fbpx

A Földforgalmi törvény – a jogosultak köre már nem csorbul

Írta: Barna Ferenc - 2022 június 15.

Alaptörvény-ellenesek minősítette a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés d) pontját az Alkotmánybíróság, ezért azt megsemmisítette. Ez kedvezően érinti a földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő árverésen vásárolni szándékozók körét.

A mezőgazdasági munka
A termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó előírások csak sarkalatos törvényben szabályozható (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A 20 km-es távolságra vonatkozó előírás

A Kormányrendelet érintett pontja korábban úgy rendelkezett, hogy a termőföldek árverésén való részvételnek alapfeltétele A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban Földforgalmi törvény) 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó előírás.

Az Alkotmánybíróság erről a rendelkezésről mondta ki, hogy ellentétes a Földforgalmi törvénnyel, ugyanis ezzel kizárta a termőföld tulajdonjogának árverésen történő megszerzését mindazok számára, akik egyébként a Földforgalmi törvény alapján jogosultak lettek volna termőföldet szerezni.

A testület bírói indítványra indította a vizsgálatot

Az indítványozó bíróság előtt ugyanis folyó ügyben az adóhatóság határozata alapján végrehajtási eljárás keretében árverésre bocsátott ingatlan 1/2 arányú tulajdonosa az ingatlan 1/2 tulajdoni illetőségének megszerzése céljából kívánt részt venni az árverésen, azonban arra a sérelmezett a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján nem volt lehetősége.

A támadott rendelkezés rendeleti úton szűkítette a termőföld tulajdonjoga megszerzésének törvényi lehetőségét, továbbá nem azonos körbe tartozó jogalanyokkal szemben a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó azonos feltétel teljesítését írja elő.

Az Alkotmánybíróság kimondta

Az Alaptörvény értelmében a termőföld tulajdonjogának megszerzése korlátait és feltételeit, azaz a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó előírásokat sarkalatos törvényben kell rögzíteni, nem rendeletben

Jelen esetben a jogalkotó nem sarkalatos törvényben, hanem kormányrendeletben rögzített egy, a Földforgalmi törvény általános tulajdonszerzési rendelkezéseitől eltérő anyagi jogi többletkövetelményt a termőföld tulajdonjogának árverésen történő megszerzésére vonatkozóan, ezzel megsértette az Alaptörvényt.

Az Alkotmánybíróság tanácsa ezért a támadott rendelkezés megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmáról döntött.

A Karácsonyi csomagban foglalt jogszabályváltozásokról, melyek a földadásvételi ügyeket is érintette, korábban beszámoltunk.

Forrás: NAK
Összeállította: Barna Ferenc