Gyorsulhatnak a földadásvételi ügyek

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 06.

Idén már nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek adásvételi, illetve haszonélvezeti szerződések előzetes kontrtolljánál – karácsony előtt pár nappal kihirdetésre került Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényt, ez pedig jelentős változást hozott néhány, mezőgazdaságot érintő jogszabályban.

Termőföld valahol az Alföldön
Módosultak a föld adásvételi és bérleti szerződések kapcsán a szabályok (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Karácsonyi csomag a gazdáknak

2021. december 22. napján jelent meg az a törvénymódosítás, mely érintette A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt is.

A várható jogváltozásra korábban felhívta a figyelmet portálunk.

A módosítás alapján a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzése vonatkozásában 2022. január 1. napjától – a korábbi gyakorlattól eltérően – az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell (az aláírást követő nyolc napon belül) megküldeni, és nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének.

A mezőgazdasági igazgatási szerv

A szerződés tartalmi és alaki kellékei követelményeinek történő megfelelést vizsgálja a hatóság, 15 napon belül dönt annak jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről.

Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálat során nem tagadja meg az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződés jóváhagyását, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt (azaz kifüggesztést, azonban a közzététel nem minősül az szerződés jóváhagyásának). A döntésről tájékoztatja az érintett feleket, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, aki hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Így az előzetes kontrollal elkerülhető, hogy a közzététel után vagy során felfedett hibák miatt húzódjon az ügy.

Mezőgazdasági igazgatási szervként a földforgalmi törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld igazgatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal került kijelölésre a meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására.

Őszi vetés
A föld bérleti díját arányosan kell megállapítani (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A bérleti díjnak reálisnak kell lennie

A földforgalmi törvény azon esteinek a körét is szélesíti a módosítás, amikor a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását: 2022. január 1. napjától megtagadási oknak számít a törvény értelmében, ha a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás vagy a haszonbérleti szerződésben szereplő egyéb ellenszolgáltatás aránytalan, vagyis ha nincs összhangban az összkörülményekkel.

Aránytalannak kell tekinteni a haszonbér értékét, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. Ezek például a föld fekvése; minősége; öntözhetősége; művelhetősége; közútról megközelíthetősége. Nem lehet hivatkozási alap jövőbeni, bizonytalan esemény, kockázatvállalással összefüggő krülmény.

Van rá lehetőség, hogy a haszonbér mégis eltérjen a helyben szokásostól, azonban akkor annak okát a szerződésben fel kell tüntetni és indokolni is kell. A mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására, a haszonbérleti szerződés jóváhagyása iránti eljárás során, a bérbe adó köteles bizonyítani az értékarányosságot.

A haszonbér aránytalansága tárgyában a módosítás hatálybalépését követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelzéssel élhet a mezőgazdasági igazgatási szerv felé.

Forrás: NAK, Sajtóközlemény
Összeállította: Barna Ferenc