fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Agrárágazat-2024/6. lapszám cikke - 2024 május 31.

Lezajlott az állattartó telepek támogatását célzó pályázati felhívás tervezetek társadalmi egyeztetése. A KAP ST 2024. évi ütemtervében szereplőtől eltérően 2 különböző tervezeti anyagot ismerhettünk meg és véleményezhettünk az egyeztetési fázisban. Alapvetően az igényelhető támogatási összegek méretében, a támogatható tevékenységekben és az elszámolható költségeket érintő korlátokban mutatkozik eltérés a felhívások között. A „kisebb” támogatási értékhatárral meghirdetett felhívás címében a megújítása szó került feltüntetésre, míg a „nagyobb” támogatási összegűnél a fejlesztése szerepel.

Lapzártáig még nem kerültek meghirdetésre a kész felhívások, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy még jelentősebb pontosítások várhatóak. Fontos, hogy az előminősítéseknél a korábbi évekhez képest nagyobb hangsúlyt fektetnek a pénzügyi paraméterekre, a kedvezőbb mutatószámokra. Támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ-üzemmérettel rendelkezett, és árbevétele legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kollektív projektként valósíthat meg fejlesztést a termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.

A fejlesztés keretében lehetőség van meglévő, működő állattartó telep korszerűsítésére, továbbá új, építési előzmény nélküli zöldmezős beruházás keretében történő kivitelezésre, illetve olyan állattartó telep ismételt termelésbe vonására is, amelyen a pályázat benyújtását megelőző 5 évben nem folyt állattartó tevékenység.

Forrás: solum.hu

A kedvezményezettek csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott (új telep létesítése esetén tartani tervezett) állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Célterületek

1. Állattartó telepek általános korszerűsítése;
2. Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöldberuházások;
3. Állattartó telepek fejlesztése az ammóniakibocsátás-csökkentés érdekében;
4. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorítását célzó beruházások.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható fejlesztések

Állattartáshoz kapcsolódó, termelőtevékenységet szolgáló épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése:

• Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítése, felújítása (például: istálló, tojásválogató-, keltetőépület építése, férőhely kiépítése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása, fejő- és tejház építése, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, juh- és kecsketartásnál állattartó sátor és fürösztő kialakítása, mézház építése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása).

Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:

• Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása, fejlesztése, a fejés, a tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése.
• Takarmány-előkészítés, -kiosztás, -tartósítás és -kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
• Tojásjelölő, – osztályozó és -csomagoló, illetve -tisztító berendezések beszerzése.
• Fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölőkaloda, körbálaetető, mobil borjúóvoda.
• A szálastakarmány-betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózóadapter). Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. Az Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás esetében.
• Válogatókarám (mobil), körmölőkaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbálaetető, fix és mobil villanypásztorrendszer kialakítása.

Energiamegtakarítási célú felújítás, korszerűsítés:

• Az energiahatékonyság-javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése elvárás.
• Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások.
• Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (pl. szigetelés, nyílászárócsere).
• Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati-melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
• Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
• Meglévő beépített vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése.
• Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

• Cél a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használatimelegvíz-igény, villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. Ide tartoznak a napkollektorok, a biomassza-alapú rendszerek, hőszivattyús rendszerek, a geotermikus energia, az anaerob lebontásra (biogáztermelésre) épülő rendszerek, napelemes és szélenergia rendszerek. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény – a biogázüzemek kivételével – termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia-fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.

Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl. meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása).

• Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat (pl. légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya-injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése).

Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása:

• Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.
• Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából:

• Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, de feltétel az előírthoz képest legalább 20%-kal vagy legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt: többlet szalma biztosítása, levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése, változtatás a takarmány összetételének és az ellátásának módjában, egészségi állapot monitorozása, részben tömör padlózat biztosítása.

Önállóan nem támogatható fejlesztések

• Telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés – az összes elszámolható költség max. 20%-a.

• Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek és az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca) beszerzése – Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása felhívásnál az összes elszámolható költség max. 25%-a.

• Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés-ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és perifériarendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása. Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása felhívásnál az összes elszámolható költség max. 15%-a, de legfeljebb 150 millió Ft támogatás. Az Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívásnál az összes elszámolható költség max. 5%-a.

• A szervestrágya-kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például szervestrágya-szóró, trágyakijuttató adapter, hígtrágyakijuttatás céljára szolgáló hígtrágyaszállító tartálykocsi) – max. 100 millió Ft támogatási összeg.

