Július 1-ig igényelhető támogatás erdősítéshez

Budapest, 2013. május 27., hétfő (MTI) – Július 1-ig nyújtható be támogatási kérelem mezőgazdasági területek erdősítéshez, az erdőtelepítés legfeljebb ötéves ápolásához, valamint legfeljebb 15 éves időtartamra az erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel.

A kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, postai úton, az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához kell benyújtani.

A telepítés első évi munkálataihoz alap- és kiegészítő támogatás is kérhető, az utóbbiból létesíthető egyebek között a vad- és taposási kár megelőzését célzó kerítés vagy villanypásztor, belvizek elleni bakhát, illetve a 10 foknál lejtősebb területen a talaj védelmét szolgáló padka.

Ismét pályázhatnak azok is, akik mezőgazdasági területükön agrár-erdészeti rendszert valósítanának meg.

A támogatás egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő szubvenció.

A támogatásért hektáronként legalább 100, legfeljebb 150 fa telepítését, illetve fenntartását írja elő a jogszabály, az engedélyezett fajok igazolt származású szaporítóanyagának felhasználásával.

 

Július 1-ig igényelhető támogatás erdősítéshez

 

Szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén a fás legelő gyep- és fatelepítés együttes kivitelezésével hozható létre, amely esetben a hektáronkénti támogatás 1050 eurónak megfelelő forintösszeg, mintegy 305 ezer forint.

Meglévő gyepnél a megvalósítás kizárólag fatelepítéssel történhet, ebben az esetben a támogatás 740 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg, mintegy 215 ezer forint.

 

 

MTI 2013. május 27.

agrárgazdaság agrártámogatás erdő erdősítés mezőgazdaság