fbpx

Brojler takarmányozás

Írta: Szerkesztőség - 2013 szeptember 27.
A takarmánygyártási számlák a kereskedelmi minőségű brojler termelési költségeinek 60–70%-ára rúgnak. A takarmány pelletálásához munkaerő és energia befektetése szükséges, de ezek a költségek indokolhatók, ha a baromfi teljesítménye növekszik a pellet minőségi javulása következtében.
Fontos azonban, hogy a pellet minőségének javítására használt technikák ne csökkentsék a tápanyaghoz való hozzáférhetőséget, és fordítva.
Például a keverőbe adagolt zsír nagyméretű zárványai bevonatot képeznek a tápanyag-részecskék körül, és gátolják a magas minőségű pellet előállításához szükséges kötési reakciókat.
Ezért sok bérőrlést végző takarmánymalom csökkenti a keverőbe adott zsírt, és ehelyett a legtöbb zsírt a pelletálás után alkalmazza.
Korábbi kutatások kimutatták, hogy a keverőbe adagolt zsír alacsony mennyisége növelheti a pellet-malom elektromos energiafelhasználását és az extrudált pellet hőmérsékletét, valamint csökkenti a keverőben hozzáadott enzim hatékonyságát és az aminosavak emészthetőségét [1, 2].
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a zsírnak a pelletálás után történő hozzáadása a pellet minőségének javulása ellenére ténylegesen csökkentheti a baromfik teljesítményét.
A pelletálási beruházás maximális megtérülésének érdekében a pellet minősége mellett a tápanyag emészthetőségét is figyelembe kell venni.
A keverőben hozzáadott zsír (MAF) felvételének a pellet minőségének fenntartása mellett történő egyik növelési módszere a pellet-kötőanyag, például kalcium-lignoszulfonát (CaLS) használata lehet.

Kísérleti cél

A Nyugat-virginiai Egyetemen egy nemrégiben készült tanulmány feltárta a MAF és CaLS, valamint a takarmány formulázásának (pellet vagy alap-pellet) hatását több takarmány gyártási paramétereire, így a pellet-malom relatív elektromos energia-felhasználására, a PDI pellet tartóssági indexre és az MPDI módosított pellet tartósság indexre [3].
Ezen túlmenően az innen származó takarmányt felhasználták egy a 23-42 napos brojlercsirkékre vonatkozó tanulmányhoz, ami a FI takarmányfelvétel/baromfi, a baromfik LWG súlygyarapodása és az FCR takarmány-hasznosítási arány értékelésére irányult.

A takarmány előállítása

Módszertan
Tizenkét étrendet formuláztak, 90%-os Cobb-Vantress emészthető aminosav szintig, amelyeket a Nyugat-virginiai Egyetem kísérleti takarmány-malmában állítottak elő, (1. táblázat).
Az étrend változó CaLS (0, 0,5, és 1 %) és MAF (1 vagy 3 %) tartalmú volt, és a brojler-csirkéket pellettel vagy alap-pellettel etették. Kezelésenként négy párhuzamos tételt gyártottak, és azokat 82C°-os gőzzel kondicionálták.
A pellet készítéséhez egy California Pellet Mill gyártmányú malmot használtak, ami 38,1 mm × 4,8 mm-es présszerszámmal volt felszerelve, és aminek a gyártókapacitása mintegy 1 tonna óránként.
A pelletezést követő zsíradagolást függőleges csavarkeverővel végezték [4]. A PDI és MPDI értékeket az összes kísérleti sorozatban egy nappal a pelletálás után vizsgálták.
A pelletált takarmányt az adagolást megelőzően görgős malomban újraőrölték annak érdekében, hogy a baromfik takarmány-adagjában kiküszöböljék a formulázásnak a tanulmány tárgya szerinti hatását.
A pellet-malom energiafogyasztását a relatív villamosenergia-felhasználásnak „Square D” árammérővel való mérésével, míg a pelletmalom motorjának áramfelvételét „HOBO U 12” adatgyűjtővel határoztuk meg.
A forró pelletmintákat az extrudálást követően közvetlenül a pelletmalomból vettük, és a hőmérsékletet mérését azonnal az extrudálás után végeztük, táv-hőmérő és a HOBO U 12 adatgyűjtő segítségével.

Eredmények

Az egyes takarmány-előállítási paramétereket a 2. táblázat szemlélteti.
A CaLS bevitelének hatására nőtt a PDI (p = 0,0001) és a MPDI (p = 0,0001) értéke.
A PDI és MPDI növekedése annak volt köszönhető, hogy a CaLS a gőzzel való kondicionálás hatására cseppfolyóssá vált és így feltöltötte a takarmányrészecskék közti hézagokat, majd a szárítás következtében megszilárdult; javítva ezáltal a pellet minőségét [5].
A 3% MAF hozzáadásának hatására a PDI és MPDI (p < 0,05) értéke csökkent az 1%-os MAF kezeléshez képest, hasonlóan a korábbi megfigyelésekhez [6].
A MAF 3%-os adagolása csökkentette a pelletmalom mért villamosenergia-felhasználását és a forró pellet hőmérsékletét az extrudálást követően (p < 0,05), ami valószínűleg a pelletnyomó szerszám jobb kenésével függ össze.
A CaLS használata a pelletmalom motorjának áramfelvételét és a pellet extrudálás utáni hőmérsékletét is csökkentette (p < 0,05).
A CaLS valószínűleg olyan diszpergáló tulajdonságokat mutat, amelyek a gyártás folyamán a súrlódást csökkentve lehetővé teszik a részecskék reológiai viszonyainak fenntartását a pellet extrudálása alatt [7].

1. táblázat. A befejező szakasz étrendjének összetétele és számított tápanyag-hatóanyag tartalma 23-42 napos Cobb 500 brojlercsirkék esetében

Összetevők (%)
Kukorica 68,36
Szójaliszt 11,94
Szárított kukoricatörköly (DDGS) 8,00
Hús- és csontliszt 4,80
Állati és növényi zsír keveréke 3,00

(a bevitel helye és százalékos aránya az eljárás módjától függ)

Mészkő 0,78
Dikalcium-foszfát 0,57
Lizin 0,34
Nátrium-bikarbonát 0,31
NB3000 0,25
Metionin 0,22
L-treonin 0,19
Kötőanyag vagy homok 0,00; 0,50, vagy 1,00
Számított tápanyag-tartalom
Metabolizálható energia (kcal/kg) 3183
Nyers protein 16,20
Emészthető lizin 0,86
Emészthető összes kén-aminosav, TSAA 0,67
Kalcium 0,90
Felvehető foszfor 0,45
Nátrium 0,19

2. táblázat. A kalcium-lignoszulfonát és a keverőbe adagolt zsír hatása a befejező étrendre, a takarmány gyártására és a pellet minőségére

CaLS1

(%)

MAF2

(%)

PDI3

(%)

MPDI4

(%)

Pellet-malom

REE5

(kWh/MT)

A pellet extrudálás utáni hőmérséklete  (°C) A pelletmalom motorjának áramfelvétele6 (A)
0,0 1 93,9a 88,3a 8,6b 177,9a 17,5a
3 79,0c 68,6c 7,5c 177,8a 17,8a
0,5 1 95,5a 91,5a 9,3a 177,2a 17,6a
3 84,4b 76,5b 7,7c 173,2c 17,1b
1 1 96,1a 92,4a 8,9ab 175,9ab 16,8
3 86,1b 79,2b 7,3c 174,7bc 16,7b
ANOVA P érték 0,0001 0,0001 0,0001 0,0045 0,0001
Fisher-féle LSD7 3,571 4,835 0,618 2,146 0,379
SEM8 1,185 1,604 0,205 0,802 0,126
Szélső átlagértékek
0,0 86,4b 78,4b 8,0 177,8a 17,6a
0,5 89,9a 83,9a 8,5 175,1b 17,4b
1,0 91,0a 85,8a 8,1 175,3b 16,8c
1 95,1a 90,7a 8,9a 177,0a 17,3
3 83,1b 74,7b 7,5b 175,2b 17,2
A fő- és interakciós hatások valószínűsége
CaLS 0,0042 0,0010 0,0731 0,0068 0,0001
MAF 0,0001 0,0001 0,0001 0,0173 0,1632
CaLS × MAF 0,1467 0,1467 0,5527 0,0744 0,0118

 

 

1Kalcium-lignoszulfonát pellet-kötőanyag
2Keverőbe adagolt zsír
3Pellet tartóssági index a Pfost féle billegő-keverő módszer szerint
4Pellet tartóssági index a Pfost féle billegő-keverő módszer szerint, 5 db fél collos hatlapú anyával
5A pelletmalom relativ villamosenergia-fogyasztása minden egyes gyártási fázisban, Square D árammérővel mérve
6A pelletmalom áramfelvétele minden egyes gyártási fázisban, HOBO U 12 adatgyűjtővel 1 mp-es intervallumokban mérve
7Fisher-féle legkisebb szignifikáns differencia módszerrel
8Az átlag szórása

