Bezárás

Kalászosok fejtrágyázása röpítőtárcsás műtrágyaszórókkal

Írta: Szerkesztőség - 2014 február 18.

Az őszi búza tavaszi fejtrágyázása során a növény által igényelt és kijuttatandó Nitrogén hatóanyag hektáronként 90-130 kg körül alakulhat, ez 34% hatóanyag-tartalom mellett – ammóniumnitrát – 260-380 kg műtrágyának felel meg. E mennyiséget a vegetáció különböző fenofázisaiban 3 részletben adják ki a következők szerint:

• bokrosodáskor: 40-60 kg/ha hatóanyag 120-174 kg/ha műtrágya

• szárba-induláskor: 30-40 kg/ha hatóanyag 90-120 kg/ha műtrágya

• virágzás, ill. kalászoláskor: 20-30 kg/ha hatóanyag 60-90 kg/ha műtrágya

Az őszi kalászosok: őszi árpa, rozs, tritikálé fejtrágya adagjai ez előzőekhez hasonlóak, a tavaszi vetésű kalászosok pedig nem igényelnek fejtrágyázást.

A kalászos gabonák fejtrágyázását, az előzőeknek megfelelő pontos mennyiség, egyenletes és megfelelő átfedéssel történő kiszórását a különböző kialakítású és nagyságrendű röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépekkel lehet elvégezni.

A röpítőtárcsás műtrágyaszórók beállítására érdemes odafigyelni

A röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek egyszerű szerkezetek, beállításukra azonban nagy gondot kell fordítani – különös tekintettel az őszi kalászosok esetében – a fejtrágya adagok kis mennyiségére és a magas N hatóanyag-tartalomra. A beállító- és szabályzó mechanizmusok csak a karbantartási munkák gondos elvégzése utáni kifogástalan műszaki állapotban működtethetők megfelelően. A szabályzó mechanizmusok tiszta, korróziós károktól mentes állapotának biztosítása különösen fontos az elektronikusan vagy GPS-szel vezérelt, menetközben is változtatható – táblatérkép szerinti – adagmennyiséggel dolgozó gépek esetében, bár az őszi kalászosok fejtrágyázása az esetek többségében fix adagmennyiséggel történik.

A szórólapátok

A műtrágyaszemcsék elterítése a munkaszélességben a szórólapát(ok) feladata. Éppen ezért a konstrukciós kialakítás (elhelyezésük, méretük, számuk) meghatározhatja a gép munkaminőségi jellemzőit, a szórás-, illetve munkaszélességét, kereszt-, illetve hosszirányú szórásegyenletességét. Mivel a röpítőtárcsás műtrágyaszórók szórótárcsái állandó fordulatszámmal dolgoznak, a szórásszélessége, illetve a munkaszélesség határok is azonosak, azonos lapátozás esetén. A munkaszélesség határok – egyes konstrukcióknál (Kverneland, Kuhn, Rauch, stb.) – a különböző lapátozású szórótárcsák felszerelésével állítható be. Egyes típusoknál a munkaszélesség és szóráskép menetközben is változtatható, pl. a Sulky gyártmányoknál a szórógépen elhelyezett érzékelők érzékelik a szóráseloszlást, és a szórásképet a gép szimmetriatengelyéhez igazítja. A műtrágyaszórók üzemeltetése során a munkaminőség és területteljesítmény optimalizálása szempontjából nagyon fontos a kezelési utasítás gépbeállítási adatainak a betartása. A beállításokat a gép kezelési utasításának figyelembevételével, a megfelelő segédeszközök felhasználásával minden alkalmazott műtrágyaféleségre el kell végezni.

Műtrágya kiválasztása

Az adagmennyiség az adagolórés méretétől függ – a beállításhoz azonban, mivel a kereskedelemben kapható műtrágyák fizikai jellemzői jelentős eltéréseket mutatnak, ezért különösen a fejtrágyázásra használt nagy „N” hatóanyag-tartalmú műtrágyák használatakor – minden esetben „leforgatással” kell a kívánt adagmennyiséghez megfelelő adagolórés állást megkeresni. A röpítőtárcsás műtrágyaszórók beállításához mindenekelőtt meg kell határozni a használandó műtrágyaféleség fizikai jellemzőit, mely a következő lehet.

