Digitális térképek a mezőgazdaságban: új szelek fújnak?

Írta: Szerkesztőség - 2012 május 02.

Gazdálkodóként legtöbbször agrártámogatások, illetve a “Hol van és meddig tart a földterületem”? kérdésre keresett válasz kapcsán kerülhetünk kapcsolatba digitális térképekkel.

Az iroda falára kiakasztott, gazdálkodási területet ábrázoló poros papírtérképek használhatósága mára egyre inkább feledésbe merül, mert nem képesek kiszolgálni az időközben fellépett igényeket.

Az autónkban már megszokottá vált navigációs rendszerhez hasonlóan a terepen és az íróasztalon naponta szükség lehet a földterületeket naprakészen ábrázoló digitális térképre, amely alkalmas földrajzi objektumokhoz kapcsolt adatok lekérdezésére, távolságok és területek lemérésére egy megfelelőszoftver segítségével.

 

A kukoricatábla közepén a GPS vevőnkből már jól ismert “Andrea” és “Moha bá”? kifogy az ötletekből, nem tudja, hol járunk, vagy merre van a szomszéd földjének határa.

Azonban az agrár szakemberek számára a területmérésre és terepi adatgyűjtésre rendszeresített GPS készülékeken a digitális térképek felhasználásának igénye éppen itt válik elengedhetetlenül szükségessé.

Az alábbiakban cikkünk áttekintést kíván adni a mezőgazdaságban leginkább keresett digitális alaptérképekről, illetve azok beszerzési lehetőségeiről.

A 2004-es évtől a mezőgazdasági parcellák azonosításának rendjét az Európai Unió támogatási rendszerében a mára minden mezőgazdálkodó által jól ismert Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) tartalmazza.

A MePAR az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos, országos földterület azonosítási-,hivatkozási- és térinformációs rendszere (115/2003.FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről).

Szó szerint kizárólagos, ugyanis a földterülethez kapcsolódó uniós támogatások igénylése során kifejezetten csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet felhasználni.Az ilyen jellegű támogatások igénylésekor pl. az ingatlan-nyilvántartás vagy más egyéb nyilvántartás adatait a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni.

Legyenek azok a mezőgazdasági táblák elhelyezkedésére, azonosítószámára, vagy éppen a táblák méretére vonatkozó adatok.

A rendszert és annak adatait tehát a kérelmek benyújtásakor, illetőleg a hivatali ellenőrzések során alaposan ismerni kell.

Logikus tehát az az igény, hogy a legtöbb gazdálkodó a MePART-t felépítő alaptérképek felhasználásával kívánja felépíteni a gazdasága területét ábrázoló térbeli nyilvántartó rendszerét.

 

Felépítés és aktualitás

A MePAR uniós és nemzeti forrásból finanszírozott állami alapadatokból felépített térinformatikai rendszer.

A támogatási programokban résztvevők számára aktuális információkat szolgáltat minden egyes mezőgazdasági tábla esetében arról, hogy mely területek jogosultak támogatásra.

Az adott területeken milyen támogatási jogcímekre lehet pályázni, és mely azok a korlátozások, amelyeket be kell tartani a gazdálkodás során.

Adatait az ortofotó (merőleges vetítésű légifelvétel), a fizikai blokkok határvonalai és a támogatásra nemjogosult területek határai valamint az egyedi blokk azonosítok, és a területadatok alkotják.

A térképek hátterét képező ortofotó jelenleg a 2008-2011-években végzett légi felvételezésből származik, melynek célja elsősorban a térképen történőtájékozódás segítése.

A MePAR alapegységet jelentő fizikai blokkok, azok a földfelszíni elemek melyeket időben állandó fizikai határok vesznek körül. A blokkok lehatárolása alapvetően az ortofotó alapján történik.

Az egyes fizikai blokkokban gazdálkodók és az ellenőrzéseket végző hivatal a határvonalakból és területadatokból tájékozódik arról, hogy mely területek nem jogosítanak támogatásra.

A MePAR kiegészítő adatai, a tematikus rétegek (pl. a 12%-os,17%-os lejtésű területek különálló fedvényei) továbbá a kataszteri réteg(földmérési alaptérkép vagy más néven ingatlan-nyilvántartási térkép)biztosítja az egyes támogatási célprogramok végrehajtását a jogosult területek kijelölésével, vagy a kötelezően betartandó előírások területi hatályának meghatározásával.

A blokktérképeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) közreműködésével évente programszerűen újítja fel.

Az ország területének 1/3-adára készül minden évben új légi felvétel a Magyarország Légi felvételezése Program keretében.

Ebből a forrásból készül az ortofotó, amely alapján a blokkok átvizsgálása és szükség szerinti felújítása történik.

Az ország fennmaradó részén a támogatási programokban résztvevő gazdálkodóktól és az MVH-tól érkező bejelentések alapján zajlik a változtatások átvezetése.

A MePAR adatrendszere tehát a hozzá kapcsolt változásvezetési és felújítási eljárásokkal naprakészen követi a földfelszín változásait, és ezen keresztül biztosítja az intézkedések végrehajthatóságát.

