélességek

(m)

Vágóasztal-szerelékek jellemzői
Biso Sun Flower A 4,5-5,4-6,1-7,6-8,4-9,0 5-lapátos, drótháló szövésű gabona-motolla, felperemezett tányéremelők, magasított oldalválasztó falak
DBF Energy vágóasztal kiegészítők I 4,8-5,4-6,0-6,6-7,6-9,0 3-lapátos, kis átmérőjű motolla, előtte terelő pajzs, keskeny vályús tányéremelők és magasított oldalfalak
Deutz-Fahr vágóasztal kiegészítők HR 4,8-5,4-6,3-7,2 3-lapátos, nagy átmérőjű, drótháló szövésű motolla, vályús, felperemezett, ~ 120 cm hosszú tányéremelők
Zürn vágóasztal kiegészítők D 5,5-6,1-6,7-7,6-9,1 3 v. 6-lapátos, nagy átmérőjű, drótháló szövésű motolla, ~ 100 cm hosszú felperemezett tányéremelők

 

Megjegyzés: Forrás: Internet és gyártmányismertetők (2013)

* A napraforgó szárak elvágását az eredeti (alternáló) kaszaszerkezet végzi el

 

Gyűjtőtálcás (sorfüggetlen) napraforgó-betakarító adapterek

Az arató-cséplő gépek ferde felhordójára kapcsolható gyűjtőtálcás, sorfüggetlen napraforgó-betakarító adapterek kialakítása az előzőekben ismertetett – a vágóasztalra szerelhető – kiegészítő szerelvényekhez közel hasonló.

Ezeknek az adaptereknek a cső- vagy négyszög-keresztmetszetű, zártszelvényű vázát hossz- és kereszttartók képezik, amelyeket lemezborítások fednek le.

A magasított hátsó- és oldalfalak durvalemezből kerülnek kialakításra.

A középre hordó – nagy menetemelkedésű csigalevelekkel ellátott – terelőcsiga középen különböző kialakítású (pl. gumilapkás, bedobó lapátos, fix bedobó ujjas, stb.) is lehet.

A napraforgószárak elvágását a normál vágású kaszaszerkezetek végzik el, a mozgó pengesor osztása a legtöbb esetben 3″ = 76,2 mm, ami a kaszaujj osztással és a kaszalöket hosszával is megegyezik.

Az adapterek kaszasínre (kaszagerendára) felerősített mozgó pengéi általában nem húzódnak végig az adapter teljes szélességében, hanem csak a gyűjtőtálcák osztásainak (a betakarítandó napraforgósoroknak) megfelelően kerülnek rögzítésre (felszegecselésre).

A kaszagerenda, illetve a vágószerkezet alatt a napraforgószárakat fogazott (fűrészfog) élű lemezekkel ellátott lehúzó henger(ek) húzza(k) be a kaszaszerkezethez.

A tengelyenként négy fogazott (vágófésűs) lemezzel kialakított lehúzó-henger az adapter teljes szélességében áthúzódik.

 

5. kép Capello Helianthus 7500 adapter oldalfala, gyűjtőtálcái és lépcsős terelőlemeze

 

 

5. kép Capello Helianthus 7500 adapter oldalfala, gyűjtőtálcái és lépcsős terelőlemeze

A sorfüggetlen gyűjtőtálcás napraforgó-betakarító adapterek legfontosabb szerkezeti elemei az alsó kereszttartókhoz (csavarkötésekkel) erősített, lemezből kialakított és előre nyúló sorválasztó gyűjtőtálcák.

(Az angol szakirodalom – alakjuknál fogva – „ship”-nek, a német „schiff”-nek, azaz „hajó”-nak nevezi ezeket.)

Feladatuk a napraforgószáraknak a vágószerkezethez történő (be)vezetése, az egyes napraforgósorok – a sortávolságtól független! – szétválasztása.

Ezek az előre nyúló gyűjtőtálcák – 1300-1800 mm hosszúságúak, szélességük 230-380 mm, a tálcák szélei közötti távolság ~50-80 mm.

