Hozambiztos befektetés nem csak napraforgótermesztők számára

A Szentes térségében 4000 hektáron 18 növényfajt termesztő Terra-Coop Kft. növényvédelmi szakirányítójával, Vecseri Csabával a Propulse gombaölő szer használatának tapasztalatairól beszélgettünk napraforgó és repce kultúrákban.

Kérem mutassa be hol, milyen adottságok mellett gazdálkodnak, milyen növényeket termesztenek!

Szentes határában, heterogén talajokon gazdálkodunk. Nem túlzás azt állítani, Magyarország genetikus talajtérképén szereplő összes talajféleség megtalálható nálunk. Közel 4000 hektáron, melyből 1200 hektár öntözhető, folytatunk szántóföldi növénytermesztést, nem csak klasszikus kultúrákkal. Ugyanis a kalászosok, áru- és csemegekukorica, napraforgó, őszi káposztarepce mellett többek között zöldborsó, zöldbab, kifejtő bab, olajretek, mustár, cukorrépa is gazdagítja a vetésszerkezetet. Ami a gépesítettségi hátteret illeti, gazdaságunk mind erő-, mind munka- és betakarítógépekkel nagyon jól felszerelt. A vetéstől egészen a betakarításig zöldborsó, csemegekukorica, cukorrépa gépsorokkal rendelkezünk.

Térjünk rá beszélgetésünk fő kultúrnövényére, a napraforgóra. Mekkora felületen termesztik e növényfajt?

Évente jellemzően 4-500 hektáron termesztünk napraforgót, melynek azonban idén a terveink szerint 550 hektárra fog növekedni vetésterülete. Azt lehet mondani, minden, ami napraforgó, szeretjük és termesztjük, azaz gyomirtási technológiától függetlenül egyaránt megtalálhatóak a Cleafield, Clearfield Plus és Express-toleráns és a linolsavas (LO), valamint magas olajsavas (HO) hibridek, továbbá a hagyományos étkezési fajták is nálunk.

Mi áll az előbb említett idei nagyarányú vetésterület-növekedés hátterében?

Ennek egyrészt prózai oka van, ugyanis az elmúlt évi aszályos nyárvégi, ősz eleji időjárás nem kedvezett az őszi káposztarepcéinknek, amelyek sokhelyütt ki sem keltek, ahol pedig igen, ott a téli mínusz 8-12oC-os fagy tépázta meg az állományt. Másrészt úgy látjuk, a napjainkban tapasztalható szélsőséges időjárási viszonyokat, a rendszeres aszályt, még talán a napraforgó képes megfelelő mennyiségű és minőségű termés mellett a legjobban tolerálni.

Milyen szemléletet követnek a napraforgó termesztése során a ráfordítások tekintetében, és milyen terméseredményeket érnek el?

A heterogén talajadottságaink miatt a napraforgó terméseredményeink ugyan szórnak, de az üzemi átlagunk évjárattól függően így is hektáronként 3,3-3,5 tonna körül mozog. A napraforgó termesztéstechnológiánkat szuperintenzívnek mondanám, melybe beletartozik a megfelelő tápanyagellátás mellett a preemergens és a korai posztemergens gyomirtás, az évi kétszeri gombaölő szeres kezelés (6-8 leveles és csillagbimbós állapot) és az egy- (6-8 leveles állapot) vagy kétszeri (6-8 leveles és csillagbimbós állapot) rovarölő szeres kezelés is. Sok gazdálkodó a napraforgó egyszeri fungicides kezelését is igyekszik megspórolni.

Önök miért döntöttek nemhogy az egyszeri, hanem a kétszeri kezelés mellett?

A nagy vetésterület és a nagyszámú termesztett kultúrák miatt nálunk az optimális ráfordítási idő a szűk keresztmetszet. Így elsődleges szempont a napraforgó esetében is az állomány jó egészségi állapotának megőrzése. Azaz nem kockáztathatjuk meg, egy növényvédelmi kezelés kihagyását sem, mert később a feszes vetésforgónk mellett nem lesz időnk visszatérni, az elkövetett hibákat kijavítani, úgy, hogy közben más munkaművelet vagy kultúra ne szenvedjen csorbát.

Mi befolyásolja a szerválasztásukat?

Alapvető szempont a biztonság. Azaz az előbb említett szűk időfaktor miatt mindig originális készítményeket választunk, nem kockáztathatjuk generikus termékek használatát. Évek óta az egyik biztos pont cégünknél a napraforgó levél-, szár- és tányérbetegségei ellen a fluopiram és protiokonazol hatóanyagtartalmú Propulse fungicid, amelyet az állományunk egyik felén 6-8 leveles fejlettségénél megelőző, preventív jelleggel juttatunk ki, míg a másik felén pedig csillagbimbós állapotban használunk fel 1 liter/ha dózisban, 200-220 liter permetlé mennyiséggel a megfelelő fedettség, borítottság elérése érdekében.

Az előbb említett biztonság mellett további előnyökről is számot tud adni a Propulse használatával kapcsolatban?

Tapasztalataink alapján „két legyet üthetünk” a Propulse használatával egyszerre, azaz nemcsak a napraforgó legfontosabb levél- szár- és tányérbetegség gombakórokozóit tarthatjuk kordában így, hanem e készítmény kedvező élettani hatása révén a napraforgó fejlődését, vegetációs idejét is megnyújtjuk, ami a termésmennyiségen kívül a minőségre, azaz a napraforgó olajtartalmára is jótékony hatással van. E kedvező hatás nem elhanyagolható előny jelent számunkra az egyre aridabbá váló időjárási viszonyaink mellett.

Kosztolányi Attila

befektetés CLEARFIELD PLUS gombaölő szer napraforgó termesztés
..