Bezárás

Szerződésmegtagadás a szokásos haszonbértől való eltérés

Írta: Barna Ferenc - 2021 november 23.

A föld használatára, annak adásvételi szerződésére vonatkozó szabályok lényegesen változhatnak – a hónap elején benyújtásra került, a földtörvény egyes rendelkezéseit is lényegesen megváltoztató „Egyes agrártárgyú törvények módosításáról” című törvényjavaslat-csomag alapján.

 

A mezőgazdasági művelés alá vont földek
A módosító csomag több, az agrárium területét szabályzó törvényt érint (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Több törvényt érint a benyújtott javaslat

A csomag lényeges változásokat hoz – elfogadás esetén – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvény rendelkezései kapcsán.

A föld tulajdonjogának a megszerzésére irányuló szerződésnek tartalmi követelményét pontosítja, illetve bővíti. Ezzel a visszaéléseket próbálják megelőzni, illetve elvileg gyorsítják az átadás-átvételi, átruházási folyamatot.

A digitalizáció itt is jelentkezik: „a szerződéshez csatolni kell az elektronikus regisztrációt igazoló dokumentumot”. Ez fogja kiváltani a jelenlegi biztonsági kellékekkel rendelkező okmányt.

 

Gyorsabbá válhatnak az adás-vételi eljárások

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása tárgyában a hatósági eljárás, vagyis az érdemi vizsgálat – a javaslat értelmében – már a közzétételt megelőzően megindítható, így az érdekelt felek időt takarítanának meg, mikor a szerződés olyan alapvető hibát tartalmaz, hogy azt a hatóságnak a kifüggesztési folyamat után meg kell tagadnia.

Vagyis kifüggesztésre már olyan anyag kerül, melynek hatósági kontrollja megtörtént.

 

Mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződés jóváhagyását megtagadhatja

A haszonbérleti díj megállapítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések sosem sikerülnek egyszerűre, könnyen értelmezhetőre és jól alkalmazhatóra.

A javaslat most a hatósági jóváhagyás felől közelíti meg a kérdést: amennyiben a haszonbérleti díj vagy egyéb ellenszolgáltatás nincs összhangban a föld objektív előnyös tulajdonságaival, vagyis aránytalan, a hatóság erre hivatkozva megtagadhatja a szerződés jóváhagyását.

Az objektív előnyös tulajdonságokat, melyeket a hatóság vizsgál, és hivatkozási ok lehet, felsorolja a jogszabálymódosítására vonatkozó javaslat (ilyenek például a fekvés, elhelyezkedés, megközelíthetőség, öntözhetőség, kultúrállapot…).

Az arányosság bizonyításának kötelezettsége a bérbeadót terheli.

Amennyiben csökkenteni kívánják a szerződők a haszonbérleti díjat, igazolni kell annak indokoltságát.

 

A mezőgazdasági munka a földeken
A bérletidíjnak arányosnak kell lennie a mezőgazdasági művelés alá vont föld tulajdonságaival (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

A javaslat teljes szövege az Országgyűlés honlapján elérhető, letölthető.

A cikkben taglalt változások még nem elfogadott jogszabályok, csak javaslati szinten van a törvényhozási folyamatban. A végleges módosítás tartalmi elemeit a törvény elfogadása után pontosítani szükséges.

 

Forrás: NAK
Összeállította: Barna Ferenc