Hogyan juthatunk hozzá az adatokhoz?

Ügyfeleink adatbeszerzési törekvéseivel kapcsolatban a támogatási rendszer indulásától kezdődően szerzett tapasztalatokra támaszkodva sajnos ki lehet jelenteni, hogy a térinformatikai szoftverben önállóan felhasználható MePAR adatok beszerzéséhez ez idáig valóságos bürokratikus útvesztő vezetett.

A MePAR adatbázisából teljesíthető szolgáltatásokról és azok díjairól a 115/2003.(XI. 13.) FVM rendelet rendelkezik.

A rendelet ugyan szabályozza az adatszolgáltatást és annak árait, azonban nem került be a köztudatba és nem vált gyakorlattá az adatok beszerzése.

Az adatgazdák és az adattulajdonos közötti megállapodás és szolgáltatási szerződések hiánya ugyanis ellehetetlenítette a harmadik fél részére történő digitális egyedi blokktérképek üzemszerű szolgáltatását.

Kezdetekben a kérelemcsomag részeként kiküldött papíralapú blokktérképekhez ugyan térítésmentesen hozzá lehetett jutni, azonban még egy A/3-as szkenner és az Egységes Országos Vetületi Rendszerbe (EOV) történőillesztést elvégző célszoftver segítségével is csak viszonylag nagy nehézségek árán volt lehetősége a térinformatikában jártas gazdának a GPS vevőre “varázsolni” az egyedi blokk térképeket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatok külső szoftverben történőfelhasználhatóságával kapcsolatban az sem jelentett előrelépést, amikor 2008-ban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lehetővé tette, hogy az Interneten keresztül a MePAR adatainak kivonatát szolgáltató MePAR-böngészőbe ügyintézői azonosító nélkül bárki beléphessen.

 

A MePAR alapadatai itt ugyanis a felhasználótól elzárt módon kizárólag az internet böngészőn keresztül érhetők el, külső szoftverbe azok nem vihetők át.

Míg hazánkban a MePAR térinformációs rendszert felépítőállami alapadatok hozzáférhetősége harmadik fél számára hosszú időre befagyasztásra került, addig Ausztriában, Németországban, Angliában, de még Csehországban is már évek óta hiper-űr sebességre kapcsolva WMS (Web Map Service – internetkapcsolaton keresztül térinformatikai szoftverekben azonnal elérhető térképszolgáltatás) valamint az internetről azonnal letölthető állami tér-adatok rendelkezésre állását élvezhetik térinformatikai szoftverekben is az állampolgárok.

A rugalmas és gyors kiszolgálás beindítására tett itthoni legelső törekvés a geoshop.hu adatszolgáltató portál beindítása volt a 2011-es évben.

A térinformatikai alapadatokat értékesítő webshop Európai Uniós irányelv szerint, az INSPIRE követelmények részeként készült el.

Ennek értelmében az Európai Unió országainak biztosítania kell a téradatok elektronikus formában történő elérhetőségét, böngészhetőségét és letölthetőségét.

A geoshop.hu a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által létrehozott fejlesztéseredménye, melynek célja, hogy biztosítsa a földmérési és térképészeti állami alapadatok felhasználásával előállított térképi adatok elérhetőségét mindenkiszámára egyszerű és közérthető módon.

Habár a geoshop.hu úttörőnek számít a téradat szolgáltatás megindításában, jelenlegi fázisában mindössze a Közép-Magyarországi régió területére eső adatokat tudjuk megvásárolni rajta keresztül.

A terület adatok ismeretében így ma már bárki ki tudja számolni a geoshop.hu-n elérhető számítási példák alapján, hogy mennyibe kerülne gazdálkodási területére az ortofotó és a kataszteri térkép.

 

A portál jelenlegi hiányossága továbbá, hogy nem tartalmazza a MePAR adatrendszer részét képező blokkadatokat.

Ez utóbbiak szolgáltatásával kapcsolatosan pozitív fejlemény, hogy a FÖMI várhatóan zöld utat kap a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a támogatható és a nem támogatható területek blokktérképeinek digitális úton történő adatszolgáltatásához.

Amennyiben a régió területén kívüli esőtérképekre vagy blokk adatokra van szükségünk, a FÖMI Adatszolgáltatási Osztályának vezetője, Forner Miklós ([email protected]) nyújt készséggel tájékoztatást árajánlat formájában a megadott e-mail címen az érdeklődőknek.

Habár az állami alapadatnak minősülő térképekért egy nagyobb gazdaság területére továbbra is komoly összegért kell a zsebünkbe nyúlni, mégis azt állapíthatjuk meg, hogy a jó időre befagyasztott adatszolgáltatásban megkezdődött az olvadás.

Előre tekintve bizakodva várhatjuk az új nemzeti geoportálunk teljes országra kiterjedő adatszolgáltatásának beindítását, amely minden bizonnyal hatékonyan mozdítja elő a mezőgazdaságszámára mára szinte nélkülözhetetlenné vált térinformatikai megoldások kiépülését.

 

Hóber Balázs

térinformatikai üzletágvezető

DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft.