Kukoricabetakarítás gépei

Mivel a hazai mezőgazdasági gyakorlatban szinte kizárólag “hibrid”-eket használnak, jelentős a “hibridvetőmag” termesztés is hazai- és külföldi nemesítésre alapozva. A különböző felhasználási céllal termesztett kukorica termelési adatainak alakulását az 1. táblázat szemlélteti.

A kukorica termelési adatainak alakulása

1. táblázat

Sor-

szám

MegnevezésMérték-

egység

Termesztett kukoricaféleség
Szemes kukoricaSilókukoricaCsemegekukorica
201020112012201020112012201020112012
1Betakarított területha1078825123025311912918473495394103861218372653229366
2Betakarított termést698487279924434762707225355223896202225118302575427290433613
3Termésátlagt/ha6,476,504,0026,625,0521,4413,6115,8614,58
4Felvásárlási árFt/t375914896456697250003700042000

Forrás: KSH Stat. adat

A különböző felhasználási céllal termesztett kukoricaféleségek termesztéstechnológiája a gépesítés, illetve a műszaki háttér vonatkozásában egymáshoz képest nem mutat jelentős eltérést, kivéve a betakarítási munkálatokat. A különböző felhasználási célra termesztett kukorica betakarítási eljárásokat és eszközeiket a 2. táblázat tartalmazza.

Kukorica betakarítási eljárások és eszközeik

2. táblázat

Sor-

szám

Betakarítási mód
MegnevezésAlkalmazási területMűszaki eszközKészített végtermék
1Csöves betakarítás fosztássalCsöves kukorica górés szárításVontatott csőtörő fosztókCsöves takarmánykukorica
2Csöves betakarítás részleges fosztássalHibrid vetőmag előállításMagajáró csőtörő gépekVetőmag alapanyag
3Csöves betakarítás fosztás nélkülCsemegekukorica betakarításMagajáró géppel csemegekukorica betakarításFosztás nélküli csöves csemegekukorica
4Teljes növény szecskázva +zúzvaSilózott takarmánySzecskázók silókukorica adapterekKukorica szilázs szemroppantás nélkül vagy azzal kérődzőknek
5Zúzva betakarításSilózott takarmánySzecskázók és csőtörő adapterekDarához hasonló sertéstakarmány
6Morzsolva betakarításSzemes árukukorica szárítva vagy CCM nedvesen tárolvaArató-cséplőgépek és csőtörő adapterekSzemes kukorica általános felhasználásra, vagy nedves tárolású takarmánykukorica

A kukorica betakarítási technológiában alkalmazott eszközöket tehát 4 nagy csoportba oszthatjuk, melyet az 1. ábrán szemléltetünk.

Csőtörő- fosztó gépekCsemegekukorica betakarítókSzecskázó gépek silózó- és csőtörő adapterekkelArató-cséplőgépek csőtörő adapterekkel

Csőtörő- fosztó gépek

A csőtörő- fosztó gépek kisebb teljesítményű változatai 2-4-soros adapterekkel vontatott kivitelben készülnek, míg a nagyobb teljesítményű gépek 6-8-soros adapterrel szerelt magajáró változatok (2-3. ábra). A csőtörő gépek esetében fokozott követelmény, különösen a hibridvetőmag betakarításakor a szemsérülés elkerülése, éppen ezért ebben az esetben a fosztóhengerek csak részleges fosztást végeznek, és többnyire utófosztó berendezéseket állítanak a gépsorba. Magajáró csőtörő gépekhez emelve billentős pótkocsik is kapcsolhatók, melyek segítségével a tehergépkocsik táblaszéli feltöltése is megoldható (4. ábra).