• Az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása. Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása felhívásnál az összes elszámolható költség max. 15%-a, de legfeljebb 150 millió Ft támogatás.

• Az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű, termény és a takarmány tárolására szolgáló, építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl. telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).

• A járványvédelmi beruházások keretében vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása, karanténistálló kialakítása, higiéniai sorompó (beléptetőkapu kézfertőtlenítővel) kialakítása, bálatakaró ponyva beszerzése, szabad tartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése, telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulékavics borítással.

Forrás: axial.hu

Nem támogatható tevékenységek

Ide tartozik: a mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése, folyékony bioüzemanyag előállítása, mezőgazdasági géptároló/gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása, szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok, valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi), 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma-/széna-/eszköztároló sátrak beszerzése.

Kötelezettség

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani az érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. Bázislétszámként a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évet (2023) veszik alapul.

A fenntartási kötelezettség a művelet fizikai befejezésétől számított 5 éves időtartamra szól.

forrás: valkon.hu

Megkezdés, megvalósítás

Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Felújítás vagy bővítés esetében a Nemzeti Kifizető Ügynökség által lefolytatott előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.

Trágyatároló építését magában foglaló művelet csak az előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. A trágyatároló építését is tartalmazó, előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett művelet esetén a trágyatároló elutasításra kerül.

Új építéssel vagy gép-, eszközbeszerzéssel járó projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségre már meg lehet kezdeni.

Több elszámolási időszak választásakor mindkét felhívás esetében a kedvezményezett a támogatói okirattól számított 1 éven belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni. Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című felhívásnál előírás még 2 éven belül a megítélt támogatás min. 60%-át elszámolni.

A művelet megvalósítására az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása felhívás esetén a támogatói okirat véglegessé válásától 3 év, a „kisebb” támogatási értékhatárú pályázatnál pedig 2 év áll rendelkezésre.

Támogatás mértéke, összege

Alaptámogatás mértéke:

– 1. és 2.1. célterületeken 50%,

– 2.2. célterületen 70%,

– 3. célterületen 80%,

– 4. célterületen 70%.

Kizárólag az 50%-os alaptámogatásnál van lehetőség megemelt mérték elérésére:

• +15% fiatal mezőgazdasági termelőknek,

• +15% gazdaságátadásnál (a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet),

• +10% ökológiai minősítésű termék előállítónak – legalább 10 000 euró STÉ ökológiai üzemméret és az állattenyésztési ágazat üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú,

• +10% kollektív beruházásnál,

• +10% beruházási hitelhez igénybe vett kamattámogatásnál,

• +5% beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díj igénybevételénél.

A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot az 1. és a 2.1. célterületen.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg a „nagy” beruházásokat magában foglaló felhívás esetén min. 200 millió Ft, max. 5 milliárd Ft. Belső támogatási korlát ennél a jogcímnél a 3. célterületen a max. 500 millió Ft, a 4. célterületen a max. 30 millió Ft.

A „kisebb” projektméretű felhívásnál max. 200 millió Ft támogatás vehető igénybe. Belső támogatási korlát ennél a jogcímnél a 3. célterületen a max. 50 millió Ft, a 4. célterületen a max. 30 millió Ft.

Előleg igénybevételére lesz lehetőség a megítélt támogatási összeg 25%áig, ez a „nagyobb” támogatási összegű felhívásnál legfeljebb 500 millió Ft lehet, míg „kisebb” projektigényű felhívásnál max. 50 millió Ft értékhatárig terjedhet.

Forrás: valkon.hu

A pályázat benyújtása

Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása felhívás esetén az első értékelési szakasz 2024. július 30-tól augusztus 12-ig elérhető, a második augusztus 13. és 26. között áll nyitva. A megmaradt források függvényében a harmadik időszakot 2025. február 18-tól március 3-ig tervezik, a negyedikben március 4. és 17. között lenne beadás.

Az Állattartó telepek megújításának támogatása felhívásnál az első értékelési szakasz 2024. június 25-től július 8-ig elérhető, a második július 9. és 22. között áll nyitva. A le nem kötött források függvényében a harmadik időszakot 2025. január 7. és 20. között tervezik, a negyedikben január 21-től február 3-ig lenne beadás.

A kedvezményezett értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. A kedvezményezett eltérő értékelési szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban.

Tavaszi Attila
Som-Tan Kft., Bábolna