fbpx

Újdonságok a sorközművelő kultivátorok területén

Írta: Szerkesztőség - 2018 június 14.

Az egyre inkább költségtakarékos, környezetbarát egyben környezettudatos növénytermesztési technológiák napjainkban a vegyszerhasználatot mellőző mechanikai növényápolást – a kapásnövények sorközeinek gépi művelését –, valamint az azzal egy menetben elvégezhető növénytáplálást – szilárd/folyékony műtrágya kijuttatást –, illetve a sávos növényvédelmi eljárásokat helyezik előtérbe. A sorközművelés, valamint a tápanyag-visszapótlási és/vagy a gyomirtási műveletek összevonása révén a növények fejlődése számára kedvezőbb vegetáció és egyben hatékony gyomirtás, talajfelszín-lazítás, talajszellőztetés is biztosítható.


Kukorica-sorközművelés szilárd műtrágya kijuttatásával

Variációk kijuttatásra

A hagyományos kialakítású sorközművelő kultivátorokra különböző adapterek felszerelésével, vagy az erőgépek mellső függesztő szerkezetére – központi, nagytartályos – tápanyag-kijuttató egység felkapcsolásával olyan gépkapcsolásokat fejlesztenek-fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak a kapásnövények sorközművelésével egy menetben a szilárd/folyékony műtrágyák vagy pl. mikrogranulált talajfertőtlenítő/gyomirtó vegyszerek sávos kijuttatására. A szilárd vagy folyékony műtrágyákat kijuttató berendezések sorközművelő kultivátorokra történő ráépítése/adaptálása a következő technikai megoldásokban valósítható meg:

  • szilárdműtrágya-kijuttató berendezés(ek) felszerelése a sorközművelő kultivátorok gerendelyére, mechanikus/pneumatikus rendszerű műtrágya kiadagolás a sorközökbe;
  • a traktor mellső függesztő berendezésére felkapcsolt központi tartályból a szilárd műtrágya pneumatikus rendszerű továbbítása a hátsó sorközművelőhöz, a műtrágya kiadagolása a növénysorok mindkét oldalára a talaj felszínére;
  • folyékony műtrágya kijuttatása a sorközművelő kultivátorkapákkal/tárcsalevelekkel, a traktorra/kultivátorra szerelt tartályokból vagy tartálykocsis kivitelű kiadagoló berendezésekkel, a műtrágya kiadagolása a növénysorok mindkét oldalára vagy a sorközökbe.

Most pedig íme, a közelmúlt néhány érdekesebb sorközművelő kultivátorokkal kapcsolatos gépfejlesztése!


Einböck Chopstar sorközművelő művelőtagonkénti GPS-vezérléssel


John Deere AutoTrac Implement Guidance automatikus kultivátorvezérléssel

Chopstar kultivátor művelőtagok hidraulikus kiemeléssel

Az osztrák Einböck a legújabb Chopstar sorközművelő kultivátorainak művelőtagjaihoz GPS-vezérlésű soronkénti kiemelést kínál. A lehető legpontosabb sorközművelés végzése érdekében az Einböck lehetővé tette az egyes művelőtagok egyenkénti kiemelését. Minden művelőtag saját hidraulikus munkahengerrel rendelkezik, amely azt a sorközben akár 300 mm magasra is képes kiemelni. A kiemelés manuálisan, a minden elemhez külön rendelt billenőkapcsolókkal vezérelhető vagy pedig automatikusan GPS-vezérléssel, amely a művelő szerszámokat (kapákat) az előre pontosan megadott táblaszegélyen/forgóban kiemeli. Ezzel az innovációval biztosított a kultúrnövény messzemenő védelme, és a sorközművelésre valóban csak ott kerül sor, ahol kapálni kell. Az innováció traktorhidraulikával szemben támasztott követelményei jelentéktelenek: egy egyszeres működésű vezérlő szelep és egy nyomásmentes visszafolyóág elegendő. A soronkénti munkahengerek közötti hidraulikaolaj elosztást a Chopstar sorközművelő saját vezérlése végzi.


Folyékony műtrágya kijuttatása a kukorica növénysorok mellé (Gaspardo HR+Ecofert)

Traktorba integrált aktív sorközművelő kultivátorvezérlés

A John Deere cég két évvel ezelőtti Monosem akvizíciójának egyik új terméke a közösen kifejlesztett AutoTrac automata traktorkormányzási rendszerbe integrált, aktív sorközművelő kultivátorvezérlés. A traktor automata kormányzási rendszerébe illesztett kamera és külön (StarFire) GPS vevőantenna által automatikusan vezérelt Monosem Multicrop 8 sorközművelő kultivátorral kis védőtávolságok és nagy (~16 km/h) munkasebesség mellett végezhető a sorközök művelése, gyomirtása. A rendszer a traktor és a kultivátor automatikus sorközvezérelt kormányzását öszszehangoltan végzi. A vezérlőrendszer felhasználja a kultivátorkapáktól érkező jelet, és meghatározza a működő kapa és az érzékelt növénysor közötti távolságot. A kamerával ellátott sorközművelő lehetővé teszi a kultivátor helyes pozicionálását a növénysorok tekintetében. A kamera olyan élő képeket továbbít, amelyek a vezetőfülkében a CommandCenteren megjeleníthetők. A John Deere AutoTrac Implement Guidance kultivátorvezérlést az AGRITECHNIA 2017 kiállítás ezüstérmével díjazták.

Startec Ecofert folyékony műtrágya kijuttató készlet sorközművelőkhöz

Az olasz Startec vállalat Ecofert készlete (Kit) a Gaspardo HR/HS vagy MaterMacc Unica típusú sorközművelő kultivátorokra felszerelve, folyékony műtrágyák – a növényápolási munkaművelettel egy menetben végzett – kisadagú, soronként programozott, precíziós kijuttatására alkalmas. Az Ecofert folyékonyműtrágya-kijuttató kiegészítő adapterkészlet az üzemeltető erőgép elejére vagy a kultivátorra felszerelt részegységekből (vegyszertartály, szivattyúcsoport, vezérlőegység), és a munkagépre rászerelt szerkezeti elemekből (nyomásmérő óra, vegyszer-elosztófej sebességérzékelő szenzor, folyadékszállító csővezetékek, fúvókatartók és fúvókák) áll. A polietilénből készült vegyszertartály 300-1800 liter közötti űrtartalmú, a szivattyúcsoport egy háromállású szelepből, elektromotoros meghajtású, 5-50 l/min folyadékszállítású membránszivattyúból, átmosószűrőből és az átfolyásmérőből épül fel. A traktor fülkéjében elhelyezett Performer 530 elektronikus vezérlőegység a haladási sebességgel arányosan, automatikusan változtatja a kijuttatandó szermennyiséget. Az egyes elosztó csővezetékek a folyékony tápanyagot – a kultivátorkapák vagy tárcsás csoroszlyák segítségével – közvetlenül a növénysorok mellé, a növényzet gyökereihez juttatják ki.


P&L Meky 18 sorközművelő folyékonyműtrágyakijuttatással

„Meky” tápkultivátor családok széleskörű alkalmazási lehetőségekkel

A cseh P&L cég folyékony műtrágya kijuttató berendezéssel ellátott, „Meky” fantázianevű, univerzális sorközművelő gépcsaládja 30-45 és 75 cm sortávolságú kivitelekben készül. A 12/8, 18/12 vagy 24/16 soros gépkombinációk a keskeny (pl. repce, szója, cukorrépa) és a széles sortávolságú (pl. kukorica, napraforgó) növények sorközműveléssel egy menetben végzett növénytáplálására kedvezően használhatók. A munkagépek mellső- vagy hátsó függesztésűek is lehetnek, és ez egyben meghatározza – a kultivátorok munkaszélességének megfelelően – 1000-1600-1800 literes folyékony műtrágyatartályok ellentétes oldali elhelyezését is. A mellső-hátsó munkagép-/tartály felfüggesztések kedvező (50/50%) tömegelosztást eredményeznek. A felszerelés tisztavíztartályt is tartalmaz a gépkezelő kézmosásához, a szűrő tisztításához, illetve a rendszer átöblítéséhez. A sorközművelők művelőtagjai különböző kapacsoportokkal szerelhetők fel, és a lúdtalp, saraboló vagy ék alakú kapák – 12-15 cm mélységben – a növénysorok mindkét oldalára juttathatnak ki folyékony tápanyagot. A 2980 mm szállítási szélességű, 8-12 km/h üzemeltetési sebességű gépkombinációk teljesítményigénye 100160 LE közötti.


Schmotzer Hoe&Spray Kombination

Mechanikai növényápolás és kémiai gyomirtás egymenetes kombinációja

A német Schmotzer új, Hoe&Spray kombináció a sorközművelést és a gyomirtó permetezést egyetlen munkaműveletben végzi el, amelynél a hagyományos mechanikai sorközművelés akár 70% vegyszer-megtakarítással történő sávos sorpermetezéssel is kiegészíthető. A kombináció munkaszélessége az előzőekben alkalmazott vetőgép(ek) munkaszélességéhez igazodhat, és akár 24 soros kivitelű (12 m munkaszélességű) is lehet. A kultúrnövény kezdeti növekedési szakaszában közvetlenül a növénysorokra permeteznek, mivel a cukorrépa vagy a kukorica ekkor még rezisztens az ilyenkor használatos szerekkel szemben. A vegetáció későbbi időszakában, amikor a kultúrnövény már nagyobb és érzékenyebb, a szükséges, de csökkentett mennyiségű gyomirtó szert két fúvókával permetezik a levélzet alá. A leveleket ún. „levélemelők” hozzák a kívánt helyzetbe, így a kultúrnövény védett marad és növekedésében sem korlátozott. A sorok közötti kultivátorkapák vegyszermentesen, mechanikusan irtják a gyomokat, a talaj fellazításával a gyökerek jobb szellőzését biztosítva. Az ilyen gépkombinációval a munkavégzés és a szerfelhasználás költségei is csökkennek, valamint a környezetvédelem is jobban biztosított.

Dr. Fűzy József