2. ábra: Sip Cornado vontatott csőtörő család 2-soros változata

2. ábra: Sip Cornado vontatott csőtörő család 2-soros változata

3. ábra: 4-soros adapterrel szerelt BOURGOIN magajáró csőtörő

3. ábra: 4-soros adapterrel szerelt BOURGOIN magajáró csőtörő

4. ábra: Magajáró csőtörők emelve billenő pótkocsival történő üzemelése

4. ábra: Magajáró csőtörők emelve billenő pótkocsival történő üzemelése

Csemegekukorica betakarítók

A csemegekukorica betakarítása a kukorica korai érési fázisában történik. Ebben a fenofázisban a csövek, illetve a kukoricaszemek is igen sérülékenyek. Éppen ezért már a gépek csőtörő adapterei is különleges kialakításúak. A csősérülések minimalizálására a törőlécek fölött bordázott gumihevederek gumi fülei végzik a letört, illetve leszakított csövek szállítását (5. ábra). A csemegekukorica termesztése öntözött körülmények között történik, és a talaj rendszerint felázott, éppen ezért a szállítási láncba az összkerékhajtású (4×4 vagy 6×6) kerékképletű terepfelezős váltóval szerelt tehergépkocsik – különösen nagyobb szállítási távolságok mellett – jól kihasználhatók (6. ábra), illetve ezek a járművek nehéz terepviszonyok között is megfelelnek a szinkronmenetbe való terményátvétel feltételeinek.

5. ábra: Byron magajáró csemegekukorica betakarító különleges terménykiemelő gumihevederei

5. ábra: Byron magajáró csemegekukorica betakarító különleges terménykiemelő gumihevederei

6. ábra: Csemegekukorica betakarítás magajárógéppel

6. ábra: Csemegekukorica betakarítás magajárógéppel

Szecskázó gépek silózó- és csőtörő adapterekkel

A kérődző állatállomány kismértékű növekedése is már a 2010-2012 évek vonatkozásában a silókukorica eddigi területcsökkenési tendenciáját eredményesen megfordította, és 20%-os növekedés tapasztalható ebben az időszakban.

A silókukorica betakarításával kapcsolatosan – az Agrárágazat korábbi számában szó esett a szecskázó gépeken alkalmazott szemroppantó berendezések konstrukciójáról – a takarmány beltartalmi jellemzőinek hasznosulására való hatásáról. Ezt kiegészítve megjegyezzük, hogy a mai korszerű szecskázó gépeket mindenképpen a szemroppantó berendezések megfelelő (4-6-8 mm) hengertávolság beállításával célszerű használni. Ebben az esetben a szecskázó gépek teljesítménye kismértékben csökken, és a fajlagos fogyasztás sem nő számottevően, viszont az ép-szem arány 1,0-1,5% közötti lehet, ami az előzőekben leírtak miatt fontos.

Szecskázó gépekkel elsősorban sertések részére készíthető kukorica csőzúzalék is. Ebben az esetben a szecskázó gépre kukorica csőtörő adaptert kell felszerelni (7. ábra), és a szecskázó dobra csak a csuhé leveles cső jut. Ezt a technológiát ritkán alkalmazzák ott, ahol a sertéstelepeken is adott a nedves tárolás lehetősége.

7. ábra: Csőtörő adapterrel szerelt nagyteljesítményű szecskázó

7. ábra: Csőtörő adapterrel szerelt nagyteljesítményű szecskázó

Arató-cséplőgépek csőtörő adapterekkel

A termőterületi arányokat, a hozamokat, illetve ezekből adódóan a betakarítandó volument tekintve a legnagyobb feladatot a mezőgazdasági üzemek részére a szemes kukorica morzsolva betakarítása jelenti.

A szemes kukorica morzsolva betakarítása során a betakarító kapacitást, vagyis betakarítási teljesítményeket, szállítóeszköz-állományt, szállítási teljesítményeket, előtároló-, tisztító-, szárítókapacitásokat, teljesítményeket kell összehangolni.

