Pályázat – Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése.

Írta: - 2016 február 02.

FELHÍVÁS

A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására

A felhívás címe:

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése.

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására1

A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 402. napig dönt
  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kertészeti ágazat versenyképességének javításához;
  • a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.

2 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

A teljes felhívás anyaga ITT érhető el! (28 oldal PDF)