Módosult a jogszabály, könnyebb lesz az erdőkezelés

Írta: Barna Ferenc - 2021 június 09.

Az erdők használatba adását a tavaly hatályba lépő szabályozások bizonytalanná tették, így azok a gyakorlatban nem mindig valósultak meg, számuk csökkent. Most, nyár elején kihirdetett jogszabályi módosításnak köszönhetően értelmezhetőbbek és alkalmazhatóbbak lesznek az erdőkezelés tárgyában a vonatkozó szabályok.

 

Mezőgazdaság, erdőkezelésMezőgazdaság több területét érintő törvény került kihirdetésre, mely érinti az erdőkezelést is (Fotó: Barna Ferenc)

 

A törvénymódosításnak köszönhetően 2021. június 5-től változnak a szabályok

Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény jelentősen módosította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény erdőkezelésre vonatkozó szabályozását.

Az értelmezhetőbb, gyakorlatban megvalósíthatóbb szabályok jogszabályban történő rögzítésében meghatározó szerepe volt az Agrárminisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) eredményes együttműködésének. Kiemelten fontos, hogy az erdőgazdálkodás érdekében a vonatkozó szabályok egyértelműek és a gyakorlatban betarthatók legyenek.

 

A változások lényegét a NAK az alábbi pontokban foglalta össze:

  • Az erdőkezelési díj alatt a továbbiakban már kifejezetten csak az erdőkezelői közreműködés díját kell érteni, az erdőkezelő által elvégzett vagy alvállalkozókkal elvégeztetett szokványos erdőgazdálkodási tevékenységek költségei – azaz minden olyan költség, amely a tulajdonos esetében is felmerült volna, ha ő lenne az erdőgazdálkodó – már külön tételt képeznek az erdőkezelő által a tulajdonos részére készített elszámolásban.
  • A szabályozásból immár egyértelműbben kiderül továbbá az erdőkezelő és a tulajdonos közötti pénzmozgás jellege is. Eszerint, ha az adott tárgyidőszakban az erdőkezelő által végzett erdőgazdálkodási tevékenység – az erdőkezelő díját is figyelembe véve – pozitív egyenleggel zárul, akkor ezt az összeget az erdőkezelő tulajdonosi jövedelemként fizeti ki a tulajdonos részére, amely jövedelem után a tulajdonos a rá vonatkozó szabályozás alapján maga adózik (az így kifizetett jövedelem jelenleg a haszonbérleti díjhoz hasonlóan személyi jövedelemadó mentes). Ha pedig a tárgyidőszakban a költségek meghaladják a bevételeket, akkor a különbözetet a tulajdonos biztosítja az erdőkezelő részére. Azaz egyik pénzmozgás sem minősül szolgáltatás számlázandó ellenértékének, ami indokolatlanul jelentős ÁFA teherrel járna, és gyakorlatilag ellehetetlenítené az erdőkezelési konstrukció alkalmazását.

 

Mezőgazdaság, erdőkezelésAz erdőkezelésre vonatkozó szerződés tartalma rugalmasabb lett (Fotó: Barna Ferenc)

 

  • További fontos módosítások, hogy az erdőkezelési szerződésben a felek
    • a felesleges pénzmozgások elkerülése érdekében úgy is megállapodhatnak, hogy egy reálisan belátható későbbi időszakban várható, bevételekből előre láthatóan nem fedezhető erdőgazdálkodási költségek összegét – eddig ez a lehetőség csak az erdőfelújítási költségekre vonatkozott – az erdőkezelő visszatarthatja az adott elszámolási időszakban keletkező tulajdonosi jövedelemből, valamint
    • az elszámolási időszakot rugalmasan, egy évnél hosszabb időszakként is meghatározhatják.

 

Az agrárium több területét érintő módosító törvény az erdőkezelés tárgyában is rendelkezik

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény állami tulajdonú erdő hasznosítására vonatkozó szabályozása is módosul.

Az állami tulajdonú erdők hasznosítási lehetőségei közé bekerült az erdőgazdálkodási haszonbérleti és az erdőgazdálkodási integrációs szerződés keretében történő hasznosítás is.

A módosítás jelentőségét valójában az adja, hogy ugyanez a rendelkezés vonatkozik a magánerdőkben gyakran előforduló állami tulajdonrészek hasznosítására is. Azaz a módosítás nélkül ezeket a földrészleteket a tulajdonosok gyakorlatilag nem tudnák jogszerűen hasznosítani.

Az erdőkezelést ez a változás annyiban érinti, hogy az erdőkezelési szerződés keretében történő hasznosítás viszont nem került be az említett lehetőségek körébe. Ez tisztán állami tulajdonban álló erdő esetében is nehezen magyarázható, hiszen az állami földterületeknek az erdőkezeléshez sok tekintetben hasonló megbízási jogviszony keretében történő hasznosítását (elsősorban az ingatlanfenntartási feladatok ellátására) a Nemzeti Földalapról szóló törvény továbbra is lehetővé teszi.

 

Mezőgazdaság, erdőkezelésErdőkezelés magánerdő esetén, illetve állami résztulajdon esetén (Fotó: Barna Ferenc)

 

A szűkített módosítás ugyanakkor az előző bekezdésben írtak miatt az állami résztulajdonnal érintett magánerdőket is érinti, ami viszont már a magántulajdonosi hasznosítási lehetőségek indokolatlan korlátozását jelenti (a magántulajdonosok az állami résztulajdon miatt akkor sem adhatják erdőkezelésbe az erdejüket, ha az egyébként számukra a legkedvezőbb hasznosítási lehetőség lenne).

 

Forrás: NAK