A felperemezett tálcák eleje csúcsos kialakítású, hátsó végeik közvetlenül az alternáló kaszaszerkezet fölött vannak a kereszttartókhoz erősítve.

Némely típusnál a gyűjtőtálcák alulról gömbvasakkal vannak kitámasztva, de ismeretesek menetes rúddal kitámasztott gyűjtőtálcák is, amelyek menetes része – a merevítés és a kitámasztás mellett – kismértékű „helyzetkorrekciót” is lehetővé tesz.

Egyes típusoknál – általában minden második tálcánál – a szárbevezető-rés külön peremlemezekkel is szabályozható.

A gyűjtőtálcák sorközeiben megvezetett terményszárakat – a tányérokkal együtt – a legtöbb kivitel esetében egy konzolos felfüggesztésű és terelőlemezzel (terelőpajzzsal) is ellátott motolla továbbítja az adapter gyűjtőrészéhez, a középre hordó terelőcsigához.

A terménytovábbító motolla 3-lapátos, terelőlapos vagy spirálvonalban elhelyezett terelőujjas kialakítású lehet, de van olyan megoldás is, amikor a napraforgótányérokat először egy csőtengely támasztja meg, és tereli azokat a terelőujjas motollához.

A napraforgó betakarítására használt gyűjtőtálcás (sorfüggetlen) napraforgó-betakarító adapterek fontosabb műszaki megoldásait a 2. táblázat ismerteti.

 

 

6. kép Franco Fabril FFG 525 gyűjtőtálcás adapter munka közben

 

6. kép Franco Fabril FFG 525 gyűjtőtálcás adapter munka közben

2. táblázat Gyűjtőtálcás (sorfüggetlen) napraforgó-betakarító adapterek főbb műszaki jellemzői*

 

Adaptergyártó és típusok Gyártó

ország

Megválasztható adapter munkaszélességek

(m)

Kiegészítő részegységek
Capello Helianthus I 7,5-9,4 vertikálisan állítható (lépcsőzetes kialakítású) terelőpajzs, alatta terelő lapkás motollával
Claas Sunspeed H 8,4-9,0-9,8-10,5-11,2-12,0 hidraulikusan állítható ívelt terelőlemez, alatta terelő lapkás motolla a tányérok továbbításához
Cressoni Stacsol I 4,8-5,4-6,0-7,2-9,0 vertikálisan állítható ívelt terelőpajzs, mögötte 3-lapátos termény-terelő motolla
Franco Fabril FFG 525 RA 5,6-6,8-7,5-8,4-10,3-11,2 előtét csőtengely a szárak megtámasztására, mögötte spirálisan elhelyezett bedobó-ujjak a tányérok továbbításához
Geringhoff Sun Lite D 6,1-7,6-9,2 vertikálisan állítható terelőlemez, mögötte fűrészfogas lapátozású motollával a termény továbbítására
Mainero M 1040 RA 5,4-6,1-6,8-7,5-8,9-10,3-11,7 fix terelőpajzs, alatta csőtengely spirálisan elhelyezett szártovábbító ujjakkal
Nardi-Pegaso Sunstorm SFH I 6,4-7,4-9,4 vertikálisan állítható terelőpajzs, mögötte ujjas csőtengely
Olimac Sun Worker D 7,6 ívelt szárterelő lemez, alatta 3 lapátos motollával
Zaffrani** Z 500…940 I 5,0-5,5-6,0-7,4-9,4 előtét terelőlemez, alatta 3-lapátos motolla a termény továbbítására
Zürn Solero D 5,6-8,4-11,2 bedobó-ujjakkal rendelkező csőtengely a termény továbbításához

 

Megjegyzés: Forrás: Internet és gyártmányismertetők (2013)

* Valamennyi adapter vízszintes – alternáló – kaszaszerkezettel rendelkezik a napraforgószárak elvágására

** szárzúzóval ellátott adapter-változatok is vannak

 

Soros napraforgó-betakarító adapterek, adapter-családok

A gyakorlatban alkalmazott napraforgó-betakarító adapterek többségét az arató-cséplő gépek ferde felhordójára kapcsolható speciális, soros adapterek képezik.

