Bezárás

A föld haszonbérleti szerződése felülvizsgálható

Írta: Barna Ferenc - 2021 augusztus 16.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is értelmezte a Kúria jogegységi határozatát: „Földet a gazdáknak” programmal érintett terület haszonbérleti szerződésének díja felülvizsgálható akkor is, ha a régi Ptk.-t alkalmazták, annak idejében született.

 

Földet a mezőgazdasági termelőknek
Értelmezte a NAK a Kúria határozatát a haszonbérleti szerződések tárgyában (Fotó: Barna Ferenc)

 

A NAK álláspontja szerint

„A Kúria idén júliusban kiadott jogegységi határozata értelmében azon földműveseknek is lehetőségük van a haszonbérleti díj módosítására – valamint ehhez kapcsolódóan végső soron a haszonbérleti szerződés esetleges felmondására –, akik a „Földet a gazdáknak!” program keretében 2016. január 6-án vagy azt követően úgy szereztek földet, hogy a földön a régi Ptk. hatálya alatt született haszonbérleti szerződés van életben.”

Vagyis nem gond, ha valakinek a szerződése a régi Ptk. jogszabályára hivatkozik. Az új, hatályos jogszabályok rendelkezéseit alkalmazva a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél közötti új szerződésnek kell tekinteni a felülvizsgált szerződést, melynek tartalma, a feleket megillető jogok és kötelezettségek változatlanok maradnak.

 

A Kúria 7/2021. Polgári jogegységi határozata

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-i hatálybalépése előtt létrejött szerződésből származó jogok és kötelezettségek 2016. január 6-án vagy azt követően jogszabály rendelkezése alapján szállnak át másra, a szerződésre a továbbiakban a Ptk-t., valamint a kapcsolódó egyéb anyagi jogi szabályokat kell alkalmazni.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) tartalmazza a haszonbérleti díj módosításának szabályait.

A jogegységi határozat értelmében megállapítható, hogy a Fétv. által biztosított haszonbérleti díj módosításának a lehetősége nem csak a haszonbérleti díj felülvizsgálatát biztosító rendelkezés 2016. január 6-i bevezetését követően létrejött haszonbérleti szerződésekre érvényes, hanem azon régi Ptk. alatt létrejött haszonbérleti szerződésekre is, amelyek 2016. január 6-án vagy azt követően jogszabály rendelkezése alapján szálltak át másra.

 

Földet a mezőgazdasági termelőknek
A mezőgazdasági célra használt földek haszonbérleti díja felülvizsgálható a régebbi esetekben is (Fotó: Barna Ferenc)

 

A földhasználatával kapcsolatos jogszabályi változások már korábban is téma volt, nem egyszerű eligazodni a hatályos rendeletek között.

Az erdőket érintő jogszabályokat portálunk már felvázolta.

 

Forrás: NAK, Sajtóközlemény