A szemes kukorica morzsolva betakarítását csőtörő adapterrel felszerelt arató-cséplőgépekkel végezzük. Erre a célra a hagyományos építésű, keresztben elhelyezett cséplőszerkezettel és szalmarázós leválasztóval, illetve keresztben elhelyezett rotoros és szalmarázós kombinált szalmaleválasztású arató-cséplőgépek, valamint az arató-cséplőgép hosszirányú szimmetriatengelyére épített rotoros szalmaleválasztású, és az axiál-dobos arató-cséplőgépek egyaránt megfelelnek.

A különböző konstrukciójú és gyártmányú (Case IH, Claas, John Deere, Deutz-Fahr, Fendt, Laverda, Massey Ferguson, New Holland, Olimac, Versatile) arató-cséplőgépek széles típusválasztékából lehet választani.

A szemes kukorica betakarításra az említett arató-cséplőgépek csőtörő adapterrel felszerelt változatai használhatók megfelelő átalakítás, ill. kiegészítő készletek alkalmazásával.

A korszerű arató-cséplő gépek többségükben már univerzális dobkosárral rendelkeznek, és alapesetben biztosítják a dobfordulat 400-450 f/min értékre történő beállítását. A tisztítószerkezetnél, a rostaszerkezetnél egyes típusoknál külön kukoricarostát kell használni, míg más típusoknál elegendő a felső rosta eltávolítása.

A csőtörő adapterek kialakítása igazodik a kukorica és az adapterekkel betakarítható egyéb széles sortávolságú kultúrában termesztett növények morfológiai adottságához, termesztéstechnológiai jellemzőihez – elsősorban a kukoricaszár feldolgozása tekintetében – és a betakarításra használt arató-cséplő gépek műszaki paramétereihez. Tehát fontos szempont, hogy az üzemeltetők a gazdaság ökológiai adottságainak, az üzemeltetett arató-cséplő gépek műszaki paramétereinek (áteresztőképesség, munkaszélesség, betakarítható sorok száma) megfelelő csőtörő adaptert válasszák ki (8-9. ábra).

8. ábra: 8-soros OLIMAC csőtörő adapter munka közben CLAAS LEXION arató cséplő-gépen

8. ábra: 8-soros OLIMAC csőtörő adapter munka közben CLAAS LEXION arató cséplő-gépen

9. ábra: Típusválasztékot bővítő Versatile arató-cséplőgép 12-soros adapterrel

9. ábra: Típusválasztékot bővítő Versatile arató-cséplőgép 12-soros adapterrel

A kukorica csőtörő adapterek soros kivitelben az adott termeléstechnológiának megfelelő sortávolsággal, vagy legújabban a sortávolságra kevésbé érzékeny kivitelben családelven készülnek. Csatlakozó felületeiket és a hajtásátvitelt tekintve, általában valamennyi arató-cséplőgéphez alkalmas, átszerelhető készlettel rendelkeznek. Az utóbbi időben az egyre szigorodó közlekedésrendészeti előírások, valamint az átszerelési idők csökkentésére a 6-8-soros változatok esetén gyakoriak az összecsukható vázkeretű változatok. Az arató-cséplőgépek megnövekedett áteresztőképességének a kihasználására épített nagyobb munkaszélességű változatoknál (12-sor) szintén gyakori az összecsukható vázkeretű adapter is. A csőtörő adapterek szinte valamennyi típusa rendelkezik szárzúzós változattal is. Szinte valamennyi arató-cséplőgépgyártó gyárt saját csőtörő adaptert a betakarítógépeikhez. Emellett azonban számos neves hazai- és külföldi adaptergyártó cég jelen van gyártmányaival a piacon. A hazai gyártású kukorica csőtörők mind az orosházi Linamar Hungary Zrt. által gyártott -Oros HSA és az Oros Cornado család, mind a békési Optigép Kft. “OptiCorn és OptiCorn CS” 6-8-12-soros szárzúzós és szárzúzó nélküli, valamint fix- és összecsukható vázkeretű tagja a legmodernebb technikát és műszaki tartalmat képviselik. Az Oros Cornado család már rendelkezik 76,2 cm sortávolságú, 16-soros fix- és összecsukható vázkeretű változattal is. (9. ábra) Mindezek a jellemzők elmondhatók a Claas Hungaria Kft. (Törökszentmiklós) Conspeed és Conspeed Linear adaptercsalád tagjairól is (10. ábra).