Az adapterek sortávolsága (a sorok osztása) a típustól függően: 45; 50; 55; 60; 70; 75; 76,2; 80; 90 cm közötti, míg a sorok száma 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16 db lehet.

Ezeknél az adaptereknél is megtalálhatók a kétoldali oldalfalak, a sorválasztók, ill. az adapterek hátsó részére felszerelt védőhálók.

Feladatuk a sorok szétválasztása, és a napraforgótányérok, kipergő szemek oldalra, valamint hátra történő kihullásának megakadályozása.

Az adapterek idomacélokból és lemezekből készített hegesztett vázának hátsó része vályúalakú kiképzésű, amely vályúalak a középre-hordó csiga házát is képzi.

A váz elején az adapter működő elemeit tartó konzolok találhatók meg.

A konzolokhoz a (sorválasztó) terelőorrok, két szélükhöz és tetejükhöz a burkolati elemek, ill. a hajtásátvitel elemei csatlakoznak.

Az adapterek hátsó, középső részükön kiképzett nyílásokon keresztül csatlakoztathatók az arató-cséplő gépek ferde felhordóihoz.

A soros napraforgó-betakarító adapterek meghajtása – a ferde felhordó teljesítmény leadó tengelyéről – egy- vagy kétoldali is lehet.

 

 

7. kép Linamar Oros Sun 6 soros, rezgőtálcás napraforgó-betakarító adapter

 

7. kép Linamar Oros Sun 6 soros, rezgőtálcás napraforgó-betakarító adapter

A napraforgószárak megvezetése, soronkénti megfogása (behúzása) történhet:

 • a soronként elhelyezett (ék-; csonka gúla-; hullám- alakú) heveder-párokkal;
 • soronként 1 v. 2 db füles (lásd még ún. kanalas, vitorlás) behúzó-lánccal;
 • soronkénti (egy- v. két-bekezdésű) behúzó csigával.

Az arató-cséplő gép előre haladása közben a soronkénti terelőorrok a napraforgószárakat (sorokat) szétválasztják és a behúzó szerkezethez terelik.

A (különböző) behúzó szerkezetek a szárakat a tányérokkal együtt – általában megvezető lécek között – a vágószerkezetekhez juttatják.

A napraforgószárak tányérok közelében történő elvágását – a szerkezeti kialakítástól függően – vágócsigák, alternáló mozgású kaszapengék, vagy függőleges tengelyű hullámos kialakítású (csipkés/csillag-alakú) forgókések/forgótárcsák végzik el.

Valamennyi ilyen rendszerű adapternél az aktív behúzó szerkezetek közvetlenül a tányérok levágása után továbbítják azokat a középre hordó terménygyűjtő-csiga vályújába.

Az esetlegesen lehulló tányérokat és kipergő szemeket a – konstrukciónként különböző kialakítású – soronkénti tálcák gyűjtik össze, ahonnan a tányérok és napraforgómagok a csigavályúba csúsznak.

Egyes adapter-családoknál – a betakarítási veszteségek csökkentése érdekében – a magfelfogó tálcák rugalmas felfüggesztésűek és excenterrel mozgatottak, ún. „rezgőtálcásak”, hogy a termény ne torlódhasson fel a csigavályúba kerülés előtt és a magtovábbítás is biztonságosabb legyen.

A speciális, soros napraforgó-betakarító adapterek főbb műszaki jellemzőit a 3. táblázat foglalja össze.

