Bezárás

Egy éve a piacon a KITE Precíziós Gazdálkodási Rendszere

Írta: Agrárágazat.hu - Hirdetés - 2021 március 26.

Új időket élünk a mezőgazdaságban. A digitális forradalom már jelen van a mindennapjainkban. Olyan változások tanúi lehetünk nap mint nap, amelyek a 70-80-as évek agrotechnológiai fejlesztéseinek horderejét idézik fel.

 

PGR
A precíziós gazdálkodás során rengeteg szenzor- és nyers adat kerül rögzítésre, mivel a szenzorok a korszerű gépekben már alaptartozékok.

 

A felhasználók rengeteg információval találkoznak, szembesülhetnek ezek előnyével és jövőbe mutató szerepével. Arról azonban sokkal kevesebbet lehet hallani, hogyan építhetők be ezek a megoldások napjaink agrotechnológiájába. Milyen szinten és mennyire kompatibilisek az egyes rendszerek egymással, milyen további fejlesztési lehetőséget adnak a felhasználóknak és mi az az informatikai háttér, amellyel rendszerezni lehet a felhalmozódó adatokat és maximalizálni a következő technológiai lépésekhez kapcsolódó döntések pontosságát. A versenyképes, egyben hatékony gazdálkodás alapja a jelenkor technológiai vívmányainak követése.

A Precíziós Gazdálkodási Rendszer (PGR) megalkotásával egy olyan informatikai szolgáltatásrendszert hozott létre a KITE Zrt., amely az innovatív műszaki, agrotechnológiai és informatikai megoldásaik közös platformon megjelenő integrációjaként az agrármenedzsment új generációját jelenti. A Big Data korában a mezőgazdaság műszaki és egyéb eszközei ontják magukból a munkaműveletek alatt megképződött adatokat, melynek döntéselőkészítő feldolgozásához és azokból a gazdálkodás segítségére levő információk megképzéséhez szükség van egy feldolgozási folyamatra.

 

 

A Precíziós Gazdálkodási Rendszer jelentőségét abban a több éve futó – tudományos alapokon nyugvó, a gyakorlat igényeit figyelembe vevő – fejlesztési folyamatban kell keresni, mely az automatizált folyamatok révén lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak a munkafolyamatok alatt megképződött adatok gyors és hatékony feldolgozására.

A rendszer alapvetően háromlábon nyugszik. A precíziós gazdálkodás innovatív technológiáin, a PrecZone megoldásain, valamint a Partner Profit Program szolgáltatásain keresztül biztosítja, hogy a gazdálkodó átgondoltan, lépésről lépésre, a KITE Zrt.-vel közösen növelje a gazdasága fenntartható hatékonyságát.

 

PGR logo

 

Precíziós technológiák

Olyan műszaki, informatikai, információs- és termesztéstechnológiai alkalmazások kombinációja, melyek hatékonyabbá teszik a szántóföldi növénytermesztést, a gépüzemeltetést és az üzemszervezést. Egzaktan mért és észlelt információk felhasználásával történő agrotechnikai beavatkozások összessége, mely sok esetben automatikus módon történik úgy, hogy a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárásokat is támogatja.

A gazdaságokban különbözőek az adottságok (talaj, éghajlat, termesztett növények köre, rendelkezésre álló géprendszerek, informatikai ellátottság, közgazdasági környezet stb.), ezért a precíziós gazdálkodás során alkalmazott technológiákat (agronómiai-, műszaki és informatikai egyaránt) egyedi módon, lépésről-lépésre szükséges bevezetni, használatukat elsajátítani, az általuk biztosított többlethasznokat maximálisan kihasználni.

A szántóföldi növénytermesztésben az agrotechnológiát a kor kívánalmainak megfelelően, a helyspecifikusság szem előtt tartásával kell megújítani. Ehhez a modern géprendszer (navigációs rendszerek, RTK hálózat, kapcsolt menetek végrehajtására alkalmas munkagépek stb.) rendelkezésre áll, és korszerű inputanyagok (pl. vetőmagvak, műtrágyák, növényvédőszerek) is alkalmazhatók, azonban ezeket az elemeket rendszerbe kellett foglalni.

 

PrecZone

A precíziós gazdálkodás során rengeteg szenzor- és nyers adat kerül rögzítésre, mivel a szenzorok a korszerű gépekben már alaptartozékok. Az adatokat információvá kell alakítanunk, hogy kiaknázzuk a bennük rejlő lehetőségeket. A PrecZone egy olyan digitális platform, mely megoldást nyújt a mezőgazdaságban keletkező adatok gyors és egyszerű döntéstámogató információvá történő átalakítására. A precíziós gazdálkodás során részben külső adatforrásból származó, részben a mezőgazdasági termelés valamennyi művelete során történő mérésekből nagy mennyiségű adat keletkezik. Ennek a felhalmozódó adatmennyiségnek az összegyűjtése, rendszerezése, kielemzése és ez alapján történő döntéshozatal a különböző munkafolyamatokban a precíziós gazdálkodás megvalósulásának legmagasabb szintjét jelenti.

A PrecZone digitális terében több alkalmazás fejlesztése indult el 2017-ben, melyből 2020. januárjában 14-nek a tesztelése kezdődött meg 600 partnerük bevonásával. A május végi éles indítását követően, jelenleg már a 14 digitális megoldást is meghaladó azon alkalmazások száma, amelyek bevezetésre kerültek a mezőgazdasági szolgáltatási piacra. A gazdálkodók igényeit szem előtt tartva folyamatosan fejlesztjük tovább azokat a folyamatokat, amik egyszerűsítik a mezőgazdasági technológiákat és a hozzákapcsolódó adatkezelést, így a PrecZone alkalmazások köre és funkciója is dinamikusan bővül.

 

PGR

 

Partner Profit Program

A program egy – több éves szakmai tapasztalatok alapján lefektetett, a gyakorlatban bizonyított agronómiai, műszaki és informatikai – tanácsadási rendszer, melynek célja a termelők részére a termelésben lévő többletjövedelem realizálása. A KITE Zrt. gyökereihez visszanyúlva, szaktanácsadással segít a gazdálkodóknak eligazodni a 21. század kihívásai közepette. Eljuttatja hozzájuk a legújabb nemzetközi innovációkat, melyeknek a mindennapi gyakorlatba való beépítésével és rendszerszintű alkalmazásával segíti elő a partnerek jövedelmezőségének és fenntartható gazdálkodásának javítását.

 

További információkért keresse PGR szaktanácsadóinkat!

Interjú a KITE Zrt. vezérigazgatójával.

Kite