10. ábra: 16-soros Cornado adapter szállítási helyzetben

10. ábra: 16-soros Cornado adapter szállítási helyzetben

Természetesen a hazai adaptergyártók kínálata mellett a kombájngyártó cégek saját csőtörő adaptereikkel is jelen vannak a piacon. Mindezek számos külföldi adaptergyártó cég (Geringhoff, Kemper, Capello, Fantini, stb.) kiváló gyártmányai mellett.

A szemes kukorica betakarítás műszaki feltételei tehát az arató-cséplőgépek és a csőtörő adaptereik – a konstrukciókat és a típusválasztékot tekintve – megfelelőek országos és üzemi méretek tekintetében is. A betakarítás zavartalan lebonyolításához azonban a következő logisztikai elemeket a 11. ábra körfolyamata szerint kell összehangolni.

11. ábra: Kukorica betakarítás körfolyamata

11. ábra: Kukorica betakarítás körfolyamata

A szállítás

A kukorica betakarításra a kombájnkapacitás általában országos- és üzemi méretek tekintetében is megfelelő, mert azt a kalászosok betakarítási volumenére méretezik. A kukorica betakarítás esetében az ökológiai adottságokhoz megfelelő fajtaválaszték használata mellett, és a korlátozott tisztító- és szárítókapacitás miatt a betakarítás viszonylag hosszú időre elnyújtható, azonban a termőterületnek a szabaddá tétele mielőbb szükséges a talajmunkák elvégzése szempontjából, valamint a csapadékmentes időszak kihasználása ugyanilyen fontos szempont. Ez azt jelenti, hogy mindenképp törekedni kell a kukorica betakarítás során az üzemeltető arató-cséplőgépek szállítóeszközökkel történő zavartalan kiszolgálására.

A kukorica betakarítási munkák legegyszerűbb változatánál, amikor kisebb termőterületekről, kisebb volumenben egy-egy arató-cséplőgéppel végezzük. Ebben az esetben a szállításra kéttengelyes (50-70 kW motorteljesítményű, könnyű univerzális traktorral üzemeltethető) 6,5-8,0 t teherbírású, kéttengelyes, illetve egytengelyes vagy tändem futóműves pótkocsikat lehet beállítani folyamatos szállítással. A szállítás a kukoricatábla két végén leállított cserepótkocsikkal is történhet. Az arató-cséplőgépek ürítése, illetve a pótkocsik töltése a tábla szélen álló helyzetben történhet. Nehéz terepviszonyok mellett szintén indokolt a szemet a tábla szélére kivinni az arató-cséplőgéppel.

Az ikertengelyes vagy a tandem futóműves pótkocsik kiváló terepjáró képességgel rendelkeznek, ami a mezőgazdasági termelési viszonyok között szükségszerű is.

A 18 t, vagy 20 t, ill. 24 t összgördülő tömegű pótkocsik üzemeltetésére a vontatható összgördülő tömeg kifejthető vonóerő- és motorteljesítmény tekintetében a 73/100 – 88/120 kW/LE motorteljesítményű, középnehéz, univerzális traktorok javasolhatók. Ezen teljesítménykategóriába tartozó traktorok fejlesztésénél kiemelt szempont volt a szállítási munkavégzésnek a minél tökéletesebb megfelelése. Éppen ezért alakították ki ebben a teljesítménykategóriában a rugózott felfüggesztésű vezetőfülkék mellett a rugózott mellső hidakat és az így szerelt traktorokat, motorteljesítmény kihasználásra pedig a különböző teljesítményszinten dolgozó motorokat.