A baromfik gyarapodási teljesítménye

Módszertan
Összesen 2.220 tiszta vérvonalú Cobb 500 brojlert egyenletesen osztottak el három azonos méretű helyiség 96 ketrecében.
A helyiségek egy kereszt-szellőzésű, negatív nyomású épületben voltak,  és ventillációs műanyával voltak felszerelve.
Az összes ketrecben közös indító (1–10. nap) és nevelő (10–23. nap) tápot etettek, mind a 96 ketrecben.
A baromfikat ad libitum látták el takarmánnyal és vízzel. Az étrendet az egyes ketrecek között véletlenszerűen jelölték ki.
A 23. napon hitelesítették a ketrecek méretét és súlyát.
Az egyes paramétereket, beleértve az FI, LWG, és (a halálozási tömeggel korrigált) FCR értékeket, a 23-42. nap közötti befejező időszakban vizsgálták.
Eredmények
A kiválasztott brojler-teljesítmény változókat a 3. táblázat szemlélteti.
A CaLS adalékolása fokozta a takarmányfelvételt és a testtömeg-gyarapodást (p < 0,05).
Korábbi kutatások kimutatták, hogy egy kakasokkal végzett kísérletben a CaLS adagolása javította az aminosavak emészthetőségét, míg egy brojler-kísérletben csökkent takarmány áthaladási sebessége [1, 8].
A CaLS valószínűleg javítja a brojlercsirkék által fogyasztott étrend emészthetőségét, ami nagyobb tápanyag-bevitelt és gyarapodást eredményez. A CaLS, MAF és a takarmány-formulázás közötti háromutas kölcsönhatás az FCR vonatkozásában került bemutatásra (1. ábra).
Az 1% MAF tartalommal gyártott pelletált étrend alacsonyabb FCR értéket mutatott, mint az 1 % MAF tartalmú alap-pellet.
Ha az 1 % MAF tartalmú étrend CaLS tartalma nőtt, az FCR csökkent, azonban a takarmány-formulázás és a CaLS előnyei nem bizonyítottak a 3 % MAF tartalmú étrend esetében.
A termikusan indukált változások iránt a legnagyobb hajlandóságot az 1% MAF tartalommal összeállított étrend mutatta, ami negatívan befolyásolta tápanyag emészthetőségét, és talán a takarmányozásnak ez az alacsonyabb szintje nyújtja a takarmány-formulázás és a CaLS által nyújtott előnyök legjobb bizonyítását.

3. táblázat. A kalcium-lignoszulfonát és a keverőbe adagolt zsír hatása a 23-42 napos brojlercsirkék teljesítményére

CaLS1

(%)

MAF2

(5)

Takarmány-formula A 23-42 napos brojlercsirkék egyedenkénti takarmányfelvétele

(kg)

A baromfik egyedi élősúly-gyarapodása 23-42 napos korban (kg)
0,0 1 alap-pellet 2,54 1,24bc
pellet 2,47 1,25bc
3 alap-pellet 2,43 1,25bc
pellet 2,35 1,18bc
0,5 1 alap-pellet 2,56 1,25bc
pellet 2,75 1,36bc
3 alap-pellet 2,61 1,27abc
pellet 2,63 1,34ab
1,0 1 alap-pellet 2,61 1,28ab
pellet 2,62 1,37a
3 alap-pellet 2,53 1,28abc
pellet 2,62 1,27abc
ANNOVA P érték 0,1067 0,0235
SEM3 0,08 0,04
Fisher’s LSD4 —- 0,103
Forrás: Joe S. Moritz és Alina Corey – Nyugat-virginiai Egyetem, Morgantown, Nyugat-Virginia, Amerikai Egyesült Államok
(Kelt: 2013.08.02.)

Szélső átlagértékek

Szélső átlagértékek
0,0 —- —- 2,45b 1,23b
0,5 —- —- 2,64a 1,31a
1,0 —- —- 2,60a 1,30a
—- 1 —- 2,59 1,29
—- 3 —- 2,53 1,26
—- —- alap-pellet 2,55 1,26
—- —- pellet 2,57 1,29
A fő- és interakciós hatások valószínűsége
CaLS 0,0046 0,0093
MAF 0,1895 0,1972
Takarmány-formula 0,6202 0,1439
CaLS × MAF 0,7921 0,5348
CaLS × Takarmány-formula 0,2920 0,0632
MAF × Takarmány-formula 0,7196 0,0921
CaLS × MAF × Takarmány-formula 0,5243 0,8370
1Kalcium-lignoszulfonát pellet-kötőanyag
2Keverőbe adagolt zsír
3Fisher-féle legkisebb szignifikáns differencia módszerrel
4Az átlag szórása

1. ábra. hatása A kalcium-ligninszulfonát, a keverőben hozzáadott zsír és a takarmány- formulázás hatása az 1 % és 3 % MAF tartalmú takarmányokra

A CaLS × MAF × takarmányformula
együttes hatása az FCR értékére
p = 0,0458

Felhasznált Irodalom:

