Az optimális tőszám a modern hibrideknél

A magasabb tőszám szoros kapcsolatban áll a magasabb terméssel, és lehetővé teszi, hogy jobban kihasználjuk a modern hibridek genetikai potenciálját. Az újabb, modernebb hibridek nagyobb termőképessége az egységnyi területről lehozható több termésből származik, és nem pedig a növények egyedi termőképességének növekedéséből. Az újabb hibridek jobban viselik a nagyobb tőállományból eredő stresszhelyzetet, ezért érdemes kihasználni ezt a genetikában rejlő plusz potenciált.

1. sz. ábra

Az 1-es számú ábrán az Egyesült Államokból származó adatok láthatók, ahol 1985-től 2013-ig ábrázoltuk az alkalmazott átlagos tőszámot és az adott évhez tartozó termésátlagot. Az egyre magasabb termésekhez sok tényező járul hozzá, az egyik ilyen, a folyamatosan emelkedő tendenciát mutató kivetett magszám mennyisége. Az Egyesült Államokban például a 80-as évek közepén alkalmazott 56000 mag/ha-os magmennyiség napjainkban már 76000 környékén van. Ezzel együtt az akkori 7 t/ha körüli termésátlagok ma már 10 t/ha-os szinten mozognak.

A magasabb tőszámok miatt a növények egymás között nagyobb versenyt folytatnak a tápanyagért, vízért és a fényért.

A nemesítés és a szelekció azonban azokat a hibrideket részesíti előnyben, amelyek valamely megváltozott tulajdonságuknak köszönhetően jobban viselik az ilyen stresszhelyzeteket. Például a modern hibrideknek több felső levele van a cső felett, vagy a levelek meredekebb állásúak, így kevésbé árnyékolják le egymást. Továbbá a gyökérrendszer is jóval hatékonyabban képes a tápanyag és víz felvételére.

Természetesen a tőszámot nem célszerű, és nem gazdaságos egy bizonyos határ fölé vinni. Az alkalmazott tőszámnak határt szab az adott terület csapadékviszonya, a termőföld minősége, a tápanyag-utánpótlás és az alkalmazott agrotechnika. Azért, hogy egységnyi területről a lehető legnagyobb profitot tudjuk elérni, nagyon fontos az optimális tőszám meghatározása. A DuPont Pioneer-nál minden évben állítunk be tőszámkísérleteket az ország különböző régióiban, ezzel bizonyos támpontot adva a gazdálkodóknak, a hibridjeink tőszám optimumával kapcsolatban.

2. sz. ábra

A 2-es számú ábrán az Iregszemcsén elvetett kisparcellás, négy ismétléses tőszámkísérletünk eredménye látható.

Fontos tudni, hogy a tőszám az iregszemcsei kísérlet esetében a betakarításkori tőszám és nem pedig a kivetett magszám. Továbbá azt is számításba kell venni, hogy ez a termőhely átlag felettinek mondható, ahol a talajadottságok kedveznek az intenzív kukorica termesztésnek. A fenti adatok alapján az itt elvetett hibridek esetében – és intenzív termesztési viszonyok közé ?, átlagosan a 75000 beállt növényszám mondható optimálisnak.

1. sz. fotó

A fényképen (1. sz. fotó) a P0023-as hibrid csövei láthatók, amit 5 méter hosszan törtünk le a különböző tőszámokon. Így a felső sortól lefelé haladva a 45-60-75-90 ezres tőszámokról származnak a csövek. A P0023 kiemelkedően jó stressztűrését mutatja, hogy még a legmagasabb tőszámon is csak kis mértékű orrosodás volt tapasztalható, a legnagyobb termést is itt adta, ebben a kísérletben. A hibridjeink esetében az adott területre és technológiához javasolt optimális tőszám tekintetében, segítséget kaphat agronómus kollégáinktól. Szakmai támogatásért keresse őket bizalommal!

Fábián László
Termékmenedzser
Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.

hibrid kukorica növénytermesztés pioneer tőszám