A kukorica betakarítás nehéz körülményei egyre inkább a figyelem középpontjába helyezi a csigás gyűjtő-átrakó kocsikra alapozott kétfázisú kiközelítéses szállítási eljárásokat. A csigás gyűjtő-átrakó kocsik az arató-cséplőgépektől a terményt menetközben átveszik és a táblaszélen a közúti járműbe átürítik, ezáltal a betakarító gépek és a közúti szállítóeszközök kihasználása javul, illetve 5-10%-kal nőhet. A csigás gyűjtő-átrakó kocsik 12-18 t teherbírással egy-, tändem- vagy tridem tengelyes változatban készülnek. A káros talajtömörödés csökkentését szolgálja a kiközelítéses üzemmódban a gumihevederes járószerkezetű, nehéz, univerzális traktor használata.

A kukorica-betakarításhoz kapcsolódó kétfázisú, kiközelítéses szállítási munkákban jól használhatók a tridem tengelyes, légrugós kormányzott futóművel szerelt, billenőszekrényes “nyerges” pótkocsik is. A kormányzott háromtengelyes futómű és a “Dolly” nyeregszerkezet futóműve is széles, alacsony nyomású gumiabroncsozásúak, ennek közvetlen előnye az alacsony talajterhelésből adódó kis talajtömörítő hatás, de éppen ezért a vontatási teljesítmény-igény is alacsony. A “Dolly” alkalmazásával a gépszerelvénnyel a termőterületen felfogott anyag – kukorica – sáros, felázott terepen biztonságosan kiközelíthető az épített úton várakozó közúti nyerges vontatóhoz, ami a közúti szállítást nagy távolságokra is elvégezheti (12. ábra).

12. ábra: A ?Dolly? futóműves, letolólapos pótkocsik kukorica szemszállításban is jól használhatók

12. ábra: A “Dolly” futóműves, letolólapos pótkocsik kukorica szemszállításban is jól használhatók

Mind a traktoros pótkocsikba, mind a gyűjtő-átrakó kocsikba, illetve a “Dolly”-s nyerges pótkocsikba való menet közbeni ürítést nagyban segíti a GPS vezérlésű automata kormányzás használata az arató-cséplőgépen és a vontató traktoron.

Termény fogadása

A kukorica betakarításhoz kapcsolódó szállítási körfolyamat utolsó láncszeme a termény fogadása a tároló, illetve szárítótelepen. A szállítási körfolyamat zavartalan lebonyolítása érdekében a mérlegelést és a termény ürítését biztonságosan, szóródásmentesen végre kell hajtani. Ebből a szempontból a billenőszekrényes, illetve a letolólapos szállítóeszközök a fogadóhelyek megfelelő geometriai méretekkel rendelkeznek (13. ábra).

13. ábra: A tisztító-, szárító-, tároló helyek fogadóhelyei jól illeszkednek a szállítóeszközök méreteihez

13. ábra: A tisztító-, szárító-, tároló helyek fogadóhelyei jól illeszkednek a szállítóeszközök méreteihez

Az őszi betakarítású növények közül a napraforgó, tehát kisebb betakarítási teljesítményt, volument igényel, és ez szállításszervezési problémát sem vet fel, viszont nagy gondot kell fordítani a betakarítási veszteségek minimalizálására. Ez a technológia a fegyelem betartásával, és megfelelően kiválasztott napraforgó betakarító adapterek használatával érhető el.

A kukorica betakarítása során törekedni kell az arató-cséplőgépek áteresztőképességének a kihasználására, a szállítóeszközpark összeállítását ennek kell alárendelni. A kukorica betakarítási időszakra eső kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt előálló nehéz talajállapotok, esetenként különleges betakarítási technológia alkalmazását, és speciális szállítóeszközök alkalmazását kényszerítheti ki.

Dr. Kelemen Zsolt

NAIK MGI – Gödöllő

adapter aratás betakarítás csemegekukorica csőtörő kukorica silózó szecskázó takarmány technika