30 milliárd állattartó telepekre – megjelent a felhívás

Írta: Barna Ferenc - 2021 április 29.

Már elérhető az állattartó telepek megújításának támogatására a VP2-4.1.1.9-21 kódszámú felhívás fókuszterületekre bontott célterületi támogatással, összességében 30 milliárd Ft keretösszeggel.

 

Mezőgazdaság, állattartó telep, pályázat
A
versenyképesség megőrzéséhez korszerű, uniós előírásoknak megfelelő állattartó telepekre van szükség (Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

 

Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával

A mezőgazdaság ezen szegmense magas termelési költségekkel működik. Az ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek.

A Vidékfejlesztési Program keretében jelen felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztése, ezáltal a versenyképesség javítása, a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztése.

 

Támogatott megvalósítások:

 • az állattartás;
 • az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozása;
 • az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése;
 • az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása;
 • a technológia korszerűsítése;
 • a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése.

 

Mezőgazdaság, állattartó telep, pályázat
Az állattartó telepek fejlesztésére a keretösszeg 30 milliárd, lehet pályázni
(Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

 

A rendelkezésre álló keretösszeg 30 milliárd forint, fókuszterületi megoszlása:

 • 2A – Mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából (21 Mrd Ft.).
 • 2B – A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése (6 Mrd Ft.).
 • 5B – A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása (3 Mrd Ft.).

A támogatott projektek várható száma 500 – 600 db.

 

Célterületek:

 • baromfi -;
 • sertés -;
 • szarvasmarha -;
 • juh és kecske -;
 • egyéb állattartó telepek korszerűsítése.

Az egyéb kategóriába tartozik a lófélék-, nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartás.

A támogatás mértéke maximalizált: a baromfi- és sertéstartó telepek fejlesztése esetében 100 millió, a szarvasmarhatartó telepek fejlesztése vonatkozásában 50 millió, a juh- és kecsketartó telepek és a többi állatfajhoz kapcsolódó telepek fejlesztése kapcsán pedig 20 millió forint lehet.

Alap esetben a támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 50 százaléka, ugyanakkor a közép-magyarországi régióban csak 40 százalék. A fiatal mezőgazdasági termelők – generációváltás elősegítése – által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt intenzitásra jogosultak, de a kollektív módon történő megvalósítás is élvezi ezt az előnyt.

 

Mezőgazdaság, állattartó telep, pályázat
Az megvalósítást követően öt évig működtetni kell az állattartó telepet, ezt vállalja a támogatott
(Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

 

Határidők, időpontok

A projekt befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A megvalósítás befejezésétől számított 5 évig – a támogatás visszafizetésének terhe mellett – annak működnie kell.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. és 2021. július 22. napja között van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. szakasz: 2021. május 28. – 2021. június 10.;
 2. szakasz: 2021. június 11. – 2021. június 24.;
 3. szakasz: 2021. június 25. – 2021. július 8.;
 4. szakasz: 2021. július 9. – 2021. július 22.

 

Értékelés során kiemelt súlyozást kapnak:

 • üzleti terv minősége (a korábbi gyakorlatnak megfelelően ez kapta a legnagyobb hangsúlyt);
 • környezeti szempontok érvényesítése, környezetbarát megoldások, a higiéniás melléktermékek korszerű kezelése;
 • energiahatékonyság javításra irányuló tevékenységek és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítása.

 

Mezőgazdaság, állattartó telep, pályázat
Az üzleti terv minősége az elbírálásnál sok pontot jelenthet
(Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

 

Előleg igényelhető az állattartó telepekkel kapcsolatos projekt megvalósítására: a megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleg biztosítható, a tárgykörre vonatkoztatott feltételeknek megléte esetén.

 

A felhívás és egyé dokumentumok a kormány tematikus pályázati oldaláról letölthető.

 

Forrás: PALYAZAT.gov.hu