 

 

8. kép Rostselmash Falcon PSzP-810 soros adapter

8. kép Rostselmash Falcon PSzP-810 soros adapter

3. táblázat Soros napraforgó-betakarító adapterek (adapter-családok) főbb műszaki jellemzői

 

Adaptergyártó és típusok Gyártó

ország

Betakarítható napraforgó sorok száma

(db)

Megválasztható sortávolságok

(cm)*

Soronkénti
szárbehúzó szerkezet szárelvágó szerkezet
jellemzése
Biso Sun Power A 6-8-12 70-75 egyoldali füleslánc szárvágó tárcsák
Cressoni SG 3 I 5-6-7-8-9-10-11-12 45-50-60-70-75 ék alakú behúzó elemes heveder-párok csipkés-hullámos tárcsapárok
DBF Energy TI/TI-RP1 I 6-8-10-12 45-70-75-90 hullámos hevederpárok csipkés-hullámos tárcsapárok
Dominoni G-900/GL-900 I 4-5-6-8-10-12 70 egyoldali füleslánc csipkés vágótárcsa párok
Fantini GO2/GH2 I 4-5-6-7-8-9-10-11-12 45-50-70-75-80 csonka gúla alakú elemes hevederpárok hullámos tárcsapárok
Geringhoff Sun Star** D 8-12-16 70-75 egyoldali füleslánc csipkés-tárcsás vágókések
Linamar Oros Sun** H 6-8-12 70-76,2 egyoldali füleslánc csillagkéses vágótárcsák
Maya Yunkax E 4-5-6-7-8-9-10 75-80 trapéz lapkaelemes hevederpárok csillagkéses vágótárcsák
Optigép OptiSun/PSM** H 4-5-6-8-10-12-16 50-55-60-70-76,2 egyoldali füleslánc csillagkéses vágótárcsák
Rostselmash Falcon PSzP UA 6-8-10-12 70-75 egyoldali füleslánc szárelvágó merev kések

 

Megjegyzés: Forrás: Internet és gyártmányismertetők (2013)

* A betakarítható sorok száma nem minden esetben egyezik meg a megválasztható sortávolság értékével

** szárzúzóval ellátott adapter-változatok is vannak

 

Kiegészítő részegységek, szárzúzós/összecsukható adapter változatok

Több mezőgépgyártó cég átalakított, ill. átalakítható kukoricacső-törő adapterét is ajánlja a napraforgó betakarítására, és a kivitelezéshez átalakító készletet biztosít (pl.: Linamar Oros; Capello; DBF Energy; Geringhoff; Olimac, stb.).

Az adapter(ek) átalakítása aránylag könnyen és gyorsan elvégezhető, így – kisebb, pl. 20-50 hektár betakarítandó termőterület esetén – a napraforgó ilyen módon történő betakarítása költségtakarékos eljárásnak is nevezhető.

 

 

9. kép Maya Yunkax merev vázas, 7-soros adapter

 

9. kép Maya Yunkax merev vázas, 7-soros adapter

Az újabb fejlesztésű napraforgó-betakarító adapterek váza alá/mögé – több típusnál – soronkénti szárzúzó egységeket is felszereltek, így a napraforgómag betakarításával egy menetben a napraforgó-tarlón maradt szárak zúzása is elvégezhető.

A soronként elhelyezett függőleges tengelyű zúzókések a szárzúzalékot a tarlón szétterítik.

A szárzúzó egység hidraulikusan emelhető, ill. süllyeszthető, a megkívánt tarlómagasság csúszótalpak állításával szabályozható.

A szárzúzó-egység fix és talajkövető üzemmódban is üzemeltethető, a talajkopírozást beépített rugós tag teszi lehetővé.

A soros napraforgó-betakarító adapterekkel felszerelt arató-cséplő gépek áttelepülésének megkönnyítése, valamint a közutakon való közlekedés-biztonsági előírások betartása érdekében a nagyobb munkaszélességű adapterek két széle felcsukható, a felhajtás hidraulikus munkahengerekkel – az arató-cséplő gépek hidraulikus rendszerébe kötve – működtethető.

A szélső sorokat hidraulikusan felhajtható típusoknál 4+1×1; 4+2×2; 6+2×2, 8+2×4 és 6+3×2 (fix+felhajtható) soros elrendezésű kivitelek vannak.