Típus Forma Felület
Szemcsés nagyjából kerek, néha egy kicsit szögletes, nincsenek rajta éles sarkok és peremek durva
hozzávetőlegesen kerek, néha egy kissé szögletes, nincsenek rajta éles sarkok és peremek viszonylag sima
Ásványi sarkos, éles sarkokkal és peremekkel meglehetősen durva
Darabos tökéletesen kerek, belül üreges, néhol lyukas a felülete nagyjából sima
Kristály hosszúkás, hengeres, gömbölyded alakú, belül üreges, néha lyukas a felülete sima
Keverék: különböző formájú szemek keveréke, a fenti leírások szerinti különbségekkel különböző felületű szemek keveréke, a fenti leírások szerinti különbségekkel

Kalászosok fejtrágyázására használatos, 24-34% N hatóanyag-tartalmú műtrágyákra a piros mezőben írtak a jellemzőek. A kiszórandó adagmennyiség megállapítása céljából végzett leforgatás – beállított résnyílás mellett – a műtrágya leeresztéséből áll. A leeresztett műtrágyát egy edénybe kell felfogni, és a mennyiséget mérleggel határozzuk meg. A műtrágya leeresztése egyes típusokon a röpítőtárcsák leszerelése nélkül, más típusoknál pedig az egyik röpítőtárcsa leszerelése után végezhető el. A munkaszélesség beállítása és ellenőrzése azonban már bonyolultabb feladat, és az csak a gyártó által rendelkezésre bocsátott kiegészítő berendezések, tálcák és mérőedények segítségével végezhető el.

1. ábra: A röpítőtárcsás műtrágyaszórók keverő és mechanikus állítószerkezete

1. ábra: A röpítőtárcsás műtrágyaszórók keverő és mechanikus állítószerkezete

A munkaszélességre és az adagmennyiségre vonatkozó beállítási próbákat a géphez kiadott kezelési utasítások minden esetben pontosan leírják, és a beállítási táblázatoknál figyelembe kell venni. A kezelési utasításokban közreadott szórási táblázatok egyébként jól áttekinthetők és könnyen kezelhetők. A Kverneland Exacta CL sorozat szórási táblázatát a 2. ábra szemlélteti. A 2. ábrából látható, hogy az őszi kalászosok osztott fejtrágyázási hatóanyag, illetve a műtrágya adagok kiszórása több beállítás mellett is lehetséges (zölddel és pirossal jelzett mezők).

2. ábra: Kalászosok fejtrágyázásához szükséges ?N? hatóanyag, illetve műtrágya adag beállítás táblázata.

2. ábra: Kalászosok fejtrágyázásához szükséges „N” hatóanyag, illetve műtrágya adag beállítás táblázata.

A szórásegyenletességet az alkalmazott műtrágyaszemcse eloszlása is befolyásolja. Ennek megállapításához szintén külön készülékeket adnak a gépekhez. Ezek a készülékek különböző, általában 4 tartályból, és különböző lyukméretű szitákból állnak. Amennyiben az alkalmazott műtrágyában 10%, vagy annál nagyobb a 2 mm-nél kisebb szemcsék aránya, a műtrágyát nehéz optimális szórásegyenletességgel kiszórni. Ha a műtrágyaszemcsék 80-100%-ának az átmérője 2- és 4,5 mm közötti, a szórás optimálisan elvégezhető. Ha a műtrágyaszemcsék 20%-a 4,5 mm-nél nagyobb átmérőjű, ezt a fajtát is nehéz optimálisan kiszórni.

Műtrágyaszórók állítása

A mai korszerű röpítőtárcsás műtrágyaszórók állítása – különböző kezelőegységek segítségével – a kezelőfülkéből vezérelhető, illetve elvégezhető. Ezek a traktorfülkébe telepített kezelőelemek általában biztosítják a „táblaszéli”, a normál, a környezetkímélő üzemmód megválasztását.(3 ábra) A bonyolultabb szabályozási rendszerek menetközbeni, illetve munkaközbeni szabályozási folyamatot biztosítanak. Alkalmazásukkal, a beépített mérlegrendszer segítségével – a statikus teszt mellett – a dinamikus teszt is elvégezhető.

3. ábra: Fejtrágyázás során is alkalmazható a röpítőtárcsás műtrágyaszórók különböző üzemmódja

3. ábra: Fejtrágyázás során is alkalmazható a röpítőtárcsás műtrágyaszórók különböző üzemmódja

A beépített fedélzeti komputer segítségével az üzemeltetési adatok elektronikus kezelése és feldolgozása is lehetővé válik.

