Társadalmi vitán a KAP nemzeti stratégiai terve

Írta: Barna Ferenc - 2021 december 11.

Közös Agrárpolitika kereteit adó közösségi jogszabályok megjelentek, ezek alapján az Agrárminisztérium a szakmai szervezetekkel együttműködve elkészítette a 2023 és 2027 közötti időszakra vonatkozó hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai tervet. Ezt december 31-ig be kell nyújtania az EB-hoz jóváhagyásra, de előtte még társadalmi vitára bocsátja.

 

Gabona
Az ágazati célok és az azok eléréséhez szükséges intézkedések a nemzeti stratégiai tervben kerülnek rögzítésre (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Közös Agrárpolitika (KAP) szabályrendszer alapvető változásokat tartalmaz

A tagállamoknak a forrásaik összességére az ágazati célokat és az azok eléréséhez szükséges intézkedéseket is magában foglaló stratégiai tervet készítenek. Az új teljesítési modell szerint az intézkedések sikerességét előre lefektetett eredménymutatók tényleges elérésével kell alátámasztani. A dokumentumot december 31-ig kell hivatalosan benyújtani az Európai Bizottsághoz (belső link a 2021.12.10. 17:34 órakor kimenő AÁ cikkre).

„A tervek a jóváhagyás után válnak jogilag hatályossá, várhatóan a jövő év második felében” – mondta Nagy István agrárminiszter tájékoztatójában, melyben társadalmi vitára hívta a mezőgazdaság szereplőit.

 

Megújuló vidék, megújuló agrárium program

A tárcavezető kiemelte, az elmúlt tíz évben a hazai mezőgazdaság a második legnagyobb növekedést produkálta az Európai Unióban. Az élelmiszertermeléshez pedig csaknem félmillió magyar család megélhetése kapcsolódik. A program egyrészről válaszol a 21. századi kihívásokra, az erősödő nemzetközi versenyre, a klímaváltozásra, a csökkenő biodiverzitásra, az élelmiszerellátási biztonság vagy éppen a munkaerőhiány kérdésére, másrészről húzóágazataink megerősítésével hozzájárul a regionális versenyben való élre kerüléshez. Ezeket figyelembe véve fejlesztik az agráriumot és élelmiszer-előállítást.

A rendelkezésre álló források felét gazdasági fejlesztésre fordítják, harmadát pedig a környezet- és klímavédelemre, ami a korábbi időszak dupláját jelenti. Emellett a kistelepülések fejlesztésére jutó összeg negyedével növekszik, amely így a források tíz százalékát teszi ki.

 

A leendő támogatások között régi és új elemek is megjelennek

A KAP I. pillérének keretében 3400 milliárd forintot, a II. pillér tekintetében pedig 2853 milliárdot fordítanak a mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére. A nemzeti kiegészítő finanszírozás 80 százalék, az uniós jog adta maximális mérték.

Továbbra is lesz területalapú támogatás, ráadásul a kisgazdaságok és a fiatal termelők többletforráshoz juthatnak. Megmaradnak a termeléshez kötött támogatások, és új elemként a közvetlen támogatások között megjelenik az úgynevezett agroökológiai alapprogram, amely a gazdálkodók többlet környezeti vállalásait kompenzálja.

A vidékfejlesztési támogatások között meghatározó lesz a versenyképességet és hatékonyságot növelő beruházások segítése, de megmarad az agrár-környezetgazdálkodási program és az ökológiai gazdálkodás támogatása is. A vidéki gazdaság és közösségek erősítése érdekében forráshoz juthatnak a kistelepülések az alapszolgáltatásaik és infrastruktúrájuk fejlesztésére. Emellett kibővített eszköztár szolgálja majd a tudásátadást és az innovációt.

 

Repce
Az agrárminisztérium várja a véleményeket a stratégiai tervvel kapcsolatban (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

A szaktárca várja a véleményeket

Fontos, hogy az érintettek véleményüket elmondják a nemzeti stratégiai tervvel kapcsolatban. A digitalizáció jegyében erre online kérdőíven van lehetőség a kötelező adatok (név, email cím, nem, életkor, képviselt terület) megadását követően. Az Agrárminisztérium megbízásából a társadalmasítással kapcsolatos felmérést az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. végzi. A felmérésben való részvétel önkéntes, a személyes adatokon túl a felmérés során rögzítésre kerülnek a Magyarország KAP Stratégiai Tervével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok.

Előtte érdemes átnézni a KAP Stratégiai Tervet, hogy a kérdéseket és válaszokat egyértelműen be lehessen azonosítani.

 

Forrás: AM Sajtóközlemény
Összeállította: Barna Ferenc