Huminsav-alapú növénykondicionálás, növénytáplálás a szőlő- és gyümölcstermesztésben

Mit is nevezünk növénykondicionáló ill. biostimuláns készítménynek?

A szakirodalom minden olyan természetes alapanyagból előállított készítményt, amelyek a növény növekedését támogatják növénykondicionáló, ill. biostimuláns terméknek nevezi. Használatukkal fokozódik a növény tápanyagfelvétele, a gyökér növekedése és a környezeti stresszekkel szembeni tűrőképessége. Fontos szerepet töltenek be mind a talajok, mind a növények tápanyag-gazdálkodásában, szén- és oxigéncseréjében, toxikus elemek megkötésében és kiválasztásában, növények élettani folyamataiban, valamint a gyökérzóna mikrobiális életében és működésében.

A növénykondicionáló készítmények többségét humuszanyagokat tartalmazó termékek adják, amelyeket alapvetően három csoportba sorolhatunk: huminsavak, fulvosavak és humin anyagok. Biológiai hatásuk széleskörű, fokozzák a növény fotoszintézis aktivitását, felgyorsítják a sejtlégzési folyamatokat, növelik a növény élettani folyamatiban főbb szerepet játszó enzimek aktivitását, egyaránt rendelkeznek antistressz, antivirális és adjuváns hatással is. A huminsavak és fulvosavak további közös jellemzőjeként elmondható, hogy akár növények gyökérzónájába kijuttatva vagy a növény leveleire kerülve lombtrágyaként is jól hasznosítható táplálékot jelentenek.


Kezeletlen


kezelt

Miért is van egyre nagyobb jelentősége, miért is növekszik a növénykondicionáló készítmények használata világviszonylatban a mezőgazdaságban?

A választ a mezőgazdaság időjárás-kitettségében, az időjárás egyre szélsőségesebbé válásában, az intenzív termesztési technológiák terjedésében és a termelőknek a mezőgazdasági input anyagok (pl. növényvédőszer, műtrágya, lombtrágya…) jobb hasznosulására és megtérülésére való törekvéseiben kell keresnünk.

A növénykondicionáló technológiák használata napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a kertészeti ágazatban. A szőlő-gyümölcskultúrák magas beruházási és fenntartási költsége, az időjárási szélsőségek és a termelési intenzitás növelésének igénye a termelőket arra ösztönzi, hogy különféle növénykondicionáló és lombtrágyázási technológiákat alkalmazzanak.

A huminsav-alapú komplex növénykondicionálási és növénytáplálási technológiák használatával növelhetjük a szőlő-gyümölcsállományok természetes ellenálló-képességét biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szemben.

A huminsav alapú készítmények általában tartalmazzák mindazon fontos anyagokat (pl. enzimek, enzimaktivátorok, vitaminok és egyéb, biológialag értékes vegyületek), amelyek fontosak a növények számára. Sejtszinten fejtik ki hatásukat, elősegítve a felvett tápanyagok hasznosulását, a tápanyag-harmónia kialakulását, EGYENSÚLYI állapotot teremtve a növényben. Minden évben számos kísérleti eredmény születik országszerte, amelyek igazolják az üzemi szinten alkalmazott, különböző növénykondicionálási és növénytáplálási technológiák előnyeit és eredményességét.

Milyen előnyök is származhatnak a huminsav alapú komplex növénykondicionáló és növénytáplálási technológiák használatával a szőlő-és gyümölcstermesztésben?

Új telepítéseknél jobb az oltványok eredése, erőteljesebb aktív gyökérzet fejlődik, így egyenletesebb, jobb kondicióval rendelkező állományunk lesz. A huminsavas áztatásnak, majd évközben alkalmazott lombkezelések nagy szerepe van a gyökérképződés stimulánsában és a gyökérfejlődés intenzitásának növelésében. A huminsavak mellett fontos szerepe van a talaj tápanyagtartalma mellett a lombtrágyázással kijutatható foszfornak és cinknek. Nagyobb gyökérrendszerrel rendelkező oltványoknak a tápanyagfelvétele intenzívebb, fokozottabb a növény stressztűrőképessége az időszakos hideghatással, szárazsággal szemben. Az erőteljes gyökérzettel rendelkező növények előbb termőre fordulnak, a szőlő esetében akár három éves korban.


NAIK, Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutató


Pannon Egyetem, Georgikon Tanüzem, Cserszegtomaj


Müller Emil, Hegymagas

A huminsavas növénykondicionáló kezelések, kombinálva magnézium-, kén- és réztartalmú lombtrágyákkal, fokozzák a hatékonyságot, a levelek hosz-szabb ideig maradnak aktívak. A kezelések hatására megnövekszik a levelekben a klorofill-A és klorofil-B koncentráció. Az asszimilációs folyamatok, fehérjeszintézis felgyorsulnak, amelyek kihatással vannak a minőségi és mennyiségi paraméterekre.

A klorofillkoncentráció és a tápanyag-ellátottság helyszíni, gyors és objektív mérésére napjainkban az egyik legelfogadottabb műszer a SPAD mérő. A SPAD érték és a levelek nitrogén, valamint klorofil-tartalma és a várható termésmennyiség között szoros összefüggés van.