4. ábra: Kalászosok fejtrágyázása miatt célszerű a művelőnyomos üzemmódot választani

4. ábra: Kalászosok fejtrágyázása miatt célszerű a művelőnyomos üzemmódot választani

Az üzemeltetés során nagyon fontos a beállított munkaszélesség betartása. A röpítőtárcsás műtrágyaszórók megfelelő szórásképe, szórásegyenletessége, a kiadagolt mennyiség keresztirányú egyenletessége, a beállított munkaszélesség betartása következtében előálló, és szükségszerűen kialakuló átfedéssel biztosítható. A kalászosok fejtrágyázásának időszakos ismétlése miatt célszerű a művelőnyomos üzemmódot választani. (4. ábra)

Mindezek mellett az üzemeltetés során a szórásszélesség és a szórás egyenletességének alakulását a gép konstrukciója és a helyes beállítás határozza meg.

Fontos a röpítőtárcsa kialakítása, a szórólapátok megfelelő szögállásának, az adott műtrágya tulajdonságaihoz való hozzáigazítása. Minden röpítőtárcsás műtrágyaszóró szórótárcsái „állandó” fordulatszámon dolgoznak, ezt az üzemelés során mindig be kell tartani, vagyis az üzemeltető traktort állandó motorfordulaton, illetve TLT-fordulattal kell járatni.

A műtrágyaszórók üzemeltetése során nagyon fontos a beállított adagmennyiség betartása a precíziós művelés- és környezetkímélő üzemmódban is a táblatérképnek megfelelően. Ugyanilyen fontos a munkaszélesség betartása, ennek elmulasztása lefedetlen sávokat, illetve túlfedést, vagyis túlzott műtrágya felhasználást eredményez. A munkaszélesség pontos betartását, a pontos fogáskiosztást a GPS vezérlésű párhuzamkövető berendezések alkalmazása, és az üzemeltető traktor automata kormányzása jelentősen elősegítheti. Az automatakormányzás és a GPS vezérlésű fogáskiosztás nemcsak műtrágya megtakarítást eredményez, hanem a pontos munkaszélesség-tartás következtében 4-5%-ban növeli a területteljesítményt is. Az egyenletes átfedés biztosítása pedig a növényállomány egyenletességén és a hozam nagyságán is érzékelhető. (5. ábra)

5.ábra: Az elektronikus és GPS vezérlésre alkalmas mechanizmus

5.ábra: Az elektronikus és GPS vezérlésre alkalmas mechanizmus

Műtrágya utántöltés

A röpítőtárcsás műtrágyaszórók üzemeltetése során nagyon fontos, de egyben nehéz fizikai munkát igénylő tevékenység a műtrágya utántöltés. Éppen ezért, még az egészen kis tartálytérfogatú, függesztett műtrágyaszóró gépek esetében is törekednek a gépi kiszolgálás megoldására. A termőterületre kihelyezett flexibilis konténerek felemeléséhez, illetve a műtrágyaszórók feltöltéséhez, az üzemeltető traktor hárompont hidraulikus függesztő berendezéséhez csatlakoztatható, a függesztett műtrágyaszóróval egybeépített emelőberendezést alkalmaznak. Az emelőberendezés, a feltöltési munkaművelet elvégzéséhez, a traktor függesztő berendezésének a leengedésével a talajon támaszkodik. A berendezés tartóoszlopához kapcsolódó gémes hidraulikus munkahenger segítségével felemelhető, és a toldata a kívánt helyzetnek megfelelően kitolható, illetve behúzható. A flexibilis konténer fülei a kitolható toldatba beakaszthatók, majd az emelőgémmel a műtrágyaszóró fölé emelhető, és a műtrágyaszóró feltöltése elvégezhető. (6. ábra)

6. ábra: Traktorra szerelt műtrágyatöltő és szórógép

6. ábra: Traktorra szerelt műtrágyatöltő és szórógép

A nagyobb teljesítményű és nagyobb tartálytérfogatú műtrágyaszórók feltöltésére – különösen, ha több gép dolgozik gépcsoportban – már érdemes a műtrágyát kiszállító szállítóeszköz mellé traktoros, teleszkópos, vagy törzscsuklós homlokrakodót kirendelni. (7. ábra)

7.ábra: A fejtrágyázás során is a leggyakoribb a flexibilis konténerekből történő feltöltés

7.ábra: A fejtrágyázás során is a leggyakoribb a flexibilis konténerekből történő feltöltés

Az őszi vetésű kalászosok fejtrágyázását különböző munkaműveletben célszerű elvégezni: A kijuttatandó kisebb mennyiségű, de nagyobb hatóanyag-tartalmú műtrágya kijuttatása azonban gondos gépbeállítást és gépüzemeltetést igényel még a korszerű, elektromos automatikával és GPS vezérléssel ellátott gépeknél is.