  • Lilly, K.G.S. and J.S. Moritz, 2011.  Resolving  pellet quality issues and improving poult performance with the manufacture of commercial turkey diet formulations. (A pelletek minő-ségi problémáinak megoldása és a csibék teljesítményének javítása a kereskedelmi pulykatápok előállítása kapcsán). Poultry Sci. Vol. 90 (Suppl. 1): 388.
  • Gehring, C.K., K. G. S. Lilly, L. K. Shires, K. R. Beaman, S. A. Loop, and J. S. Moritz.  2011. Increasing mixer-added fat reduces the electrical energy required for pelleting and im-proves exogenous enzyme efficacy for broilers. (A keverőben hozzáadott zsír mennyiségének növelése csökkenti a pelletálás elektromos energiaigényét és a brojlercsirkéknél javítja az exogén enzimek hatékonyságát).  J. Appl. Poult. Res. 20: 75-89.
  • American Society for Agricultural Engineers, 1983. Methods for determining and express-ing fineness of feed materials by sieving. (Módszerek a takarmány-alapanyagok finomságának szitálással történő minősítésére és megadására). Page 325 in American Society of Agricultural Engineers Standard S 319. Am. Soc. Agric. Eng. Yearbook Standards, Am. Soc. Am. Eng., St. Joseph, MI. A pellet tartósság indexet kezelésenként 500 g pellet rostálásával határozták meg az American Society for Testing and Materials (ASTM = Amerikai Anyagvizsgálati Társaság) 6. számú szitáján, mielőtt betöltötték volna a Pfost-féle billegő-keverőbe. A rostált pelletet ezután az 5 × 12 × 12 hüvelyk méretű tartályban a 12 × 12 hüvelykes oldallap mentén átlósan rögzített 2 × 9 hüvelykes lemezzel billegtették, körülbelül 10 percig 50 fordulat/perc fordulatszám mellett. A mintát ezután újra átrostálták az No. 6 mm-es ASTM szitán, lemérték, és a százalékos pellet-tartóssági értéket úgy számították ki, hogy elosztották a pellet koptatás utáni súlyát a pelletnek a  billegő-keverőbe való betöltés előtti súlyával, majd ezt az értéket megszorozták 100-zal. A módosított pellet-tartóssági indexet hasonlóan mérték, azzal a különbséggel, hogy az 500 g minta mellett a dobban öt db fél collos hatlapú anyát helyeztek el. Mindkét elemzés célja az volt, hogy szimulálja a pellet kezelésének és szállításának káros hatásait.
  • Vertical Mixer (Függőleges keverő), Avery Weigh-Tronix, Fairmont, MN
  • Nalladurai Kaliyan and R. V. Morey, 2009. Natural binders and solid bridge type binding mechanisms in briquettes and pellets made from corn stover and switchgrass. (Természetes kötőanyagok és szilárd híd típusú kötőmechanizmusok kukoricaszárból és kölesből készülő brikettekhez és pelletekhez). Bioresource Technology. 1082-1090.
  • Reece, F. N., B. D. Lott, and J. W. Deaton, 1986.  Effects of environmental temperature and corn particle size on response of broilers to pelleted feed. (A környezeti hőmérséklet és a kukorica részecskeméret hatása a brojlercsirkéknek a pelletált takarmányra adott reakciójára). Poult Sci. 65:636-641.
  • B. G. Peterson and N. L. Gunderson, 3004. Effect of lignosulphonate plasticizer on rheo-logical properties of ordinary Portland cement with fly ash. (A lignoszulfonát lágyító hatása a pernyéből készülő közönséges portlandcement reológiai tulajdonságaira). Nordic Rheology Society. 12:39-46.
  • M. E. Lemons, K. G. S. Wamsley, A. E. Lamp, A. M. Evans, K. J. Shipe, and J. S. Moritz, 2012. Lignosulfonate pellet binder and fat increase broiler feed retention time. (A lignoszulfonát pellet-kötőanyag és a zsír adalékolása növeli a broiler takarmány tartózkodási idejét). 2012 Poultry Science Association Annual Meeting.

A kutatásra vonatkozó további információkért forduljon bátran a következő címhez:

Joe S. Moritz, Ph.D.
West Virginia University
1022 Agricultural Sciences Building
PO Box 6108
Morgantown, WV 26506
USA
Copyright (c) 2013 Feedinfo News Service.  Minden jog fenntartva. A Feedinfo News Service tartalmak újbóli közzététele vagy terjesztése, beleértve a keretezett vagy más hasonló megjelenítést, kifejezetten tilos a Feedinfo News Service előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
© Feedinfo News Service 2012 – Minden jog fenntartva