Pályázati aktualitások

Támogatás borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére

2012 októberétől újra lehetőség nyílik az EMGA – Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésére. Ennek feltételeit foglaljuk össze röviden.

 

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a borászati gépkatalógusban szereplő

 • szőlőfeldolgozás gépeinek, berendezéseinek
 • a borkészítés gépeinek, berendezéseinek
 • a bor tárolásának gépeinek, berendezéseinek
 • a bor palackozás és kiszerelés gépeinek, gépsorainak
 • a pezsgőgyártás gépeinek, berendezéseinek
 • a pezsgő palackozás és kiszerelés gépeinek, gépsorainak
 • a szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgőkészítés egyéb gépeinek
 • bor- és pezsgőtárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok) vásárlásához, technológia beruházások megvalósítására

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult:

 • mikro-, kis- és középvállalkozás
 • nagyvállalat

Támogatás kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezőgazdasági piacok közös szervezése, létrehozása, valamint egyes mezőgazdasági termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerű géppel lecseréli a meglévő gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

Nem igényelhet támogatást az a kérelmező, aki

 • a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik
 • az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik a borászati hatóság által kiállított működési engedéllyel
 • az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgőadó raktári engedéllyel
 • bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik
 • jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben nem tett eleget a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló feltételnek

A támogatási kérelmet a 2012. március 1-jét követően megvásárolt gépek vonatkozásában lehet benyújtani.

Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.

 

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

A 2012/2013. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 4.000.000 euró.

Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg támogatási időszakonként legalább 1.000.000,-Ft, legfeljebb 100.000.000,-Ft lehet.

A támogatás mértéke

 • KKV esetében 40%,
 • nagyvállalat esetén 20%

 

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet 2012. október 16. – december 17. között kell benyújtani az MVH részére.

Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH a kérelmezőt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplő támogatási összeg növekvő sorrendjével azonos.

A támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje a támogatási kérelem benyújtását követő borpiaci év október 15-e.

 

Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze.

A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést.

A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

 

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

Státusz

Egyéb információ

Falumegújítás- és fejlesztés

2012.10.15 – 2012.11.15.

70-100 %

200.000 Euro

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont a HACS tájékoztatók alapján.
A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

2012.10.15 – 2012.11.15.

70-100 %

200.000 Euro

Várható

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont a HACS tájékoztatók alapján.
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése

2012.10.16 – 2012.12.17.

20-40 %

100.000.000 Ft

Várható

Feltételek előző kiírás szerint.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

2012. ősz

?

?

Bizonytalan

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

 

Pályázati hírek, információk

·  2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek az EMVA-ból társfinanszírozott alábbi jogcímek esetén:

 • Erdészeti gépbeszerzés
 • Állattartó telepek korszerűsítése
 • Baromfi telepek korszerűsítése
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése
 • Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyers szesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése
 • Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése
 • Kertészet korszerűsítése
 • Kertészeti gépbeszerzés
 • Szárító
 • Mezőgazdasági út
 • Turisztika
 • Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
 • Vidéki örökség megőrzése
 • Falumegújítás és –fejlesztés

LEADER

·  Hosszas várakozást követően szeptemberben megszülettek a döntések az EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése támogatási kérelmek vonatkozásában.

·  Megjelent a 152/2012. (IX. 21.) számú MVH Közlemény az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely (Akvakultúra, Természetes vízi halászat, Halfeldolgozás) szerint nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről.

A támogatási kérelmet 2012. évben október 1 – október 31. között lehet benyújtani.

·  Október 1. és 31. közötti időszakban lehet benyújtani a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmeket.

·  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igénylését 2012. október 1-jétől 2012. október 31-ig kell postára adni.

·  Összesen mintegy 13 milliárd forinttal támogatja a vidékfejlesztési tárca a vidéki életminőség javítását. A Darányi Ignác Tervben falumegújításra és fejlesztésre 8 milliárd, a vidéki örökség megőrzésére pedig 5 milliárd forint jut – mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár 2012. szeptember 24-én Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

borászat fejlesztés pályázat támogatás technológia