SIGNALizáljuk a drótférget!

A növényvédő szerek visszavonásában tapasztalható változások – egy igen fontos kártevő csoport esetében – különösen nagy kihívás elé állítja a növényvédelmi szakmát: ez pedig a talajlakó kártevők csoportja.

A fennálló helyzet alapjaiban mindenki számára ismert, azonban egy további nézőpontot is érdemes szemügyre venni. Ugyanis korábban a szisztémikus, neonikotinoid-hatóanyagú csávázószereket több tízezer hektáron alkalmaztuk. Ezeken a területeken a csávázószerek a talajban évről-évre, látens módon végezték a munkájukat: folyamatosan gyérítették az ott lévő talajlakók, – főként a drótférgek – populációit. Valószínű, hogy a korábban csávázással ily módon megvédett területeken a gazdák nem fognak automatikusan a teljes terület talajfertőtlenítésére áttérni. Így jelentős területek maradnak védelem nélkül, ahol a lárvák szabadon fejlődhetnek. Ennek hatásával hamarosan, akár már 2-3 éven belül is komolyan szembe kell majd néznünk! Újra kell értékelnünk a fennálló helyzetet.

Létfontosságú tényező a talajlakó kártevők elleni tudatos fellépés, amelyhez szemléletváltásra van szükség. A drótférgek esetében meglévő 2-4 évig tartó lárvastádium hosszabb távú gondolkodást igényel. Ezenkívül egy nagyobb kártevő egyedszám, valamint a kisebb hatékonyságú készítmények esetére kell a szakmai döntéseket optimalizálni. Újra elő kell vennünk az ún. „integrált” szemléletmódot.

Ennek elemei a következők: 1. Előrejelzés (távelőrejelzés és szignalizáció). 2. Imágók elleni védekezés mérlegelése 3. Érzékeny kultúrák esetében preventív, lárvák elleni védekezés – a megelőző kultúrában.

Adott esetben (pl. egy olyan kultúrában is) hatásos lehet védekezni a drótférgek ellen, amelyben korábban ez nem volt gyakorlat. Egy kapásnövényt megelőző kalászos kultúrában elvégzett rovarölőszeres csávázással – szakmai értelemben – preventív módon lehetséges védekezni. Ennek a megoldásnak rögtön két előnye is van!

  1. kép. Súlyos drótféreg kártétel napraforgóban, Gyula, Békés megye, 2018.

Egyik, hogy az inszekticiddel lekezelt, nagy hektáronkénti vetőmag mennyiség segíthet abban, hogy a drótférgek nagy részét „elérjük”, így elpusztítsuk. Tudjuk, hogy a kalászos után következő évre az adott drótféreg populáció fejlettebb, így ellenállóbb lárvastádiumba lép.

E preventív védekezés másik előnye, hogy míg a védekezés a kártételre kevésbé érzékeny kalászos kultúrában történik, addig az érzékenyebb fenológiájú, fiatalabb lárva populációt érinti, ami ellen nagyobb hatékonysággal lehet védekezni.

A kalászosokban megkezdett drótférgek elleni preventív, csávázásos védekezés tehát több oldalról is csökkenti a termelés kockázatát. A védekezés költsége így tehát nemcsak a tárgyévi, hanem a következő évi kultúra megóvására is hasznosul. Erre hazánkban egyedül a Signal 300 ES készítmény használható, hiszen ez az egyetlen csávázószer, mely kalászosokban drótférgek elleni felhasználásra engedélyokirattal rendelkezik. Ehhez pluszként, mintegy „mellékhatásként”, megkapjuk a gabonafutrinka lárvák és az ősszel károsító gabonalegyek elleni védelmet is.

A Signal 300 ES emulziós formulációjú rovarölő-csávázószer, melynek hatóanyaga a cipermetrin, egy III. generációs, szintetikus piretroid, kontakt- és gyomorméreg hatásmóddal. Magas gőztenziója lehetővé teszi, hogy a talajban egy kifejezetten erős, repellens hatást fejtsen ki, mely preventív módon hat a kártevők ellen. Mivel a hatóanyag lassú lebomlású és nehezen oldódó, védőhatása több hétig is fennmarad.

A drótférgek „SIGNALizációja” tehát most új értelmet nyert, és az ellenük való csávázásos védekezés szinonimájaként is értelmezhető.

Fontos, hogy szükséghelyzeti engedély alapján 2020. április 15-ig a Signal 300 ES készítmény napraforgó és kukorica vetőmagvak kezelésére is felhasználható.

A kezelés minkét kultúra esetében igen költségtakarékos, így előzetes felmérés hiányában, biztonsági kezeléskéntis alkalmazható. Természetesen erős fertőzés gyanúja esetén ne vessünk a területre kapáskultúrát! Az intenzív őszi búza és őszi árpa növényvédelmi technológiájába szervesen illeszkedő Signalos csávázással hatékonyan, fenntartható módon, a környezet kímélésével, gazdaságosan védekezhetünk a talajlakó kártevők ellen. A vetőmagok „SIGNALizációja” azaz Signal-os csávázása összességében nemcsak megnöveli a termelés biztonságát, hanem az integrált védekezési stratégia részeként az adott terület hosszabb távra szóló preventív védelmét is jelenti.

Vasas László
területi képviselő
UPL Hungary Kft.

 

 

 

 

 

csávázószer növényvédelem rovarölő-csávázószer talajfertőtlenítés UPL
..