Az alábbi diagramok oszlopai jól mutatják, hogy szőlővegetációban az érés felé haladva egy természetes klorofillkoncentráció-növekedés mutatható ki, amely a kezelés hatására fokozódik. A huminsavas növénykondicionálás hatására a kezelést követően termőhelytől és fajtától függetlenül 5-20%-os összklorofilkoncentráció-növekedést mutatnak az adatok.

A huminsavas komplex kezelési technológia hatására almában szemmel nagyon jól látható, hogy a kezelt állomány fényesebb, vitálisabb képet mutat. ( Dánszentmiklós, zölddióállapot, Idared, 2017)

A huminsavas növénykondicionálási technológiák nagymértékben hozzájárulnak a tápanyagegyensúly kialakulásához, ionantagonizmusok gyors és hatékony kezeléséhez. Vulkanikus alapkőzetű talajokon a magas káliumtartalom akadályozhatja a magnézium-felvételt, aszályos évjáratokban a levelek sárgulása jelentős mértékű válhat. Hasonló a helyzet a magas kalcium-karbonát-tartalmú talajokon, ahol aszályos, illetve szélsőségesen csapadékos időszakokban vasfelvételi problémák alakulhatnak ki. Ezek a relatív tápanyaghiányok jól kezelhetőek két- három alkalommal huminsavas növénykondicionálóval együtt kijuttatott Fe-lombtrágyával.


2-szeri kezelés után

A magnézium-, cink- és bórlombtrágyázással kombinált huminsavas növénykondicionálás katalizálja az enzimatikus és szénhidrát szállítási folyamatokat. A kezelés hatására megemelkedik a gyümölcs cukortartalma (egy átlagos évjáratban 0,5-1,5 értékkel, csapadékos hűvös évben akár 2-3 értékkel).

Kedvező irányba változik a ckor/sav arány és javul a gyümölcsök színezetsége. A huminsavas technológiák pozitívan befolyásolják a bogyó- és gyümölcsméretet, és a növekedést. A termés nagysága, színezettsége és íze együttesen befolyásolja a piacosságot és jövedelmezőséget. Öt helyszínen, hat fajtában, 3 paraméterben (bogyóátmérő, átlagos fürttömeg, BRIX- fok) a komplex huminsavas növénykondicionáló-kezelések hatására bogyóátmérőben 1-5%-os, fürttömegben 5-20%-os, BRIX fokban pedig 0,5-1,5 érték átlagos növekedést mértek.

A 2017-es évben az alma-, kajszibarack- és meggyültetvényekben is születtek hasonló pozitív eredmények, amelyek igazolják a technológia fentiekben felsorolt előnyeit.

A gyümölcsfajok közül a csonthéjasok esetében a lehető legharmonikusabb tápanyagellátásra van szükség, nemcsak a makro-, hanem mezo- és mikroelemekből egyaránt. Huminsavas növénykondicionálás alkalmazásával csonthéjasokban jobb kötődést lehet elérni, nagyobb számú és tömegű gyümölcs várható. A kísérleti eredmények (gyümölcsátmérő, gyümölcstömeg növekedési adatai) kiemelkedő 4-9%-os pozitív eltérést mutatnak a kezelt kontrollhoz képest.

Kajszibarack esetében a beállított huminsavas technológia még nagyobb hatékonysággal működött a 2017-es évben. A kezelés hatására a mennyiségi paraméter növekedés elérte a 20%-ot.

A huminsavas technológia alkalmazása almatermésűeknél is jó eredménnyel alkalmazható. A virágzás előtti kezelés segíti a kötődést, növeli a gyümölcsszámot. A gyümölcsátmérő az intenzív növénykondicionálás és lombtrágyázás alkalmazásával ezzel együtt növelhető, az alternanciahajlam csökken. A Dánszentmiklóson és Pókaszepetken beállított kísérleti eredmények is igazolják a technológia pozitív hatását a cukor/sav arányra, a cukortartalomra, a színezetség mértékére és a termésnövekedésre. A gyümölcsök egészségesebbek, jobban eltartha-tóbbak lesznek. A termésmennyiség növekedésből és a minőségjavulásból adódó árbevételtöbblet – alacsony felvásárlási árak esetén is – sokszorosa a többletráfordításnak.

Összegezve elmondható, hogy az elmúlt pár évben számos üzemi kísérletekre alapozott szakmai írás született, amelyek bizonyították a komplex növény-kondicionálási technológiák alkalmazásának hatékonyságát. A huminsav-alapú növénykondicionáló készítmények világviszonylatban is folyamatosan növekvő térhódítása a sokrétű hatásuknak és kiváló jövedelmezőségüknek köszönhető. Minden növényi kultúrában elengedhetetlenül fontos a megfelelő fenofázisban elvégzett okszerű növénykondicionálás és növénytáplálás.

Pais István, Vaszily Zsolt

Huminisz Kft.

gazdálkodás gyümölcs gyümölcstermesztés Huminisz Kft. készítmények kezelés mikroelemek tápanyag-gazdálkodás