 

10. kép A termény továbbítását segítő fülesláncok Geringhoff Sun Star adapteren

 

10. kép A termény továbbítását segítő fülesláncok Geringhoff Sun Star adapteren

Alkalmazási területek, gépbeállítási lehetőségek

Az arató-cséplő gépek gabonavágó asztalára szerelhető gyűjtőtálcás vágóasztal-szerelékekkel – munkaszélességüktől függően – műszakonként 16-22 hektár betakarítására nyílik lehetőség.

A gyűjtőtálcás, és a 6-12 soros napraforgó-betakarító adapterek ~25-40 ha/műszak területteljesítményre képesek.

A nagyobb területen (200-300 ha) termelőknek a betakarítási veszteségek csökkentése érdekében célszerűbb a speciális soros napraforgó-betakarító adapterek alkalmazása, amelyek nagyobb beruházási igényét, a kisebb veszteséggel betakarított terméstöbblet (2-3%), a nagyobb munkasebességek (~ 8-10 km/h) következtében elérhető területteljesítmény növekedés, ill. az optimális időn belül elvégezhető napraforgó-betakarításból származó megtakarítás, amortizációs idejük felénél/harmadánál kompenzálja.

A kisebb területen (~ 100 ha) termelőknek a napraforgó betakarítására az átalakítható kukoricacső-törő adapterek alkalmazása célszerűbb.

 

11. kép Napraforgó-betakarító átalakító készlet DBF Energy kukoricacső-törő adapterhez

11. kép Napraforgó-betakarító átalakító készlet DBF Energy kukoricacső-törő adapterhez

A különböző típusú és áteresztőképességű arató-cséplő gépek kezelési utasításában megtalálhatók azok az ajánlott gépbeállítási adatok, amelyeket a napraforgó betakarításakor célszerű figyelembe venni.

 

12. kép Opti Sun 6Z szárzúzóval ellátott soros adapter

 

12. kép Opti Sun 6Z szárzúzóval ellátott soros adapter

A napraforgó a könnyen csépelhető szemes termények közé sorolható, ezért a cséplőszerkezetet is ennek megfelelően kisebb ütő- és dörzsölő munkára kell beállítani.

Ez a dobkosár-rés növelésével és a cséplődob kerületi sebességének csökkentésével érhető el.

A 40 mm körüli belépő és 20-24 mm körüli kilépő cséplőrés mellett, 8-12 m/s cséplődob kerületi sebességgel, lényegében veszteségmentes cséplés biztosítható.

Ugyancsak csökkentendő a szelelő fordulatszáma, hogy a napraforgó kaszatokat (magvakat) a tisztítószerkezet ne „fújja” ki.

Minimális tisztítási veszteség, és 90-95% feletti szemtisztaság érhető el a tisztító szerkezetnél a zsalus rosták nagyra nyitásával, vagy az ajánlott rostakombináció alkalmazásával, ill. a szelelő gondos beállításának segítségével.

A ma használatos, korszerű arató-cséplő gépek általában olyan áteresztőképességgel rendelkeznek, amelynek napraforgó betakarításában – a betakarítási veszteségek nagymértékű növekedése nélkül – legfeljebb csak 60-70%-a használható ki.

 

 

13. kép A szárzúzóval ellátott soros adapter jó minőségű munkára képes

 

13. kép A szárzúzóval ellátott soros adapter jó minőségű munkára képes

A vágóasztalra szerelhető napraforgó-betakarító adapterek alkalmazása esetében az arató-cséplő gépek üzemeltetése 5-6 km/h munkasebességgel történjen, a motolla kerületi sebességét ennek a sebességnek az 1,05-1,1-szeresére kell beállítani.

A soros napraforgó-betakarító adapterek üzemeltetése 8-10 km/h közötti munkasebességgel történjen, míg a gyűjtőtálcás (sorfüggetlen) adapterek üzemeltetésekor a 6-8 km/h munkasebesség tartományt célszerű betartani.

 

14. kép Fantini GH2-8 hidraulikusan összecsukható 8-soros napraforgó adapter

 

14. kép Fantini GH2-8 hidraulikusan összecsukható 8-soros napraforgó adapter